Méid an Téacs

2 Leabhar Nua ag Cois Life

Eanáir 6, 2017

Foilseoidh an comhlacht Cois Life dhá leabhar nua ar an 20 Feabhra, agus beidh siad ar fáil ó na dáilitheoirí Áis ansin. Is é Greim na vaimpíre an ceathrú leabhar ag an údar iomráiteach Orna Ní Choileáin sa tsraith vaimpírí do dhaoine óga. Is leabhar idirghníomhach den scoth do ghasúir in aois 5+ é Cillian ag […]

Brú anseo don alt iomlán

An-Scléip i Muineachán!

Mí na Nollag 7, 2016

‘Séasúr an ghrá’, Coláiste Lú, Dún Dealgan a tháinig sa chéad áit sa chomórtas  Slua-Amhránaíocht  ( Sóisear ) ag réamhbhabhta Scléip Gael Linn 2017 i Muineachán Bhí atmaisféar iontach in Amharclann an Gharáiste, Muineachán, ag réamhbhabhta an tuaiscirt de chomórtas Scléip Gael Linn ar an  Déardaoin, 1 Nollaig seo caite ! Is éard atá i […]

Brú anseo don alt iomlán

Comhghairdeas le Gaelscoil Chnoc na Ré, Sligeach

Mí na Samhna 22, 2016

Guíonn Foireann Gaeloideachas gach rath ar Ghaelscoil Chnoc na Ré dá hócáid cheiliúrtha 20 bliain a bheas ar siúl ar an Aoine 25 Samhain. Guíonn muid gach rath ar Phríomhoide Mícheál Ó Broin, foireann, daltaí agus pobal uile na scoile don tréimhse spreagúil atá amach rompu. Ádh mór agus gach rath oraibh.  

Brú anseo don alt iomlán

Aighneacht ón ngrúpa Cearta Oideachais i leith an Bhille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2016

Mí na Samhna 22, 2016

Is grúpa tuismitheoirí iad Cearta Oideachais atá ag tógáil a gclanna le Gaeilge. Tháinig siad le chéile toisc go raibh siad imníoch go gcuirfí cosc ar pháistí le Gaeilge freastal ar Ghaelscoileanna mar thoradh ar na leasuithe ar pholasaithe iontrála scoile atá á bheartú ag an Aire Oideachais & Scileanna. Tá siad ag stocaireacht go […]

Brú anseo don alt iomlán

Nuacht ó Choláiste an Phiarsaigh, Gleann Maghair

Mí na Samhna 21, 2016

Saoirse Trought (Meitheal) ag bronnadh saothar ealaine ar Éamonn Ó Cuiv T.D ar ócáid chomórtha bhreithlá an Phiarsaigh a bhí eagraithe ag Gaelachas Teo. i gcomhar le Coláiste an Phiarsaigh, Gleann Maghair ar an 10 Samhain 2016. Deiseal: Seonaid Ní Mhaolaidh, Liam Pléimeann agus Cáit Ní Chorcráin. Tréaslaimid le gach dalta a rinne Scrúdú an […]

Brú anseo don alt iomlán

Seachtain na Gaeilge le Gaelscoil Bhun Cranncha

Mí na Samhna 15, 2016

Griangraif de na himeachtaí a reachtáil an scoil ina dhiaidh cur isteach ar ár scéim Le Chéile Trí Ghaeilge.

Brú anseo don alt iomlán

(English) €3333.33 presented to Clon Gaelscoil ASD classes

Mí na Samhna 15, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Brú anseo don alt iomlán

Moladh déanta ag Bord Fhoras na Gaeilge maidir le ceapadh Príomhfheidhmeannaigh

Mí na Samhna 4, 2016

Ag cruinniú Boird Fhoras na Gaeilge ar an 4 Samhain 2016 pléadh ceapachán Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge. Agus an próiseas earcaíochta anois curtha i gcrích tá Leas-Phríomhfheidhmeannach / Stiúrthoir Seirbhísí Oideachais reatha Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, á mholadh ag Bord Fhoras na Gaeilge le teacht i gcomharbacht ar Fherdie Mac an Fhailigh mar […]

Brú anseo don alt iomlán

Meánscoil ilchreidmheach nua fógartha do Phort Laoise

Mí na Samhna 4, 2016

Tá An Foras Pátrúnachta, an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge in Éirinn, roghnaithe mar iontaobhaí ar mheánscoil nua i bPort Laoise i bpáirtnéireacht le Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fháilí. D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton TD an toradh inniu (03.11.16) ar an gcomhiarratas. Osclóidh an scoil ilchreidmheach agus comhoideachasúil […]

Brú anseo don alt iomlán

Naíonra Lios na nÓg

Mí na Samhna 1, 2016

An Corn Sam Mhic Uidhir sa naíonra.

Brú anseo don alt iomlán