Méid an Téacs

An focal scoir sa ‘díospóireacht’ ag daltaí Choláiste Eoin!

Eanáir 30, 2015

Tar éis na díospóireachta ar fad ba ag Coláiste Eoin a bhí an focail scoir! Ba iad foireann sinsir Choláiste Eoin a thug leo Craobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2015, a bhí ar siúl i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, tráthnóna. Ba é Coláiste Pobail Rath Cairn ó chontae na Mí […]

Brú anseo don alt iomlán

SIAMSAÍOCHT DEN SCOTH AG CRAOBHCHOMÓRTAS SCLÉIP GAEL LINN 2015!

Eanáir 26, 2015

Bhí siamsaíocht den scoth ag craobh Scléip Gael Linn 2015 i mBaile Átha Cliath ar an Satharn, 24 Eanáir 2015. Comórtas talainne í Scléip, ina gcuirtear béim ar na healaíona comhaimseartha, agus atá dírithe go sonrach ar na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. Bhí ceithre réamhbhabhta cháilithe réigiúnacha ar siúl ag deireadh mhí na Samhna/tús mhí na Nollag […]

Brú anseo don alt iomlán

Tá comórtas ar siúl ag Ghaeltacht Coláiste na hOileán do Mheánscoileanna ar fud na tíre i rith Seachtain na Gaeilge.

Eanáir 26, 2015

Tá comórtas ar siúl ag Ghaeltacht Coláiste na hOileán do Mheánscoileanna ar fud na tíre i rith Seachtain na Gaeilge. http://ow.ly/HWPDh

Brú anseo don alt iomlán

Gabhann Gaelscoil Chloch na gCoillte Buíochas as Ucht iPads

Eanáir 20, 2015

Tá buíochas mhór á ghabháil ag Gaelscoil Mhichíl Uí Choileáin i gCloch na gCoillte do mhuintir na scoile, gnólachtaí áitiúla agus an pobal tar éis feachtas mór bailiúcháin sean fón póca, óna tháinig dhá iPad mar thoradh. Bhronn Irish Autism Action na iPads orthu, le n-úsáid ag páistí sa scoil ag a bhfuil ASD (neamhord […]

Brú anseo don alt iomlán

Sceitimíní ar pháistí Ghaelscoil na bhFilí agus sneachta tagtha

Eanáir 20, 2015

Bhí sneachta trom i nGort, Co. na Gaillimhe ag an deireadh seachtaine. Seo pictiúir de na naíonáin agus an fear sneachta a rinneadar i gclós na scoile. Nach bhfuil siad gleoite!

Brú anseo don alt iomlán

Comórtas Ealaíne an Fhorais Phátrúnachta 2015

Eanáir 14, 2015

Bhí an-rath ar Chomórtas Ealaíne an Fhorais Phátrúnachta anuraidh agus tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh sé ar ais arís don scoilbhliain 2014/2015! Tá comórtas na scoilbhliana seo urraithe ag Foras na Gaeilge agus beidh duaiseanna den scoth ar fáil. Tugaimid cuireadh do dhaltaí i mbunscoileanna agus i meánscoileanna an Fhorais páirt a glacadh […]

Brú anseo don alt iomlán

Buaiteoirí Google i nGaelscoil Dhroichead na Banndan

Eanáir 13, 2015

Bhí triúr cuairteoirí ag Gaelscoil Dhroichead na Banndan i rith mhí na Nollag. Tháinig Emer Hickey, Ciara Judge agus Sophie Healy Thaw ar cuairt chucu ó Phobalscoil Chionn tSáile. Tá an-cháil bainte amach ag na cailíní seo mar bhuadar an comórtas Google Science Fair i gCalifornia. Is comórtas ollmhór é seo ina bhfuil na mílte […]

Brú anseo don alt iomlán

Acmhainní oiriúnach d’Aistear ar fáil ó Nexus

Eanáir 12, 2015

Cuireann an comhlacht Nexus acmhainní don churaclam Aistear ar fáil. Ina measc, tá foireann tógála, spraoi domhan beag agus eile. Cuireann siad raon iomlán d’acmhainní don uimhearthacht, litearthacht, ealaíon agus ceardaíocht ar fáil chomh maith. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar www.nexus-euro.ie Fón: Terri Daly ar 0872382352 nó Audrey ní Fhloinn ar 0864428790 Ríomhphost: tdaly161@nexus-euro.co.uk

Brú anseo don alt iomlán

An leanann tú Gaelscoileanna Teo. ar Twitter?

Eanáir 12, 2015

Tá áthas ar Gaelscoileanna Teo. a fhógairt go bhfuil Twitter in úsáid againn anois chun scéalta agus uasdátaithe ó earnáil an oideachais lán-Ghaeilge a roinnt ar ár leantóirí. Aithníonn an eagraíocht an tábhacht agus na buntáistí móra a bhaineann leis an idirlíon agus na meáin shóisialta faoi seach chun eolas, scéalta agus uasdátaithe ábhartha a […]

Brú anseo don alt iomlán

Scoileanna Gaeilge agus Gaeltachta i lár an aonaigh eolaíochta

Eanáir 12, 2015

Ag Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta BT san RDS bhí Martha Nic Ionais (14 – ar dheis), agus Caoilfhionn Ní Dheorian (14) ó Choláiste Chillian i gCluain Dolcáin agus iad ag spraoi leis an stampa nua a d’eisigh An Post mar cheiliúradh ar a bhfuil déanta ag Éirinn ar son na heolaíochta An bhfuil gaol […]

Brú anseo don alt iomlán