Méid an Téacs

Stiúrthóir Naíonra – Uíbh Fhailí

Márta 26, 2013

Tá Stiúrthóir ag teastáil ó Naíonra i mBiorra, Co. Uibh Fhailí.
Ráta pá: €20 san uair agus 30 uair sa tseachtain.
Tá an Stiúrthóir ag teastáil le haghaidh seisiún maidine agus seisiún tráthnóna.
Is gá go mbeadh líofacht na Gaeilge (labhartha agus scríofa) ag an iarrthóir mar aon le cáilíocht CDBO/FETAC Leibhéal 5 nó 6 ina iomláine.
Moltar go mbeadh na cáilíochtaí seo a leanas ag iarrthóirí chomh maith, nó iad a bheith sásta tabhairt fúthu:
• Dianchúrsa FNT
• Oiliúint gharchabhrach
• Child Protection Training

Is é 29 Márta 2013 an spriocdháta. Eagrófar agallaimh i ndiaidh an dáta sin.

Is féidir glaoch a chur ar Stella ag 085 7112211 nó riomhphost: info@stellathompson.com má tá spéis agat sa phost.