Méid an Téacs

Fíbín ar camchuairt arís leis ‘An Triail’

Meán Fómhair 3, 2015

Tá Fíbín ar ais ar camchuairt arís i mbliana leis ‘An Triail’, le Máiréad Ní Ghráda, an dráma clasaiceach Nua-Ghaeilge a bhfuil ardmholadh faighte aige atá dírithe ar scoláirí Ardteistiméireachta – ach seo leagan ar leith de ‘An Triail’ i stíl Fíbín ar ndóigh! Téann Fíbín i ngleic le ceisteanna a ardaíonn múinteoirí agus scoláirí araon, […]

Brú anseo don alt iomlán

Compántas Amharclainne Aisling Ghéar – ‘An Triail’ le Mairéad Ní Ghráda.

Meán Fómhair 3, 2015

Compántas Amharclainne Aisling Ghéar – ‘An Triail’ le  Mairéad Ní Ghráda. Sa dráma claisiceach  seo atá suite sa bhliain 1961 insítear  scéal faoi bhean óg, Éireannach a fhaigheann amach go bhfuil sí ag iompar clainne. In Éirinn sna 1960í is beag an fháilte a cuireadh roimh mháthair neamh phósta agus cuirtear Máire go dtí ceann de […]

Brú anseo don alt iomlán

Coirm Gael Linn 2016

Meán Fómhair 1, 2015

Tá sé mar aidhm ag COIRM lucht bunscoile a spreagadh le seó i nGaeilge a chur ar an ardán a léireoidh na tallanna éagsúla atá ag daltaí na scoile, bídís ón rang céanna nó ó ranganna éagsúla. Sa tslí seo táimid ag súil le meas agus spéis na bpáistí sa Ghaeilge a neartú agus deis a […]

Brú anseo don alt iomlán

SIANSA GAEL LINN 2016

Meán Fómhair 1, 2015

SIANSA GAEL LINN is teideal don chomórtas seo do ghrúpaí traidisiúnta. Tá sé á reáchtáil ag Gael Linn le tacaíocht ó Foras na Gaeilge, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus Irish Music Magazine, chun spreagadh agus ardán a thabhairt don chuid is fearr de ógthallann cheoil agus amhránaíochta traidisiúnta na tíre. Bíodh is gur comórtas atá i gceist tugtar […]

Brú anseo don alt iomlán

Comórtas Díospóireachta Uí Cadhain d’iarbhunscoileanna

Meán Fómhair 1, 2015

Beidh Gael Linn ag reáchtáil comórtas Díospóireachta Uí Cadhain don scoilbhliain nua. Tá tuilleadh eolas ar fáil ag an nasc seo a leanas: Cadhain2016_Final_web DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA 21 MEÁN FÓMHAIR 2015

Brú anseo don alt iomlán

Scléip Gael Linn 2016

Meán Fómhair 1, 2015

Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne spreagúil agus spraíúil atá dírithe go sonrach ar na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge. Cuireann sé béim ar na healaíona comhaimseartha agus ar chruthaitheacht agus ar chumadóireacht na rannpháirtithe. Tugann sé deis do dhaltaí iar-bhunscoile ceol, amhráin, cóiréagrafaíocht agus sceitsí nuachumtha a chur ar stáitse os comhair lucht féachana agus moltóirí proifisiúnta, in […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas a Fhógairt sa Naíonra

Lúnasa 13, 2015

Má tá folúntas le fógairt agat, tá fáilte romhat an fógra a chur chugainn agus déanfar é a chuir amach tríd seirbhís nuachta Gaelscoileanna Teo., agus ar Facebook agus Twitter na heagraíochta. Is féidir an teimpléid thíos a leasú de réir riachtanais an naíonra. Teimpléad d’fholúntais sa naíonra (Gaeilge amháin) Is fiú fógraí poist a roinnt […]

Brú anseo don alt iomlán

Leabhair acmhainní & fíorleabhair ranga ó Cló Iar-Chonnacht

Lúnasa 13, 2015

Leabhair acmhainní agus fíorleabhair ranga ar fáil ó Chló Iar-Chonnacht le lascaine suas le 20% do scoileanna. Tabhair cuairt ar an rannóg Múinteoirí ar www.cic.ie Tabhair súil ar an gcatalóg anseo

Brú anseo don alt iomlán

Sparántachtaí Taighde ar Fáil i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach

Iúil 23, 2015

An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach Glacfar le h-iarrataisí don bhliain acadúil 2015/2016 ón lá inniu suas go dtí 14 Lúnasa 2015. Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Dr T.J. Ó Ceallaigh, Comhordaitheoir an Chláir, An Roinn Teanga, Litearthachta agus Matoideachais, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach ag […]

Brú anseo don alt iomlán

Taighde ar Thógáil Clainne le Gaeilge

Iúil 10, 2015

Tá Hannah Ní Dhoimhín, mac léinn máistreachta le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, ag déanamh taighde faoi thógáil clainne le Gaeilge. Mar chuid den taighde seo, tá ceistneoir curtha le chéile aici do thuismitheoirí atá ag tógáil páistí óga (0-12) le Gaeilge in Éirinn. Má tá spéis agat páirt a ghlacadh sa taighde seo agus […]

Brú anseo don alt iomlán