Méid an Téacs

Dianchúrsa Gaeilge do mheánmhúinteoirí – saor in aisce!

Iúil 2, 2015

An múinteoir thú i meánscoil Ghaeltachta nó lán-Ghaeilge? An mbíonn deacrachtaí agat agus tú ag iarraidh gnéithe teicniúla nó coincheapa casta a mhúineadh trí mheán na Gaeilge? An mbíonn tú de shíor in amhras faoi cheisteanna gramadaí nó an bhfuil tú go díreach ag iarraidh a bheith níos muiníní agus tú i mbun cumarsáide le […]

Brú anseo don alt iomlán

Seomraí Ranga Réamhdhéanta ar díol

Meith 30, 2015

Classrooms for sale in various sizes with or without toilets . For more information please contact Sean Mulcahy on 087 7941718 or David Doyle on 086 3494888

Brú anseo don alt iomlán

Campa Samhraidh in Áras Chrónáin

Meith 30, 2015

Campa Samhraidh – 2015 Summer Camp 2015 Campa Samhraidh Campa Tallanna do Pháistí Summer Camp for Children (a little different) 13/07/2015 go 07/07/2015 Campa Samhraidh – Campa Tallanna – Cad É? Campa Tallanna an tsamhraidh 5 lá i mí Iúil. Le linn an champa glacann na páistí páirt i réimse leathan d’imeachtaí trí mheán na […]

Brú anseo don alt iomlán

Fógraíonn an tAire Oideachais agus Scileanna ceapachán chomhaltaí nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Meith 25, 2015

Inniu d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, T.D., ceapachán comhaltaí nua na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i gcomhair téarma oifige nua dar chríoch Nollaig 2018. Bunaíodh COGG faoin Acht Oideachais, 1998 chun comhairle a thabhairt faoi mhúineadh trí Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lánGhaeilge, faoi theagasc trí Ghaeilge i […]

Brú anseo don alt iomlán

Dráma Puipéad – Dé Sathairn Beag Seo

Meith 23, 2015

Dráma Puipéad – Saor in Aisce! Free Puppet Show This Saturday! Dé Sathairn Beag Seo, 27.6.15, Ionad Pobal Ongar, BÁC 15 1.30-2.30i.n. Oiriúnach do leanaí aois 3 go 5. As Gaeilge This Saturday, 27.6.15, Ongar Community Centre, D15, 1.30-2.30PM. Suitable for children aged 3 to 5. In Irish. pobalgaeilge15@gmail.com www.facebook.com/pobal.gaeilge.15 www.twitter.com/pobalgaeilge15 0861771119

Brú anseo don alt iomlán

Taighde ar úsáid acmhainní digiteacha i nGaeilge ag leibhéal na hiarbhunscoile

Meith 22, 2015

A Mhúinteoirí Gaeilge, Tá mac léinn iarchéime ar an gclár MSc le Fiontar ag déanamh tráchtais ar an gcleachtas atá ag múinteoirí iarbhunscoile maidir leis an úsáid a bhaintear as acmhainní digiteacha san ábhar Gaeilge. Má tá 10 nóiméad le spáráil agat chun an ceistneoir seo a líonadh, chabhródh sé go mór leis an taighde seo a chur i […]

Brú anseo don alt iomlán

Dealbh nochta don phobal ag an Uachtarán i nGaelscoil Mhichíl Uí Choileáín

Meith 22, 2015

Scéal iomlán ar: www.southernstar.ie

Brú anseo don alt iomlán

Nuacht ó Bhunscoil an Iúir

Meith 17, 2015

Children from Rang 6/7 Bunscoil an Iúir recently took part in Bunscoil’s Public Speaking Competition (through the medium of Irish). The theme was “Duine a thugann ionspioráid dom”   “A person Who Inspires Me” Winners were: Blinne Ní Choigligh, Mya McGaughey, Sean Owen McCaul and Maire Murphy.  Blinne’s speech was about Caroline O’Hanlon a local doctor, captain of Carrickcruppen […]

Brú anseo don alt iomlán

Dúshlán léitheoireachta Gaeilge

Meith 11, 2015

Brú anseo don alt iomlán

Ceiliúradh na nGaelscoileanna

Meith 10, 2015

Ba mhó ná sásta a bhí Comhairle na Gaelscolaíochta agus iad i láthair nuair a rinne John O’Dowd comhghairdeas le scoileanna ag ‘barr an ranga’. Scoil na Fuiseoige agus Naíscoil an Iúir a bhí i measc na scoileanna ar fud an tuaiscirt a ghnóthaigh iontach maith nó barr feabhais amach i dtuairiscí cigireachta ón Chigireacht […]

Brú anseo don alt iomlán