Méid an Téacs

Áis nua foilsithe ag CARLA dírithe ar Riachtanais Speisialta Oideachais agus Tumoideachas

Iúil 20, 2016

Tá lámhleabhar nua foilsithe ag CARLA dár teideal Struggling Learners and Language Immersion Education: Research-Based, Practitioner-Informed Responses to Educators’ Top Questions. Cuimsíonn sé eolas a bheadh ina chabhair do thuismitheoirí agus oideachasóirí. Tá tuilleadh eolais maidir leis, chomh maith le háiseanna ábhartha, ar fáil ar shuíomh CARLA: http://carla.umn.edu/immersion/learners.html.

Brú anseo don alt iomlán

Tuilleadh díomá do thuismitheoirí i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath a bhí ag feachtasaíocht ar son scoil lán-Ghaeilge ilchreidmheach

Iúil 15, 2016

Lorg An Foras Pátrúnachta athbhreithniú le deireanaí ar chinneadh na Roinne Oideachais agus Scileanna gan aon soláthar a chur ar fáil don 733 páiste i gceantar Marino/Dhroim Conrach/Bhaile Átha Cliath 1 a bhí ag lorg oideachas lán-Ghaeilge ilchreidmheach. Tá an-díomá ar thuismitheoirí an cheantair le freagra an Aire Oideachais agus Scileanna ar an gceist – nach […]

Brú anseo don alt iomlán

Achainí, Scoil an Droichid i mBéal Feirste

Iúil 6, 2016

Tá feachtas ar bun ag Scoil an Droichid i mBéal Feirste in aghaidh ciorraithe atá á chur i bhfeidhm ag an Roinn Oideachais, a mbeidh impleachtaí suntasacha acu don soláthar lán-Ghaeilge. Tá tuilleadh eolais agus achainí na scoile le léamh ar https://www.change.org/p/peter-weir-mla-call-on-the-minister-of-education-to-reverse-decision-of-cuts-to-ime-nurture-prevision?recruiter=44955402&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive Léigh an préasráiteas thíos: “On Friday afternoon 24th June at the end of […]

Brú anseo don alt iomlán

Dearbháin ar luach €5000 nó £5000 le buachan ó National Book Tokens

Iúil 1, 2016

Comórtas chun dearbháin ar luach €5000 nó £5000 le buachan ó National Book Tokens. Cuir do scoil áitiúil chun cinn inniu agus b’fhéidir go mbuafá féin dearbhán €100/£100 ag an am céanna. Your school needs you! Win £5,000 (€5,000) of National Book Tokens – enough to buy hundreds of books for the library. To sweeten […]

Brú anseo don alt iomlán

Spás Súgartha Nua i nGaelscoil Uí Riada

Iúil 1, 2016

      Osclaíodh  spás súgartha nua i nGaelscoil Uí Riada, Wilton, Corcaigh,  ar an 7ú Meitheamh.  ‘Cúl an Tí’ a thug muintir na scoile ar an spás iontach seo.  Is áit súgartha í – ach le dífríocht – ‘siad daltaí na scoile a bhí lárnach i bpleanáil an spáis. Chabhraigh baill ón Roinn Teiripe […]

Brú anseo don alt iomlán

Stiúrthóir do Champa Samhraidh Locha Riach de dhíth.

Meith 21, 2016

Beidh an campa ar siúl ón 2 go dtí an 12 Lúnasa 2016. Maidir le stiúrthóir an champa: -Beidh inniúlacht sa Ghaeilge riachtanach. -Múinteoir bunscoile lánaimseartha atá a dhíth. Beidh fáilte roimh iarratais, roimh 30 Meitheamh 2016, ag na seoltaí seo a leanas: oifig@lochariach.com. Má tá suim agat sa phost seo, cuir scairt le do […]

Brú anseo don alt iomlán

Iris Shruth na Gaeilge, Coláiste Chaitríona, Ard Mhacha, ar fáil ar líne

Meith 20, 2016

Tá an t-eagrán is déanaí de Scéala Scoile, Iris Shruth na Gaeilge, Coláiste Chaitríona, Ard Mhacha, ar fáil ag an nasc thíos: https://issuu.com/scealascoile/docs/sc__ala_scoile__eagr__n_29__meithea/1 Tá na 4 eagrán a foilsíodh i mbliana ar fáil ag www.issuu.com/scealascoile

Brú anseo don alt iomlán

An-spórt ag Féile Peile Gael Linn sa Rinn !

Meith 7, 2016

Bhí an-spórt ag peileadóirí óga ó Ghaelscoileanna agus ó scoileanna Gaeltachta le chéile ag Féile Peile Gael Linn cois mara thiar sa Rinn le déanaí !  Thar dhá lá, Déardaoin, 2 agus Aoine, 3 Meitheamh a reáchtáladh an ócáid bhliantúil seo, agus bhí ocht bhfoireann ( agus suas le 150 scoláire páirteach ann), faoi stiúr […]

Brú anseo don alt iomlán

Comórtais Dathúcháin ó Cartoon Saloon

Meith 7, 2016

Beidh an scannán Amhrán na Mara curtha ar scaileán mar chuid den Fhéile Litríochta Hay i gCeanannas Mór. Chun an ócáid seo a cheiliúradh, tá comórtais ealaín á n-eagrú do pháistí faoi 6 bliana d’aois agus do pháistí 6-11 bliana d’aois. Fógrófar na buaiteoirí roimh taispeántais an scannán Amhrán na Mara ag an bhFéile Litríochta Hay ar an Satharn […]

Brú anseo don alt iomlán

Dalta na Bliana, Choláiste de hÍde 2016

Meith 3, 2016

  Bhronn Príomhoide Coláiste de hÍde Deiric Mac An Bhaird,  Dalta na Bliana Choláiste de hÍde 2016 ar Ruth Báille bliain 6 an tseachtain seo chaite ag Oíche Bhronnadh bliain a sé sa choláiste. Ghuí Deiric gach rath ar bhliain a sé san Ardteistiméireacht agus sa todchaí. Dúirt sé go mbeadh siad in chailiúint mór […]

Brú anseo don alt iomlán