Méid an Téacs

Stiúrthóir do Champa Samhraidh Locha Riach de dhíth.

Meith 21, 2016

Beidh an campa ar siúl ón 2 go dtí an 12 Lúnasa 2016. Maidir le stiúrthóir an champa: -Beidh inniúlacht sa Ghaeilge riachtanach. -Múinteoir bunscoile lánaimseartha atá a dhíth. Beidh fáilte roimh iarratais, roimh 30 Meitheamh 2016, ag na seoltaí seo a leanas: oifig@lochariach.com. Má tá suim agat sa phost seo, cuir scairt le do […]

Brú anseo don alt iomlán

Iris Shruth na Gaeilge, Coláiste Chaitríona, Ard Mhacha, ar fáil ar líne

Meith 20, 2016

Tá an t-eagrán is déanaí de Scéala Scoile, Iris Shruth na Gaeilge, Coláiste Chaitríona, Ard Mhacha, ar fáil ag an nasc thíos: https://issuu.com/scealascoile/docs/sc__ala_scoile__eagr__n_29__meithea/1 Tá na 4 eagrán a foilsíodh i mbliana ar fáil ag www.issuu.com/scealascoile

Brú anseo don alt iomlán

An-spórt ag Féile Peile Gael Linn sa Rinn !

Meith 7, 2016

Bhí an-spórt ag peileadóirí óga ó Ghaelscoileanna agus ó scoileanna Gaeltachta le chéile ag Féile Peile Gael Linn cois mara thiar sa Rinn le déanaí !  Thar dhá lá, Déardaoin, 2 agus Aoine, 3 Meitheamh a reáchtáladh an ócáid bhliantúil seo, agus bhí ocht bhfoireann ( agus suas le 150 scoláire páirteach ann), faoi stiúr […]

Brú anseo don alt iomlán

Comórtais Dathúcháin ó Cartoon Saloon

Meith 7, 2016

Beidh an scannán Amhrán na Mara curtha ar scaileán mar chuid den Fhéile Litríochta Hay i gCeanannas Mór. Chun an ócáid seo a cheiliúradh, tá comórtais ealaín á n-eagrú do pháistí faoi 6 bliana d’aois agus do pháistí 6-11 bliana d’aois. Fógrófar na buaiteoirí roimh taispeántais an scannán Amhrán na Mara ag an bhFéile Litríochta Hay ar an Satharn […]

Brú anseo don alt iomlán

Dalta na Bliana, Choláiste de hÍde 2016

Meith 3, 2016

  Bhronn Príomhoide Coláiste de hÍde Deiric Mac An Bhaird,  Dalta na Bliana Choláiste de hÍde 2016 ar Ruth Báille bliain 6 an tseachtain seo chaite ag Oíche Bhronnadh bliain a sé sa choláiste. Ghuí Deiric gach rath ar bhliain a sé san Ardteistiméireacht agus sa todchaí. Dúirt sé go mbeadh siad in chailiúint mór […]

Brú anseo don alt iomlán

Cúrsa Aisteoireachta/Drámaíochta le Sárscoil Fíbín.

Meith 2, 2016

Spásanna fós le líonadh ar Sárscoil Fíbín an tsamhraidh seo a bheidh ar siúl in Indreabhán ón 4ú -15ú Iúil. Ar mhaith leat tabhairt faoi chúrsa i scileanna aisteoireachta/drámaíochta i gConamara? Bí i dteagmháil ar 091-505855 nó sarscoilfibin@gmail.com

Brú anseo don alt iomlán

Sábháil na Dátaí: Comhdháil Oideachais; Comhdháil ar RSO agus go leor eile

Meith 2, 2016

  Cúpla dáta don dialann a bhaineann le hoiliúint ar shainriachtanais na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.   Déardaoin, 10 Samhain: Mionchomhdháil lae ar Riachtanais Speisialta sna bunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.   Aoine, Satharn, 11-12 Samháin: Comhdháil Bhliantúil Oideachais Gaelscoileanna Teo., i gcomhpháirt le COGG, móide Cruinniú Chinn Bliana Gaelscoileanna Teo. Díreoidh an chomhdháil seo ar […]

Brú anseo don alt iomlán

Achainí ar scoil lán-Ghaeilge ilchreidmheach i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath

Meith 1, 2016

Tá 733 páiste i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath gan oideachas lán-Ghaeilge ilchreidmheach ina gceantar. Tá an-díomá ar a gcuid tuismitheoirí nár aithin an Roinn Oideachais agus Scileanna an t-éileamh ollmhór ar an rogha oideachais seo i Marino/Droim Conrach/BÁC1. Tá tús curtha acu le hachainí chun na Roinne le hiarraidh orthu a gcéad rogha oideachais a […]

Brú anseo don alt iomlán

Dalta na hIdirbhliana 2016, Colaiste de hÍde

Mí na Bealtaine 31, 2016

Tharla Oíche Bhronnadh na hIdirbhliana 2016 i gColaiste de hÍde Luan 30 Bealtaine 2016. Bronnadh Dalta na Bliana 2016 bliain 4 ar Grace Ní Hící. Comhghairdeas do Ghrace agus a chlann.  

Brú anseo don alt iomlán

SLAM MATAMAITICE COLÁISTE DE HÍDE

Mí na Bealtaine 31, 2016

Comhghairdeas do Keith Ó Cinnéide, Shane Ó Craosadéil agus Aisling Ní Bhroin (sa phictiúr) : thriúr dalta na hIdirbhliana Choláiste de hÍde a ghlac le teastaisí Matamaitice tar eis cúrsa sé mhí a chaitheamh thar deich  deireadh seachtainí  i gColaiste na Trionóide. Teastaíonn cumas agus scileanna ceannaireachta sa chúrsa Matamaitice seo mar shampla bhí orthú […]

Brú anseo don alt iomlán