Méid an Téacs

Sparántachtaí Taighde ar Fáil i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach

Iúil 23, 2015

An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach Glacfar le h-iarrataisí don bhliain acadúil 2015/2016 ón lá inniu suas go dtí 14 Lúnasa 2015. Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Dr T.J. Ó Ceallaigh, Comhordaitheoir an Chláir, An Roinn Teanga, Litearthachta agus Matoideachais, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach ag […]

Brú anseo don alt iomlán

Taighde ar Thógáil Clainne le Gaeilge

Iúil 10, 2015

Tá Hannah Ní Dhoimhín, mac léinn máistreachta le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, ag déanamh taighde faoi thógáil clainne le Gaeilge. Mar chuid den taighde seo, tá ceistneoir curtha le chéile aici do thuismitheoirí atá ag tógáil páistí óga (0-12) le Gaeilge in Éirinn. Má tá spéis agat páirt a ghlacadh sa taighde seo agus […]

Brú anseo don alt iomlán

COMÓRTAS SPEISIALTA DO DHALTAÍ MEÁNSCOILE  

Iúil 10, 2015

A bhuí do COGG, is féidir le scoileanna ar fud na hÉireann daltaí sinsearacha a chur isteach ar scrúduithe TEG ar tháille €40 an dalta (laghdaithe ó €80) sa scoilbhliain 2015/16. Seo deis iontach do dhaltaí díriú ar na scileanna teanga – léamhthuiscint, cluastuiscint, scríbhneoireacht agus labhairt – agus cáilíocht Ghaeilge a bhaint amach chomh […]

Brú anseo don alt iomlán

Muir-Sin-É agus an t-amhrán Gaeilge a bhuaigh comórtas ceoil Youth Factor 2015

Iúil 10, 2015

Is ag an mbanna ceoil Gaeilge Muir-Sin-É a bhí an bua ag an gcomórtas náisiúnta tallainne Youth Factor, a reáchtáladh i mBaile Átha Cliath le deireanas. Beirt chailíní as Baile Locha Riach, Muireann Ní Bhaoill agus Sinéad Pokall, atá sa bhanna ceoil a chumann a gcuid amhrán féin i nGaeilge. D’éirigh leo comórtas réigiúnach na […]

Brú anseo don alt iomlán

Suas le 510 aighneacht faoin oideachas Gaeltachta curtha isteach

Iúil 9, 2015

Cuireadh suas le 510 aighneacht faoi bhráid na Roinne Oideachais le linn an phróisis chomhairliúcháin a rinneadh an mhí seo caite faoin dréachtpholasaí nua maidir le hoideachas Gaeltachta. Tháinig deireadh leis an bpróiseas sin Dé hAoine seo caite, an 3 Iúil. Thug urlabhraí na Roinne Oideachais le fios do Tuairisc.ie nach bhféadfaí figiúr cruinn beacht […]

Brú anseo don alt iomlán

Three generations of the Mullan family from Dungiven graduate in Irish

Iúil 6, 2015

Three generations of one family from Dungiven, County Londonderry, have graduated at the same time with a diploma in Irish. Odhrán Mullan, his aunt, Maria, and 82-year-old grandfather, John, were in the same class at the Ulster University at Magee. John Mullan was the oldest student in the class. Odhrán said he began studying the […]

Brú anseo don alt iomlán

Dianchúrsa Gaeilge do mheánmhúinteoirí – saor in aisce!

Iúil 2, 2015

An múinteoir thú i meánscoil Ghaeltachta nó lán-Ghaeilge? An mbíonn deacrachtaí agat agus tú ag iarraidh gnéithe teicniúla nó coincheapa casta a mhúineadh trí mheán na Gaeilge? An mbíonn tú de shíor in amhras faoi cheisteanna gramadaí nó an bhfuil tú go díreach ag iarraidh a bheith níos muiníní agus tú i mbun cumarsáide le […]

Brú anseo don alt iomlán

Seomraí Ranga Réamhdhéanta ar díol

Meith 30, 2015

Classrooms for sale in various sizes with or without toilets . For more information please contact Sean Mulcahy on 087 7941718 or David Doyle on 086 3494888

Brú anseo don alt iomlán

Campa Samhraidh in Áras Chrónáin

Meith 30, 2015

Campa Samhraidh – 2015 Summer Camp 2015 Campa Samhraidh Campa Tallanna do Pháistí Summer Camp for Children (a little different) 13/07/2015 go 07/07/2015 Campa Samhraidh – Campa Tallanna – Cad É? Campa Tallanna an tsamhraidh 5 lá i mí Iúil. Le linn an champa glacann na páistí páirt i réimse leathan d’imeachtaí trí mheán na […]

Brú anseo don alt iomlán

Fógraíonn an tAire Oideachais agus Scileanna ceapachán chomhaltaí nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Meith 25, 2015

Inniu d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, T.D., ceapachán comhaltaí nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i gcomhair téarma oifige nua dar chríoch Nollaig 2018. Bunaíodh COGG faoin Acht Oideachais, 1998 chun comhairle a thabhairt faoi mhúineadh trí Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lánGhaeilge, faoi theagasc trí Ghaeilge i […]

Brú anseo don alt iomlán