Méid an Téacs

(English) Oiche Shamhna Bunscoil an Iúir

Deireadh Fómhair 27, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Brú anseo don alt iomlán

Cúram Leanaí Bheal An Átha Móir Teo

Deireadh Fómhair 24, 2016

Tá Cúram Leanaí Bheal An Átha Móir Teo, Co. Liatroma ag ceiliúradh fíche bliain ar an bhfód.  Osclaíodh é ar an 21 Deireadh Fómhair 1996.  

Brú anseo don alt iomlán

Nuachtlitir an CNCM

Deireadh Fómhair 21, 2016

Ar fáil i nGaeilge anseo!

Brú anseo don alt iomlán

Dea-scéal fógartha sa Bhuiséad do Scoileanna Aon-Oide

Deireadh Fómhair 12, 2016

Fáiltíonn Gaeloideachas (Gaelscoileanna Teo.) roimh fhógra an Aire Bruton go gceadófar an dara múinteoir do gach scoil oileáin gur scoil aon oide í agus an dara múinteoir do gach scoil gur scoil aon oide í ar an mórthír a bhfuil múinteoir i bhfeighil 6 rang nó os a chionn. Ar fíor-bheagán infheistíochta ag leibhéal na […]

Brú anseo don alt iomlán

Tionól Teagaisc 2016

Deireadh Fómhair 11, 2016

Beidh Tionól Teagaisc 2016 á reáchtáil ag an PDST ar an Sathran 22 Deireadh Fómhair in Institiúid Oideachais Marino i mBaile Átha Cliath (09:00 – 16:00) Seimineár Náisiúnta Gaeilge atá sa Tionól Teagaisc do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile. Is féidir le múinteoirí freastal ar rogha ceardlann phraiticiúil faoi mhúineadh na Gaeilge agus éisteacht le múinteoirí agus le […]

Brú anseo don alt iomlán

Bronnadh ag Tuistí i gColáiste de hÍde 

Deireadh Fómhair 3, 2016

Bronnadh ó Chairde de hÍde Ag ócaid ceiliúradh Fháilte do Bhliain a haon nua i gColáiste de hÍde bhronn cathaoirleach Chairde de hÍde (Cumann na dTuistí) Clár Uí Mhurchú  dearbhán ar bheirt dhalta bhliain a sé 2016 don dhalta a fuair na torthaí is fearr sa choláiste i.e. Riain Leon agus don dhalta leis an […]

Brú anseo don alt iomlán

Is Eolaí Mé ag tosú tráthnóna ar Cúla 4!!

Meán Fómhair 20, 2016

Ná déanaigí dearmad go bhfuil an tsraith nua eolaíochta ‘Is Eolaí Mé’, dírithe ar dhaoine óga idir 8-12 bliain d’aois ag tosú tráthnóna ar Cúla 4 ag 5.25i.n – Beidh an clár á chraoladh gach Máirt agus Déardaoin as seo go Nollaig! Beidh an clár ar fáil ar sheinnteoir TG4 chomh maith, a bheidh an-úsáideach […]

Brú anseo don alt iomlán

Cumann na bhFiann 2016-2017

Meán Fómhair 20, 2016

Tá na sonraí ar fad ceangailte  maidir leis an ngréasán d’Óg Clubanna a bheidh ag oscailt againn ar fud na tíre an tseachtain seo. Tá na Clubanna dírithe ar an aois grúpa 10-18 agus fáiltítear aon bhall nua gur mian leo a chuid Gaeilge a chleachtadh agus a húsáid go rialta ar bhonn sóisialta. Má […]

Brú anseo don alt iomlán

Comhrá ’16

Meán Fómhair 13, 2016

Tá Conradh na Gaeilge ag tabhairt faoi churiarracht domhanda don chomhrá Gaeilge is faide riamh a bhaint amach. Beidh Comhrá ’16 á reáchtáil ag an gConradh ó 11/10/16 go 18/10/16 agus faoi láthair tá scoileanna á lorg acu le páirt a ghlacadh sa churiarracht. Is féidir le scoil ar bith páirt a ghlacadh ar feadh […]

Brú anseo don alt iomlán

Féasta 100

Meán Fómhair 7, 2016

“Tír gan teanga, tír gan anam.” ― Pádraig Mac Piarais Dé Sathairn an 3 Nollaig 2016 ceiliúrfar an Ghaeilge go hoifigiúil le Féasta 100, ceann de na príomhimeachtaí deireanacha i mbliain comórtha 1916. Ní féidir le haon duine cumhacht na Gaeilge a shéanadh i bpeannaireacht agus i gcumarsáid a lán de phearsaí Éirí Amach na Cásca.Tugann […]

Brú anseo don alt iomlán