Méid an Téacs

FOLÚNTAS: Riarthóir Oifige, Gaeloideachas

Nollaig 12, 2017

gaeloideachas-logo-300x67

Riarthóir Oifige

Conradh 3 Bliana

Duine fuinniúil agus cumasach le sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa atá de dhíth chun obair oifige Gaeloideachas a riar.

Baineann obair Gaeloideachas le cur chun cinn an Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge.

Scála Tuarastail: 17/2015 Oifigeach Cléireachais, €21,879 – €37,341

Foirm iarratais móide sainchuntas poist le fáil trí ríomhphost a chur ag

foluntais@gaelscoileanna.ie nó trí ghlaoch ar 01 8535190.

Spriocdháta le haghaidh iarratais comhlánaithe: Meán lae Déardaoin, 21 Nollaig 2017

 

Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta seo.

www.gaelscoileanna.ie

Foras na Gaeilge logo