Méid an Téacs

Ceistneoirí Ar-líne do Mhúinteoirí/Theagascóirí (An Roinn Oideachais & Scileanna)

Lúnasa 26, 2014

Déanann an Chigireacht clár meastóireachtaí i scoileanna agus ionaid oideachais. Tugann an próiseas meastóireachta deis thábhachtach do mhúinteoirí chun machnamh a dhéanamh ar a gcleachtas féin, ar láidreachtaí an tsoláthair a dhéanann an scoil/ionad agus ar ghnéithe den tsoláthar sin gur féidir iad a fheabhsú. Is mór don Chigireacht tuairimí múinteoirí agus, mar chuid den […]

Brú anseo don alt iomlán

Deireadh Seachtaine Cultúrtha i Ráth Chairn Ghlas na Mí!

Lúnasa 22, 2014

Blaiseadh de chultúr na Gaeltachta ar fáil le Gael Linn agus Comharchumann Ráth Chairn. Ón 10-12 Deireadh Fómhair 2014, tabharfar deis d’fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge am a chaitheamh i nGaeltacht Ráth Chairn le linn Éigse Dharach Uí Chatháin áit a mbeidh neart neart siamsaíochta, damhsa ar an sean-nós agus ceol gaelach. I measc na n-imeachtaí […]

Brú anseo don alt iomlán

Suíomh idirlín nua Ghaelscoil Uí Chéadaigh

Lúnasa 15, 2014

Tá suíomh idirlín nua agus snasta ag Gaelscoil Uí Chéadaigh, tabhair cuairt orthu ar www.gaelscoiluicheadaigh.ie!

Brú anseo don alt iomlán

An Chéad Bratach Buí i gCo. an Chláir

Lúnasa 1, 2014

Bhí slua mór i nGaelscoil Mhíchíl Cíosóg ar an 19ú lá déag de mhí an Mheithimh chun fáilte ó chroí a chur roimh Podge Collins, buaiteoir Craobh Iománaíocht na hÉireann le foireann iomána Co an Chláir a thug cuairt ar an scoil agus a d’ardaigh an chéad Brat Buí a bhronnadh ar an scoil i […]

Brú anseo don alt iomlán

Cúrsa i nGramadach na Gaeilge do chainteoirí dúchais

Iúil 23, 2014

Tá foras oiliúna úrnua bunaithe i gcroílár na Gaeltachta is bríomhaire agus is mó in Éirinn, ar an gCeathrú Rua, Conamara, Co. na Gaillimhe. Bíodh is gur le freastal go sonrach orthu siúd ar cuid dá ndualgas gairmiúil teagasc na Gaeilge (múinteoirí, mar shampla) a cuireadh Scoil na Gaeilge ar bun, beidh sainchúrsaí á dtairiscint […]

Brú anseo don alt iomlán

Scaití – “Counting Stars” le One Republic as Gaeilge

Iúil 22, 2014

An-jab go deo déanta ag Cliodhna, Caoimhe, Kateyln, Eimear, Charlie agis Irene le cuidiú iontach uaidh na ceolteoirí agus buachailí agus cailíni chúrsa A i gColáiste Lurgan – féach an físeán ar YouTube. Fada uainn na táinte — ach leanfaidh muid ar aghaidh Seo’d an saol — é casadh thart Rachaidh muid ó neart go […]

Brú anseo don alt iomlán

Scoláireachtaí €2,000 ar fáil ar an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais

Iúil 21, 2014

Clár páirtaimseartha thar 2 bhliain. Ranganna ar siúl 6 Shatharn i ngach seimeastar. Dírítear an clár ar chéimithe atá ag iarraidh postanna bainistíochta agus forbartha sna hearnálacha príobháideacha agus poiblí, an t-oideachas san áireamh. Táillí c. €2,750. Iarratais ar line: www.pac.ie Breis eolais: Sally Mhic Dhomhnaill 01 700 5614 www.dcu.ie/fiontar fiontar@dcu.ie  

Brú anseo don alt iomlán

Amhrán nua ó Choláiste Lurgan

Iúil 17, 2014

Cór chúrsa A faoi stiúir Jenny Ní Ruiséil lena leagan de “Royals” le Lorde: féach an físeán ar YouTube. Ní fhaca mé a leithéid riamh sa mbreis Ag teacht in aois faoi scath na huaisle os cionn ….. An baile seo gan mhórtas Níl aontas ann, Ná bí in éad liom Ach chuile cheann mar […]

Brú anseo don alt iomlán

Traenáil um Chosaint & Leas Leanaí – dátaí nua

Iúil 16, 2014

Má tá ceist ar bith agat maidir leis an traenáil um chosaint leanaí, déan teagmháil le Laura ar laura@naionrai.ie nó 01-8535198. Eolas breise le fáil anseo: https://www.naionrai.ie/ga/cursai-riachtanacha Foirm Iarratais Cosaint Leanaí 2014  

Brú anseo don alt iomlán

Agóid ag 13.15 inniu, 16.07.2014, ag Roinn an Taoisigh

Iúil 16, 2014

A chara, Tá do thacaíocht de dhíth inniu más féidir in aon chor. Tá ísliú stádais eile tugtha don Ghaeilge ó dheas ag an Taoiseach tríd Aire Stáit Gaeltachta nua a cheapadh nach bhfuil inniúil ar an nGaeilge agus is gá dúinn gníomhú láithreach. Tá sé beartaithe againn, mar sin, agóid ghasta a dhéanamh lasmuigh […]

Brú anseo don alt iomlán