Méid an Téacs

Fógra: Seimineár maidir le hOideachas Gaeltachta ar an 23.05.15

Mí na Bealtaine 21, 2015

Tá an t-ionad athraithe don seimineár náisiúnta atá á reáchtáil ag Gaelscoileanna Teo. ar an Satharn 23 Bealtaine 2015 do na Gaeltachtaí ar fad ar na moltaí i leith polasaí don Oideachas Gaeltachta. Beidh an seimineár ar siúl san Óstán Clayton in áit an Radisson anois.  Tosóidh an seimineár ag 09.30 le clárú agus sólaistí, agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Campaí Samhraidh Ógras le tosú i Mí Iúil 2015

Mí na Bealtaine 20, 2015

Campaí Samhraidh Ógras Iúil 2015 Campaí timpeall na tíre Déan Teagmháil l’Ógras 01 4751487/blaithin@ogras. Postaeir Campaí Samhraidh 2015

Brú anseo don alt iomlán

Ionad Tacaíochta Teaghlaigh do Bhaile Átha Cliath

Mí na Bealtaine 19, 2015

Tá sé tábhachtach céim siar a thógáil anois agus arís agus aitheantas a thabhairt ar an méid atá bainte amach againn mar phobal. Is cúis bróid í do phobal na Gaeilge sa phríomhchathair an fás leanúnach atá tagtha ar líon na n-institiúid lán-Ghaeilge atá ag feidhmiú ar bhonn laethúil. I mBaile Átha Cliath tá c55 […]

Brú anseo don alt iomlán

Cruinniú Poiblí

Mí na Bealtaine 13, 2015

Cruinniú Poiblí Feachtas chun Bunscoil lán-Ghaeilge nua a bhunú i Stigh Lorgan/Baile na nGabhar Club CLG Chill Mochuda na Crócaigh, Stigh Lorgan Dé Máirt 26ú Bealtaine ag 8.00 i.n. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an bhfeachtas seo nó chun suim i réamhchlárúchán do do pháiste a léiriú, féach ar http://www.gaelscoileanna.ie/bunscoil-nua-i-ndeisceart-bac

Brú anseo don alt iomlán

Cruinniú Poiblí

Mí na Bealtaine 13, 2015

Cruinniú Poiblí Feachtas chun Bunscoil lán-Ghaeilge nua a bhunú i Marino/Droim Conrach/BÁC 1 Óstán Skylon, Droim Conrach Dé Céadaoin 27ú Bealtaine ag 8.00 i.n. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an bhfeachtas seo nó chun suim i réamhchlárúchán do do pháiste a léiriú, féach ar http://www.gaelscoileanna.ie/scoil-nua-i-dtuaisceart-bac/

Brú anseo don alt iomlán

Oiliúint Comhordaitheoirí TechSpace

Mí na Bealtaine 8, 2015

Tapaigh an deis cúrsa oiliúna i gcroí-ábhar TechSpace & Adobe Youth Voices a chur i gcrích. Is comhfhiontar idir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Camara Ireland Ltd. é Techspace as Gaeilge atá á mhaoiniú faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030.  Is gréasán náisiúnta de spásanna meáin dhigiteacha é TechSpace atá lonnaithe in ionaid […]

Brú anseo don alt iomlán

Seimineár Oiliúna do Scoileanna: Buiséadú agus Cursaí Dlí

Mí na Bealtaine 6, 2015

Tá seimineár fiúntach á eagrú ag An Foras Pátrúnachta dá gcuid scoileanna ar bhuiséadú agus cúrsaí dlí. Tuilleadh eolais le fáil anseo http://www.foras.ie/aft-events/060515-seiminear-oiliuna-do-scoileanna-buiseadu-agus-cursai-dli/ 

Brú anseo don alt iomlán

Sraith Picnicí Gaeilge do Theaghlaigh

Mí na Bealtaine 1, 2015

Tá Glór na nGael ag eagrú sraith picnicí Gaeilge do theaghlaigh i mí na Bealtaine. Tá ceann acu ag tarlú i mBéal Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall – “Picnic, Peil agus Pedalo” ar an Satharn 9 Bealtaine ón 2-5pm. Tuilleadh eolais anseo

Brú anseo don alt iomlán

Deireadh seachtaine gníomhaíochtaí ag Gaelscoil an tSlí Dála le linn Árdfheis Chonradh na Gaeilge

Aibreán 29, 2015

Scéal iomlán ag: www.leinsterexpress.ie

Brú anseo don alt iomlán

Scolaireachtaí do Chúrsa Teaghlaigh sa Ghaeltacht Iúil 2015

Aibreán 28, 2015

Tá Foras na Gaeilge ag cur 15 scolaireachtaí ar fáil do Chúrsa Teaghlaigh sa Ghaeilge atá a reachtáil ag Cumann an Phiarsaigh i nGaoth Dobhair le linn na seachtaine 18-25 Iúil 2015. Bronnfar 5 scolaireachtaí de luach €1000 an ceann agus 10 scolaireachtaí de luach €500 an ceann ar theaghlaigh a bhfuil suim acu freastal […]

Brú anseo don alt iomlán