Méid an Téacs

Láithreán ardán foilsiúchán idirlíona nua ag iClassCMS

Aibreán 28, 2016

Tá láithreán ardán foilsiúchán idirlíona agus soghluaiste nua díreach seolta do scoileanna amháin ag iClassCMS. Is suíomh gréasáin iomlán agus réiteach soghluaiste é atá ar fáil do scoileanna. Freastalíonn sé ar riachtanaisí múinteoirí, mic léinn agus tuismitheoirí. Tá sé comhdhéanta de 6 modúil; Gréasáin nua-aimseartha agus sofhreagrach don scoil, blag/ iris scoile , modúl foilsiúchán […]

Brú anseo don alt iomlán

Scéim Iasachta Trealaimh do Naíonraí

Aibreán 27, 2016

Tá áthas ar Gaelscoileanna Teo. scéim tacaíochta nua do naíonraí a fhógairt. Cuirfidh an scéim seo trealamh forbartha/oideachasúil agus leabhair ar ardchaighdeán ar fáil ar bhonn iasachta do naíonraí. Tá sé mar aidhm acu bheith ina n-áiseanna luachmhara foghlama agus forbartha sa seomra naíonra agus go spreagfar na páistí bheith ag caint as Gaeilge. Tá réimse […]

Brú anseo don alt iomlán

Comórtais Liteartha

Aibreán 19, 2016

Tá an fhoirm iontrála do na Comórtais Liteartha oscailte ar líne anois tríd an nasc seo (http://pangr-comlit.herokuapp.com/). Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2016 ar http://www.antoireachtas.ie/nuacht/comortais-liteartha-an-oireachtais-2016.html

Brú anseo don alt iomlán

Siansa Gael Linn 2016 – BUA AN CHEOIL AG SCOLÁIRÍ CHOLÁISTÍ EOIN AGUS ÍOSAGÁIN !

Aibreán 18, 2016

  Is iad an grúpa ‘Círéib’ ó Choláiste Eoin agus Coláiste Íosagáin, Baile Átha Cliath, seaimpíní Siansa Gael Linn na bliana seo. Fuair siad an ceann is fearr ar sheacht gcinn eile de ghrúpaí thraidisiúnta sa Chraobh a bhí ar siúl  sa Cheoláras Náisiúnta ar an Domhnach, 17 Aibreán. Gael Linn a eagraíonn an comórtas […]

Brú anseo don alt iomlán

Fabhalscéalta do Leanaí

Aibreán 14, 2016

Ar thaitin Culaith Nua an Impire, An Prionsa agus Iníon an Impire nó Plúirín Sneachta agus Róisín Dearg leat mar ghasúr? Tá leaganacha Gaeilge ar fáil anois ón Acadamh.   Tá sé beartaithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge cuid den ábhar aistriúcháin a dhéantar mar chuid den chúrsa a chur ar fáil mar mar ábhar […]

Brú anseo don alt iomlán

Daonáireamh 2016 Acmhainní i nGaeilge do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna

Aibreán 13, 2016

Eolas ginearálta do dhaltaí agus do mhúinteoirí Cén suim atá ag daltaí sa daonáireamh? Baineann an t-eolas a fhaigheann muid ón daonáireamh lenár saol laethúil. Cuireann sé ar fáil dúinn: na sonraí a theastaíonn uainn le tuiscint cé muid féin agus céard a dhéanann muid agus an cumas leis an eolas a úsáid le heolas […]

Brú anseo don alt iomlán

Siansa Gael Linn 2016 – buaicphointe na bliana sa Cheoláras Náisiúnta !

Aibreán 7, 2016

Tá ocht ngrúpa ceoil agus amhránaíochta traidisiúnta ag cleachtadh go dian faoi láthair, agus craobhchomórtas Siansa Gael Linn 2016 ag teannadh linn !  Is sa  Cheoláras Náisiúnta ar an Domhnach, 17 Aibreán ag 7.30p.m. a bheidh buaicphointe na bliana den chomórtas seo, a chothaíonn dlúthcheangal idir an Ghaeilge, an ceol agus an óige. Tá Siansa […]

Brú anseo don alt iomlán

Comórtas Dearadh Póstaer don dráma Ardteiste ‘An Triail’

Aibreán 7, 2016

Tá Comórtas Dearadh Póstaer don dráma Ardteiste ‘An Triail’ seolta ag an gcompántas drámaíochta Fíbín i gConamara, a théann ar camhchuairt mórthimpeall na tíre gach bliain leis an dráma céanna. Beidh dearadh an bhuaiteora le feiceáil ar bhallaí in amharclanna ar fud na tíre agus in ábhar poiblíochta ar ár suíomh gréasáin agus sna meáin shóisialta! […]

Brú anseo don alt iomlán

Comórtas scoláireachta €1,000 ag Coláiste Samhraidh Theilinn

Aibreán 5, 2016

Tá Coláiste Aoidh Mhich Bhricne i dTeileann, iardheisceart Thír Chonaill, ag tairiscint  €1,000 de scoláireachtaí do mhic léinn mhéanscoile le freastal ar chúrsa Gaeltachta s’acu le linn mhí Iúil. Tá 10 scoláireacht ar luach €100 ar fáil. Tá na scoláireachtaí ar fáil do chúrsa B, a ritheann ón 16-30 Iúil. Is cúrsa é atá dírithe […]

Brú anseo don alt iomlán

Comórtas Leabhar Gaelscoileanna Teo.

Aibreán 4, 2016

Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil beirt bhuaiteoirí roghnaithe do Chomórtas Leabhar Gaelscoileanna Teo. Ellie-May Ní Ghallachóir, Scoil Náisiúnta Éadan Fhionnfhraoich, Co. Dhún na nGall, agus Noah Ó Ceallaigh, Gaelscoil Thomáis Dáibhís, Co. Chorcaí. Chuir go leor scoláirí ó scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta timpeall na tíre isteach ar an gcomórtas seo agus bhí cinneadh […]

Brú anseo don alt iomlán