Méid an Téacs

Cúrsa i nGramadach na Gaeilge do chainteoirí dúchais

Iúil 23, 2014

Tá foras oiliúna úrnua bunaithe i gcroílár na Gaeltachta is bríomhaire agus is mó in Éirinn, ar an gCeathrú Rua, Conamara, Co. na Gaillimhe. Bíodh is gur le freastal go sonrach orthu siúd ar cuid dá ndualgas gairmiúil teagasc na Gaeilge (múinteoirí, mar shampla) a cuireadh Scoil na Gaeilge ar bun, beidh sainchúrsaí á dtairiscint […]

Brú anseo don alt iomlán

Scaití – “Counting Stars” le One Republic as Gaeilge

Iúil 22, 2014

An-jab go deo déanta ag Cliodhna, Caoimhe, Kateyln, Eimear, Charlie agis Irene le cuidiú iontach uaidh na ceolteoirí agus buachailí agus cailíni chúrsa A i gColáiste Lurgan – féach an físeán ar YouTube. Fada uainn na táinte — ach leanfaidh muid ar aghaidh Seo’d an saol — é casadh thart Rachaidh muid ó neart go […]

Brú anseo don alt iomlán

Scoláireachtaí €2,000 ar fáil ar an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais

Iúil 21, 2014

Clár páirtaimseartha thar 2 bhliain. Ranganna ar siúl 6 Shatharn i ngach seimeastar. Dírítear an clár ar chéimithe atá ag iarraidh postanna bainistíochta agus forbartha sna hearnálacha príobháideacha agus poiblí, an t-oideachas san áireamh. Táillí c. €2,750. Iarratais ar line: www.pac.ie Breis eolais: Sally Mhic Dhomhnaill 01 700 5614 www.dcu.ie/fiontar fiontar@dcu.ie  

Brú anseo don alt iomlán

Amhrán nua ó Choláiste Lurgan

Iúil 17, 2014

Cór chúrsa A faoi stiúir Jenny Ní Ruiséil lena leagan de “Royals” le Lorde: féach an físeán ar YouTube. Ní fhaca mé a leithéid riamh sa mbreis Ag teacht in aois faoi scath na huaisle os cionn ….. An baile seo gan mhórtas Níl aontas ann, Ná bí in éad liom Ach chuile cheann mar […]

Brú anseo don alt iomlán

Traenáil um Chosaint & Leas Leanaí – dátaí nua

Iúil 16, 2014

Má tá ceist ar bith agat maidir leis an traenáil um chosaint leanaí, déan teagmháil le Laura ar laura@naionrai.ie nó 01-8535198. Eolas breise le fáil anseo: https://www.naionrai.ie/ga/cursai-riachtanacha Foirm Iarratais Cosaint Leanaí 2014  

Brú anseo don alt iomlán

Agóid ag 13.15 inniu, 16.07.2014, ag Roinn an Taoisigh

Iúil 16, 2014

A chara, Tá do thacaíocht de dhíth inniu más féidir in aon chor. Tá ísliú stádais eile tugtha don Ghaeilge ó dheas ag an Taoiseach tríd Aire Stáit Gaeltachta nua a cheapadh nach bhfuil inniúil ar an nGaeilge agus is gá dúinn gníomhú láithreach. Tá sé beartaithe againn, mar sin, agóid ghasta a dhéanamh lasmuigh […]

Brú anseo don alt iomlán

Deireadh Ré – Scor Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge

Iúil 15, 2014

I mí Eanáir na bliana seo d’fhógair Foras na Gaeilge torthaí an phróisis chuíchóirithe d’earnáil dheonach na Gaeilge inar ainmníodh sé cheanneagraíocht a mhaoineofar amach anseo faoin struchtúr nua a tháinig i bhfeidhm ar 01 Iúil 2014. Bunaithe ar na critéir a bhí leagtha amach ag Foras na Gaeilge mar chuid den phróiseas iarratais níor […]

Brú anseo don alt iomlán

Dianchúrsa FNT: An Cháilíocht Stiúrthóra

Iúil 10, 2014

Beidh Dianchúrsa FNT: An Cháilíocht Stiúrthóra á reáchtáil i ag Forbairt Naíonraí Teoranta gCill Dara i mí Dheireadh Fómhair 2014: Scrúduithe TEG B2* in Ionad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Co. Chill Dara ar an 26 Meán Fómhair 2014 Dianchúrsa FNT i Naíonra Ghearóidín, f/ch Gaelscoil Uí Fhiaich, Bóthar Chill Droichid, Má Nuad, […]

Brú anseo don alt iomlán

Invitation to Artists to Create for Clon Gaelscoil

Iúil 8, 2014

Artists of any genre who are interested in being considered for a “Per Cent Art Project” at Gaelscoil Mhichíl Uí Choileáin, Cloch na gCoillte, Iarthair Chorcaí (Clonakilty), are invited to submit an expression of interest to the Bórd Bainistíochta before 25th July. All expressions must be made via e-mail to iarratasai@gmail.com. It is envisaged that […]

Brú anseo don alt iomlán

Foghlaim conas clár raidió a dhéanamh le Raidió na Life an samhradh seo!

Iúil 8, 2014

Ar mhaith leat foghlaim conas a oibríonn na meáin chumarsáide? Feabhas a chur ar do chuid scileanna taighde is cumarsáide? Agus oibriú mar chuid d’fhoireann chun clár raidió a dhéanamh? Le dianchúrsaí seachtaine ‘Tuiscint ar na Meáin & Conas Thú Féin a Chur in Iúl’ i Raidió na Life, foghlaimeoidh tú faoi na nithe thuas […]

Brú anseo don alt iomlán