Méid an Téacs

Painéal Lucht Féachana & Éisteachta TG4 & RTÉ Raidió na Gaeltachta

Nollaig 7, 2017

Tionscnamh é Fios Físe a bhfuil sé mar aidhm aige tuairimí phobal labhartha na Gaeilge faoi TG4 agus RTÉ Raidió na Gaeltachta a fhiosrú. Tá Gaeilgeoirí á lorg a bheadh sásta suirbhé beag cúpla nóiméad faoi sceidil TG4 agus RTÉ Raidió na Gaeltachta a líonadh. Is féidir an suirbhé a líonadh ar do ríomhaire, ar d’fhón […]

Brú anseo don alt iomlán

An-Scléip i ‘Clasach’!

Nollaig 1, 2017

Bhí amharclann Clasach, Cluain Tarbh, beo beathaíoch ar an Aoine, 1 Nollaig, seo caite agus an réamhbhabhta deireanach de chuid  an chomórtais tallainne, Scléip 2018, ar bun !  Tá an comórtas á eagrú ag Gael Linn do iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar fud na tíre, le maoiniú ó Foras na Gaeilge. Bhí iomaitheoirí ó deich […]

Brú anseo don alt iomlán

An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas

Nollaig 1, 2017

Beidh An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtais,  ar siúl i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach ar an 18-19 Bealtaine 2018. Tá an chomhdháil eagraithe i gcomhpháirt le: Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta Institiúid Teicneolaíochta, Trá Lí Gaeloideachas Foras na Gaeilge Comhairle na Gaelscolaíochta. […]

Brú anseo don alt iomlán

Scléip 2018 -Míreanna Mealltacha i Muineachán!

Nollaig 1, 2017

Bhí  míreanna mealltacha ar ardán i Muineachán inniu, Déardaoin, 30 Samhain 2017, ag réamhbhabhta an tuaiscirt de chuid Scléip Gael Linn 2018! Reáchtáladh an ócáid in Amharclann an Gharáiste ar an mbaile.  Is comórtas tallainne é Scléip atá á eagrú go sonrach do na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, agus atá dírithe ar na healaíona comhaimseartha. Bhí […]

Brú anseo don alt iomlán

Taispeántais thaitneamhacha sa Taibhdhearc ag Scléip 2018  !

Samhain 22, 2017

Chuir taispeántais thaitneamhacha ó iarbhunscoileanna an iarthair tús bhreá le Scléip Gael Linn 2018 i dTaibhdhearc na Gaillimhe ar an Mháirt, 21 Samhain seo caite !  Ba é seo an chéad réamhbhabhta réigiúnach den chomórtas tallainne seo, a thugann deis do scoláirí ó na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, dul ar stáitse os comhair lucht féachana […]

Brú anseo don alt iomlán

AONACH NA NOLLAG

Samhain 16, 2017

AONACH NA NOLLAG 2017 ar siúl i gColáiste Eoin & Coláiste Íosagáin an Domhnach seo, 19 Samhain idir 1 & 5. Cístí, bronntanais, leabhair, ceardaíocht, plandaí, Roth an Áidh, Roth na mBuidéal agus an-chuid eile. Tagaigí ann ar an lá, tacaígí leis an dá scoil agus bainigí sult as an ócáid agus as comhluadar na […]

Brú anseo don alt iomlán

Breacadh don scoilbhliain 2017/18

Deireadh Fómhair 18, 2017

Breacadh – Iris do dhaoine óga a thaitneoidh  le gach duine (idir bhuachaillí agus chailíní) mar tá sé barclíonta ó chlúdach go clúdach leis na scéalta is deireanaí. Is féidir orduithe don iris Breacadh a dhéanamh anois don scoilbhliain 2017/18 http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/breacadh-foirm-ordaithe-2017.pdf Is iris í seo atá feiliúnach do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile araon.

Brú anseo don alt iomlán

Tús curtha le hath-infheistiú sa Ghaeilge, Ghaeltacht agus san Oideachas

Deireadh Fómhair 11, 2017

PREASRÁITEAS 11.10.17 Tús curtha le hath-infheistiú sa Ghaeilge, Ghaeltacht agus san Oideachas Cuireann Gaeloideachas fáilte roimh an infheistíocht mhéadaithe do chúrsaí oideachais agus Gaeilge a fógraíodh i gcáinaisnéis an lae inné. Léiríonn an méadú 2.5 milliún atá imfháilithe sa bhuiséad do chúrsaí Gaeilge, Gaeltachta  agus na hoileáin aitheantas an Rialtais go bhfuil sé thar am […]

Brú anseo don alt iomlán

Seachtain Mhata 2017 – Acmhainní Gaeilge

Deireadh Fómhair 9, 2017

Beidh Seachtain Mhata 2017 faoi lánseol ón 14 Deireadh Fómhair-22 Deireadh Fómhair. Tá póstaeir Gaeilge le fáil ag http://www.mathsweek.ie/2017/schools/schools-posters-2017 Bainigí taitneamh as!

Brú anseo don alt iomlán

Plé faoi Dhúshláin na n-Iarbhunscoileanna Oileánda ag Comhdháil Bord Oideachais & Oiliúna Éireann

Deireadh Fómhair 2, 2017

Pléadh dúshláin na n-iarbhunscoileanna oileánda ag Comhdháil Bord Oideachais & Oiliúna Éireann (BOOÉ) a bhí ar siúl ón 20 go dtí an 21 Meán Fómhair in óstán an estáit Lyrath i gCill Chainnigh. Bhí Richard Bruton, an tAire Oideachais & Scileanna i láthair ag an gComhdháil. B’é an Comhairleoir Seán Ó Tuairisg, Comhairleoir Contae agus […]

Brú anseo don alt iomlán