Méid an Téacs

Cuireadh Chun Tairisceana: Tionscadail Taighde

Bealtaine 27, 2015

Fáiltíonn Gaelscoileanna Teo. roimh iarratais ar dhá thionscadail taighde, de réir an eolais agus na gcritéir thíos.

  1.  Critéir aitheantais cuí um dhearbhú cáilíochta agus dea-chleachtais do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann.
  2. Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an Iarbhunscoil lán-Ghaeilge agus na fachtóirí a théann i gcion air.

Spriocdháta d’iarratais: 10r.n., Aoine 10 Iúil 2015

Tuilleadh eolais anseo