Méid an Téacs

Físeán eolais ar Ghaelcholáiste an Phiarsaigh

Deireadh Fómhair 29, 2014

Léargas iontach atá san fhíseán thíos ar chúrsaí i nGaelcholáiste an Phiarsaigh. Is fiú breathnú air! https://www.youtube.com/watch?v=X_WE8j7fjFg

Brú anseo don alt iomlán

Dán de chuid dalta i nGaelcholáiste Chill Dara foilsithe i “Wild Words”

Deireadh Fómhair 29, 2014

Comhghairdeas le Saoirse Ni Dhuingneáin ó Gael-Choláiste Chill Dara. Foilsíodh a dán, ‘Summer’, sa leabhar ‘Wild Words’ mar chuid d’fhéile litríochta Wild Words. Scéal iomlán:  www.leinsterleader.ie

Brú anseo don alt iomlán

Gaeilge 24

Deireadh Fómhair 17, 2014

Beidh daltaí scoile ag tabhairt faoin dúshlán Gaeilge amháin a labhairt ar feadh 24 uair an chloig ar Dé Máirt 11 Samhain. Tá deis fós ag scoileanna clárú leis an dúshlán spreagúil agus taitneamhach seo atá eagraithe ag Conradh na Gaeilge! An Dúshlán Is í aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh chun labhairt […]

Brú anseo don alt iomlán

Comórtas BEO 2014/2015

Deireadh Fómhair 16, 2014

Tuilleadh eolais ar fáil ar www.beoireland.com

Brú anseo don alt iomlán

Nuachtlitir Choiste Coláiste Loch Gile

Deireadh Fómhair 10, 2014

Oideachas dara leibheál i nGaeilge / 2nd Level Education in Irish Agus an geimhreadh ag druidim linn, tá Coiste Coláiste Loch Gile ag féachaint chun tosaigh go dtí Meán Fómhair 2015 agus tá soláthair oideachais meánscoile trí Ghaeilge don réigiún á phleanáil. As winter draws near, the Coláiste Loch Gile Committee are focused on September […]

Brú anseo don alt iomlán

Oiliúint do Bhoird i mí Dheireadh Fómhair 2014

Deireadh Fómhair 10, 2014

Cuirfidh Gaelscoileanna Teo. agus An Foras Pátrúnachta módúil oiliúna ar ‘Cosaint leanaí’ ar fáil do na boird bainistíochta i mí Dheireadh Fómhair 2014. Tá an t-ádh orainn go mbeidh an saineolaí oideachais, Eileen Flynn, ar fáil mar oiliúnóir arís i mbliana. Cuirfear oiliúint ar fáil ar an modúl ‘Cosaint Leanaí’: san Ionad Oideachais i gCorcaigh […]

Brú anseo don alt iomlán

Eilíonn Earnáil na Gaelscolaíochta 4 leasú sa Bhille Oideachais

Deireadh Fómhair 7, 2014

Éilíonn muid go ndéanfar ann tagairt ar leith do na rudaí seo a leanas: • Go mbeidh de dhualgas ar an Údarás Oideachais nua “…forbairt na Gaelscolaíochta a spreagadh agus a éascú” [Alt 89 d’Ordú 1998]. • Go mbeidh daoine ar Bhord an Údaráis Oideachais a fheictear don Roinn Oideachais a dhéanann ionadaíocht do leas […]

Brú anseo don alt iomlán

New website for adult Irish learners

Deireadh Fómhair 7, 2014

A new website for prospective students of Irish has been launched by Teastas Eorpach na Gaeilge, the only system of certification for adult learners of the language. The website carries information and advice for students, teachers and employers on the TEG exam. Students are tested on their listening, reading, writing and speaking ability of Irish, […]

Brú anseo don alt iomlán

Seomraí ranga úra ag Gaelscoil Léim an Mhadaidh

Deireadh Fómhair 2, 2014

Beidh seomraí ranga úra ag Gaelscoil Léim an Mhadaidh arís i 2015. Thosaigh an scoil i 2010 le 6 daltaí agus tugadh seomraí ranga úra dóibh i 2013 nuair a d’aithin an roinn oideachais an dul chun cinn a bhí déanta ag an scoil. Anois tá 53 dalta sa scoil agus 21 sa Naíscoil. Mar […]

Brú anseo don alt iomlán

Deireadh seachtaine eachtraíochta

Deireadh Fómhair 1, 2014

Tá deireadh seachtaine eachtraíochta á eagrú ag Glór Na nGael do theaghlaigh Ghaeilge don Samhain. Beidh an t-imeacht ar siúl in Ionad Eachtraíochta Chip Iúir i gCill Mhantáin ar 31 Deireadh Fómhair agus 1 Samhain 2014. Cosnóidh an t-imeacht (oíche amháin agus lá) €50 an duine ach beidh Glór na nGael ábalta lacáiste a thabhairt […]

Brú anseo don alt iomlán