Méid an Téacs

Iompar Scoile 2017/18

Márta 28, 2017

Tá córas iarratais ar iompar scoile ar line Bus Éireann don scoilbhliain 2017/18 ar oscailt anois. Is é an 28ú Aibreán 2017 an data dúnta le haghaidh iarratas ar iompar scoile. Is féidir foirmeacha iarratais a fháil ar líne ag www.buseireann.ie. Freagraítear ceisteanna coitianta maidir leis an scéim ar shuíomh na Roinne Oideachais & Scileanna: […]

Brú anseo don alt iomlán

Coláiste Samhraidh Gaeilge nua ag oscailt ar Inis Meáin

Márta 24, 2017

Beidh Coláiste Samhraidh nua ag tosnú amach ar Inis Meáin i mbliana (2 chúrsa 3 seachtaine). Dátaí na gcúrsaí faoi 18/Course dates for under 18’s Bróisiúr/Brochure anseo Cúrsa 1: 4ú Meitheamh (June) – 25ú Meitheamh (June) Cúrsa 2: 25ú Meitheamh (June) – 16ú Iúil (July) Aoisghrúpa/Age group:  11-17 bliain d’aois/years ​Cúrsaí do dhaoine fásta/Adult courses […]

Brú anseo don alt iomlán

Suirbhé ECI maidir le hearcaíocht do sheirbhísí luathbhlianta

Márta 10, 2017

Tá suirbhé tábhachtach ar bun ag Early Childhood ireland faoi láthair maidir le hearcaíocht in earnáil na luathbhlianta agus na dushláin a bhaineann le foireann cuí a earcú agus a choinneáil. Is féidir páirt a ghlacadh ann agus bheith san áireamh i gcrannchur le ticéad do chomhdháil ECI a bhuachan trí cliceáil ar an nasc […]

Brú anseo don alt iomlán

Seoladh Shuíomhanna Gréasáin nua Raidió na Life & Comhar

Márta 9, 2017

Brú anseo don alt iomlán

Sárscoil Fíbín don Idirbhliain

Márta 8, 2017

Reáchtáil Sárscoil Fíbín an chéad dhá ghearrchúrsa dírithe ar lucht na hIdirbhliana in Indreabhán i gConamara le linn na seachtaine seo caite. Scéim píolótach é Sárscoil Fíbín don Idirbhliain ar tugadh faoi le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta. Thug grúpa scoláirí, buachaillí agus cailíní as Coláiste na hInse, Baile an Bhiataigh, Co. na Mí faoin […]

Brú anseo don alt iomlán

Acmhainní Múinteoireachta ar Shábháilteacht Idirlín

Márta 8, 2017

Tá roinnt acmhainní múinteoireachta maidir le sábháilteacht Idirlín curtha le chéile ag foireann Webwise. Tá na hacmhainní ar fáil duitse, do do scoil nó do d’eagraíocht saor in aisce. Is féidir iad a úsáid chun cabhrú le daoine óga foghlaim faoin méid a theastaíonn chun na meáin nua a úsáid go sábháilte, go slán agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Sparántachtaí Taighde

Márta 1, 2017

Sparántachtaí taighde don M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge ar fáil do Mheán Fómhair 2017 i gColáiste Mhuire gan Smál   http://www.mic.ul.ie/postgradstudies/prospectivestudents/Pages/MOidsanOideachasL%C3%A1n-Ghaeilge.aspx

Brú anseo don alt iomlán

Taighde: An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge

Feabhra 15, 2017

Tá réimse leathan taighde mar a bhaineann le hoideachas lán-Ghaeilge, tumoideachas agus eile ar fáil le híoslódáil ó chartlann Gaeloideachas, féach http://www.gaelscoileanna.ie/taighde/. Seo thíos cuid den taighde is déanaí a cuireadh leis an gcartlann: An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge – cur i láthair ó Chomhdháil Oideachais 2016 (PDF, 141KB) Tuairisc Taighde -An Leanúnachas ón mbunscoil […]

Brú anseo don alt iomlán

Plean foilsithe ag an Aire Bruton chun aghaidh a thabhairt ar Mhíbhuntáiste Oideachais

Feabhra 15, 2017

Preasráiteas ón Roinn Oideachais & Scileanna: 108 Gníomh chun Cabhrú le gach Duine a Lánacmhainneacht a Bhaint Amach Tacaíochtaí Breise le cur ar Fáil do thart ar 110; chun Leasa tuairim is 20,000 Dalta Sheol an tAire Oideachais agus Scileanna, an tUas. Richard Bruton, TD, Plean DEIS (Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh) 2017 inniu, […]

Brú anseo don alt iomlán

Ceadúnas an ICLA – suirbhé ar bun

Feabhra 8, 2017

Tá Gníomhaireacht na hÉireann um Cheadúnú Cóipchirt i mbun suirbhé faoi láthair, ar mhaithe le deimhniú go ndéanfaí dáileadh cothrom agus ionadaíoch ar an táille ceadúnaithe a íocadh thar ceann scoileanna leis na húdair, na foilsitheoirí agus na fís-chruthaitheoirí – gur múinteoirí scoile iad 95% díbh. Is gá rannpháirtíocht na scoileanna chun an suirbhé a […]

Brú anseo don alt iomlán