Méid an Téacs

Clár spreagúil do dhaoine óga fógartha ag Gael Linn don scoilbhliain 2016/2017!

Lúnasa 23, 2016

Tabharfar deis do dhaoine óga a bheith gníomhach i ngnéithe éagsúla de shaol na Gaeilge faoin gclár cuimsitheach scéimeanna atá leagtha amach ag Gael Linn don scoilbhliain 2016/2017, a bhformhór urraithe ag Foras na Gaeilge. Beidh spéis ar leith ag scoláirí Gaelscolaíochta sna comórtais díospóireachta, ceoil, drámaíochta agus caint phoiblí a leanas a bheidh ag […]

Brú anseo don alt iomlán

Comhdháil idirnáisiúnta maidir le nuálaíocht shóisialta agus fiontraíocht shóisialta ar siúl in DCU

Lúnasa 19, 2016

Beidh comhdháil idirnáisiúnta maidir le nuálaíocht shóisialta agus fiontraíocht shóisialta ar siúl in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ag deireadh na míosa (31ú Lúnasa & 1ú Meán Fómhair). Mar chuid den chomhdháil seo díreofar ar na scileanna agus tréithe atá ag teastáil ó dhaoine óga san ardoideachas le tabhairt faoi fhiontair shóisialta nua a bhunú agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Torthaí na hArdteistiméireachta i nGaelcholáiste Phort Láirge

Lúnasa 18, 2016

Comhghairdeas le lucht na hArdteistiméireachta 2016 i nGaelcholáiste Phort Láirge. D’éirigh le gach dalta grád A a bhaint amach sa Ghaeilge. D’éirigh le 62.5% de na daltaí 450 pointe nó níos airde a ghnóthú. Guíonn an scoil gach rath agus séan orthu go léir sa saol atá amach rompu.

Brú anseo don alt iomlán

Coláiste de hÍde – Torthaí Ardteiste

Lúnasa 17, 2016

Tá Coláiste de hÍde thar a bheith sásta le torthaí na hArdteiste i mbliana. Tá barrchumas faighte ag na daltaí sna torthaí. Freastalaímid ar gach dalta. Fuair na daltaí na cúrsaí a bhí uathú ó Leigheas, Na Danlann, Na hEolaíochataí go cúrsaí iar-arteistéimeireachta. Comhghairdeas dár ndaltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí.

Brú anseo don alt iomlán

Acmhainn nua Gaeilge le fáil ó Seomra Ranga

Lúnasa 15, 2016

Leabharmharc le focail chontrártha. Tá an acmhainn úsáideach nua seo ar fáil le híoslódáil ón suíomh www.seomraranga.com.

Brú anseo don alt iomlán

An Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí ag Bogadh

Lúnasa 9, 2016

NIPT                  An Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí The National Induction Programme for Teachers Táimid ag bogadh!  Beidh an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí athlonnaithe in Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar ón 1ú Mheán Fómhair 2016. Ón 1ú Mheán Fómhair ‘sé ár seoladh poist ná Oifig CNIM […]

Brú anseo don alt iomlán

Cosaint Leanaí sa Naíonra

Lúnasa 5, 2016

Tá leagan athbhreithnithe (i nGaeilge agus i mBéarla) den acmhainn do naíonraí foilsithe ag an National Early Years Children First Committee. Tá leaganacha PDF le híoslódáil thíos, agus beidh siad ar fáil i measc acmhainní eile do naíonraí ar an leathanach Acmhainní den suíomh seo. Má tá acmhainn in úsáid agat go shíleann tú gur fiú […]

Brú anseo don alt iomlán

An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Páipéir roghnaithe ar fáil anois i bhfoirm PDF

Lúnasa 4, 2016

Níos mó ná riamh, tá gá le béim a chur ar thaighde, ar oideachas agus ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí chun machnamh agus iniúchadh a dhéanamh ar bhuanna agus ar dhua an oideachais lán-Ghaeilge. Tá plé gairmiúil lánbhrí den sórt sin ríthábhachtach le haghaidh rath agus fhás leanúnach an oideachais lán-Ghaeilge in Éirinn agus le […]

Brú anseo don alt iomlán

Ciste do Learbharlanna ar fáil ó Fhoras na Gaeilge

Iúil 28, 2016

Tá ciste ar fáil ó Fhoras na Gaeilge arís i mbliana chun tacú le leabharlanna ócáidí liteartha Gaeilge a reáchtáil. Is deis iontach í seo do leabharlanna timpeall na tíre cur lena  gcuid clár reatha agus iad a leathnú. Gach eolas anseo

Brú anseo don alt iomlán

Deireadh Seachtaine Bia agus Beocht

Iúil 28, 2016

Deireadh Seachtaine Bia agus Beocht 12 + 13 Samhain / November Má tá suim agat scileanna cócaireachta a fhoghlaim as Gaeilge agus timpeallacht an Daingin a fheiscint sé seo do sheans deireadh seachtaine a chaitheamh anseo sa Daingean agus linn sa Scoil Chócaireachta! Foghlaim scileanna nua sa chistin linn sa scoil chócaireachta agus bain taitneamh […]

Brú anseo don alt iomlán