Méid an Téacs

Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile

Meitheamh 29, 2017

• Dioplóma gairmiúil foghlama cumaisc páirtaimseartha (18 mí) é an clár, a chuirtear ar fáil i sé ionad réigiúnacha ar fud na tíre (níl teacht ar shonraí faoi na hionaid réigiúnacha go fóill) • Déanfar foráil ar leith do mhúinteoirí i ngaelscoileanna in OÉ Gaillimh. • Cuirfidh DES/CSL tacaíocht ar fáil i dtaobh tháillí an […]

Brú anseo don alt iomlán

SPARÁNTACHTAÍ TAIGHDE AR FÁIL

Meitheamh 16, 2017

 Clár nuálach iarchéime i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach (ar líne agus ar láthair)  SPARÁNTACHTAÍ TAIGHDE AR FÁIL  An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge Freastalaíonn an clár iarchéime, trasearnála, An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, go sonrach ar shainriachtanais um fhorbairt ghairmiúil agus ar inniúlachtaí teangeolaíochta na múinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. Cuirfear an […]

Brú anseo don alt iomlán

Seisiún Plé agus Forbairt Tuisceana ar an Tumoideachas

Bealtaine 26, 2017

Seisiún Plé agus Forbairt Tuisceana ar an Tumoideachas Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, an Cheathrú Rua, Céadaoin 31ú Bealtaine 2017 19.00 Comhthéacs: An Polasaí don Oideachas Gaeltachta agus an Fhoirm Léirithe Spéise Tá sé i gceist ag Gaeloideachas cruinniú breise sa tsraith chruinnithe ar an tumoideachas i gcomhthéacs an pholasaí nua don Oideachas Gaeltachta a reáchtáil […]

Brú anseo don alt iomlán

An Polasaí don Oideachas Gaeltachta – Sraith Chruinnithe á heagrú ag Gaeloideachas

Bealtaine 17, 2017

I gcomhthéacs an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta agus na hImlitreach a chuaigh amach ón Aonad Gaeltachta go dtí na scoileanna Gaeltachta ar an 28 Aibreán 2017 a shonraigh gurb é an 15 Meitheamh 2017 an spriocdháta don Léiriú Spéise, tá sé beartaithe ag Gaeloideachas sraith de sheisiúin plé agus forbairt tuisceana ar an tumoideachas a chur ar bun sna […]

Brú anseo don alt iomlán

Fógraíonn an tAire Bruton Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta

Aibreán 28, 2017

Fograíonn an tAire chomh maith dhá phost breise in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh chun an soláthar múinteoirí iar-bhunoideachais don teagasc trí mheán na Gaeilge a neartú Ag eascairt as an seoladh a rinneadh mí Dheireadh Fómhair seo caite ar Pholasaí na Roinne don Oideachas Gaeltachta 2017-2022, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton T.D. […]

Brú anseo don alt iomlán

Pleanáil Teanga Chathair na Gaillimhe

Aibreán 20, 2017

Tá cruinnithe poiblí á n-eagrú ag Údarás na Gaeltachta sna 3 Limistéar Pleanála Teanga timpeall Chathair na Gaillimhe le heolas a thabhairt faoi Phlean don Ghaeilge do na ceantair sin. Má tá cónaí ort sna ceantracha seo, tugtar cuireadh duit freastal ar chruinniú poiblí agus a bheith páirteach san iarracht an teanga a chur i […]

Brú anseo don alt iomlán

Cuairt tugtha ag an Uachtarán ar Scoil Bhríde

Aibreán 6, 2017

Féach ar fhíseán den ócáid anseo

Brú anseo don alt iomlán

Fin-Tech event for teenagers launched by Co. Louth Gaelcholáiste student

Aibreán 4, 2017

The Young Developers Conference (YDC) is a first of its kind tech event is to launch on Saturday 13th May this year. YDC will provide teenage tech enthusiasts / developers / would-be entrepreneurs the opportunity to meet some of the most successful Irish tech entrepreneurs and people from the world of Irish fin-tech. The participants […]

Brú anseo don alt iomlán

Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas

Márta 31, 2017

Tá comhdháil ar chúrsaí gaeloideachais á reáchtáil ag an Ionad taighde ar an Oideachas Lán-Ghaeilge i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste ar an Chéadaoin 3 Bealtaine 2017. Is é treorú na foghlama sa Ghaeloideachas téama na comhdhála. Is tríd an taighde reatha agus an taithí ghairmiúil a léirítear seo. Tá sé mar aidhm againn […]

Brú anseo don alt iomlán

Coláiste Pádraig Leamhchán curadh na hÉireann i gComórtas Tráth na gCeist Feachtas

Márta 30, 2017

Dianchomórtas don dara háit ach í buaite ag Pobalscoil Chorca Dhuibhne sa deireadh Is iad scoláirí Choláiste Pádraig Leamhcháin as Baile Átha Cliath buaiteoirí náisiúnta ar Chraobh Comórtas Náisiúnta Tráth na gCeist Feachtas. Thug na scoláirí an svae leo ag ócáid mhór spórtúil in Óstán an Ashling, BÁC Dé Máirt an 28 Márta. Ach is […]

Brú anseo don alt iomlán