Méid an Téacs

Obair ar siúl ar fhoirgneamh nua Ghaelscoil Shliabh Rua

Meán Fómhair 1, 2014

Tá sceitimíní ar Ghaelscoil Shliabh Rua leis an obair mhór atá ar siúl le scoil nua a thógáil dóibh – féach na grianghraif atá acu ar Facebook. Is féidir clárú go fóill do 2014 agus 2015, féach www.gaelscoilshliabhrua.ie.

Brú anseo don alt iomlán

Laurel Hill Coláiste FCJ Luimneach – Éacht agus buaicphointe i Stair na Scoile

Meán Fómhair 1, 2014

Comhghairdeas le gach éinne atá bainteach le Laurel Hill Coláiste FCJ, ainmnithe mar an scoil is fearr sa tír san Sunday Times inné. Don chéad uair riamh, tá scoil lán- Ghaelach ar bharr an liosta. ‘Is cúis áthais agus bhróid dúinn go bhfuil an scoil seo ‘gainne, atá ar an bhfód ó 1935 ar aghaidh, […]

Brú anseo don alt iomlán

Gaeilge 24 le Conradh na Gaeilge

Meán Fómhair 1, 2014

Is í aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh chun labhairt as Gaeilge amháin do 24 uair a’ chloig: sa bhaile, ar scoil, le siopaí agus gnólachtaí, timpeall an bhaile, le cairde, sa chlub spóirt nó óige agus eile! Tá na sonraí ar fad ar fáil ar www.cnag.ie.

Brú anseo don alt iomlán

Preasráiteas na Roinne Oideachais ar mholadh forbartha Ghaelscoil Uí Dhochartaigh

Meán Fómhair 1, 2014

Ba cheart go mbeadh rogha na gaelscolaíochta ag pobal Chaisleán na Deirge. Leanfaidh Comhairle na Gaelscolaíochta ag tacú leo siúd ar mian leo rogha na gaelscolaíochta bheith ann dá bpáistí i gCaisleán na Deirge. Dr. Micheál Ó Duibh, Príomhfheidhmeannach, Comhairle na Gaelscolaíochta   DEPARTMENT OF EDUCATION 29 August 2014 O’Dowd turns down expansion of Gaelscoil […]

Brú anseo don alt iomlán

Aip nua Ghaelcholáiste na Mara

Lúnasa 29, 2014

Tá aip nua iSchool ag Gaelcholáiste na Mara, is féidir úsáid a bhaint as le teacht ar nuacht agus fógraí maidir leis an scoil, chomh maith le teagmháil díreach a dhéanamh leo. Tá sé saor in aisce agus tá níos mó eolas le fáil air anseo.

Brú anseo don alt iomlán

Fáiltíonn Gaelcholáiste an Phiarsaigh roimh a chéad daltaí!

Lúnasa 29, 2014

Osclaíodh doirse Ghaelcholaiste an Phiarsaigh den chéad uair ar an Máirt, 26 Lúnasa 2014. Tá an Gaelcholáiste nua seo lonnaithe sa Mhainistir ar bhóthar na Gráinsí i Ráth Fearnáin. “Faigheann foighid faoiseamh” a deirtear agus bhí pobal an Ghaelcholáiste thar a bheith foighneach ach ar bís ag fanacht ar an lá stairiúil seo,”arsa Joe Mac […]

Brú anseo don alt iomlán

Leabhair nua ó Coiscéim

Lúnasa 28, 2014

An bhFaca Éinne Agaibh Roy Keane? Gearrscéal do foghlaimeoirí agus déagóirí. Is saothar úr, neamhghnách, spreagúil é seo do dhaoine óga. Tá scéal ann a choinneoidh aird an léitheora óig ón gcéad chaibidil go dtí an chaibidil dheiridh. Má tá dúil millteanach agat sa sacar beidh dúil agat sa leabhar seo. Ficsean do aoisghrúpa 13-55. […]

Brú anseo don alt iomlán

Céad lá scoile i nGaelcholáiste an Phiarsaigh!

Lúnasa 28, 2014

Ba mhór le Gaelscoileanna Teo. comhghairdeas ó chroí a dhéanamh le daltaí, foireann agus coiste bunaithe Gaelcholáiste an Phiarsaigh, a d’oscail don chéad uair inniu. Guímis gach rath agus sonas ar phobal uile na scoile. Tabhair cuairt ar shuíomh idirlín na scoile, www.gaelcholaiste.com, le haghaidh tuilleadh eolais. Tá níos mó grianghraf ón gcéad lá scoile […]

Brú anseo don alt iomlán

Ceistneoirí Ar-líne do Mhúinteoirí/Theagascóirí (An Roinn Oideachais & Scileanna)

Lúnasa 26, 2014

Déanann an Chigireacht clár meastóireachtaí i scoileanna agus ionaid oideachais. Tugann an próiseas meastóireachta deis thábhachtach do mhúinteoirí chun machnamh a dhéanamh ar a gcleachtas féin, ar láidreachtaí an tsoláthair a dhéanann an scoil/ionad agus ar ghnéithe den tsoláthar sin gur féidir iad a fheabhsú. Is mór don Chigireacht tuairimí múinteoirí agus, mar chuid den […]

Brú anseo don alt iomlán

Deireadh Seachtaine Cultúrtha i Ráth Chairn Ghlas na Mí!

Lúnasa 22, 2014

Blaiseadh de chultúr na Gaeltachta ar fáil le Gael Linn agus Comharchumann Ráth Chairn. Ón 10-12 Deireadh Fómhair 2014, tabharfar deis d’fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge am a chaitheamh i nGaeltacht Ráth Chairn le linn Éigse Dharach Uí Chatháin áit a mbeidh neart neart siamsaíochta, damhsa ar an sean-nós agus ceol gaelach. I measc na n-imeachtaí […]

Brú anseo don alt iomlán