Méid an Téacs

A victim of the unfair anomaly in Leaving Cert oral Irish

Aibreán 24, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Training teachers the Catholic way

Aibreán 24, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Doire ag Damhsa

Aibreán 23, 2012

Spreagtar muintir an Iar-Thuaiscirt a gcuid bróga damhsa a chur orthu ar an deireadh seachtaine seo chugainn.

Beidh Féile Dhamhsa Dhoire, atá maoinithe ag Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éirinn, Foras na Gaeilge agus Comhairle Chathrach Dhoire, ar siúl ón Aoine 27ú Aibreán – An Domhnach 29ú Aibreán i gCultúrlann Uí Chanáin. Tiocfaidh damhsóirí proifisiúnta ó Éirinn agus Albain le chéile chun blás de dhamhsa céime a thabhairt do na rannpháirtithe agus taispeántas damhsa a dhéanamh.

Dúirt Eibhlín Ní Dhochartaigh, Oifigeach Forbartha Ealaíon i gCultúrlann Uí Chanáin, gur seans maith é seo do dhaoine ón Iar-Thuaisceart foghlaim ó na daoine is fearr. “Beidh cuid de na daoine is cáiliúla i ndamhsa Gaelach agus Albanach páirteach san imeacht seo. Is seans é seo do dhaoine áitiúla damhsaí traidisiúnta an dá réigiúin seo a fhoghlaim nó na scileanna atá acu cheana féin a fheabhsú.”

Cuirfear tús leis an fhéile ar an Aoine 27ú Aibreán ag 8:00 le caint neamhfhoirmeálta ar dhamhsa céime in Éirinn agus in Albain. Is deis í seo do na rannpháirtithe bualadh lena chéile, foghlaim faoi na traidisiúin damhsa in Éirinn agus Albain ó mhaistrí na ndamhsaí l’ionchur ó cheoltóirí agus dhamhsóirí áitiúla.

Ar an Satharn 28ú Aibreán ag 10:30 beidh ceardlanna damhsa ar siúl ar dhamhsa céime na hÉireann agus na hAlban. Ag 8.00pm beidh sárchoirmcheoil ar siúl ina mbeidh an ceol agus an damhsa Éireannach agus Albanach is fearr le Caroline Reagh (damhsa céime), Sandra Robertson (damhsa céime), Fin Moore (Ardchríoch, Isealchríóch, píb bheag Albanach), Matheu Watson (fidil), Brenda O’ Callaghan (damhsa ar an sean-nós), Joe Mc Guiggan (damhsa ar an sean-nós), Jim Mc Grath, Johnny Connolly (mileoidean/bosca ceoil) Meatí Jó Shéamais Ó Flatharta (fliúit, píb uilleann, amhránaíocht). Beidh na ceardlanna damhsa ar siúl arís ar an Domhnach 29ú Aibreán ó 11-4.

Tuilleadh eolais ar fail ó Chultúrlann Uí Chanáin ar +44 28 71 264132 nó tabhair cuairt ar www.culturlann-doire.ie Eolas ar fail ar Facebook chomh maith www.facebook.com/culturlann nó ar Twitter @culturlanndoire

Oifigeach Margaíochta & Taighde
(Marketing & Research Officer)
Cultúrlann Uí Chanáin
37 Mórshráid Shéamais, Doire, BT48 7DF
T: 02871264132
M: 07759711057
www.culturlann-doire.ie
www.facebook.com/culturlann
www.twitter.com/culturlanndoire

English and Irish language iPad storybook unveiled

Aibreán 19, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Pátrúnacht bunscoileanna lánGhaeilge

Aibreán 19, 2012

Tá sé molta sa tuarascáil a d’fhoilsigh an grúpa comhairligh don fhóram faoi phátrúnacht agus iolrachas in earnáil an bhunoideachais go dtabharfaí aird ar an éileamh ar an ngaeloideachas má ghlactar le moltaí maidir le pátrúnacht a dhífheistiú céim ar chéim.

Moltar sa tuarascáil éagsúlacht pátrúnachta a bhaint amach trí úsáid an stoc scoileanna atá ann cheana féin, go ndéanfaí an t-aistriú le cúnamh ón Roinn, agus go gcuirfear tús le seo trí scrúdú a dhéanamh ar phátrúnacht scoile i mbailte éagsúla timpeall na tíre, Béal Átha na Slua agus Tuaim san áireamh.

Moltar próiseas trí chéim: Go mbaileodh an Roinn Oideachais agus Scileanna eolas maidir leis an éileamh atá ar an dífheistiú; Tuarascáil a ullmhú maidir leis na roghanna pátrúnachta, agus ar deireadh, bheadh ar phátrúin freagra a thabhairt taobh istigh de thréimhse ama faoi leith.

Tá sé molta ag an ngrúpa comhairleach gur cheart anailís a dhéanamh ar an mbealach a thagann bunscoileanna Gaeilge chun cinn agus machnamh a dhéanamh ar an gcoincheap maidir le scoileanna “satailíte” a bheadh ceangailte le “máthairscoil” lánGhaeilge seanbhunaithe.

Tagraítear sa tuarascáil don mhéadú atá tagtha ar an éileamh ar scoileanna lánGhaeilge lasmuigh de cheantair Ghaeltachta agus luaitear go bhfuil 30,000 dalta ag freastal ar scoileanna lánGhaeilge lasmuigh don Ghaeltacht anois agus gur cheart eolas mar gheall ar an ngaeloideachas a scaipeadh i measc na dtuismitheoirí a bheidh ag glacadh páirte i gcéim a haon don phróiseas. Bheadh éileamh na dtuismitheoirí ar scoileanna Gaeilge mar chuid den treoir thionscadal maidir lena limistéar atá le dhífheistiú. Deirtear freisin gur cheart go leanfar agus go gcuirfear leis na socruithe taistil do scoláirí ar mhian leo freastal ar scoileanna lánGhaeilge.

Fógrófar cinneadh na Roinne Oideachais mar gheall ar mholtaí na tuarascála i mí na Bealtaine.

http://www.advertiser.ie/galway

Bainisteoir Ginearálta á lorg ag Coláiste Ide

Aibreán 18, 2012

Tá folúntas ag Coláiste Íde do Bhainisteoir Ginearálta

‘Sé Coláiste Íde an t-aon mheánscoil cónaithe lán-Ghaelach do chailíní sa tír. I láthair na h-uaire tá 135 daltaí ag freastal ar an gColáiste.
www.colaisteide.com

Riachtanach don bpost seo tá:

– Gaeilge líofa (labhartha agus scríofa).
– Cumas maith Bainistíochta & Cruthaitheacht.
– Scileanna cumarsáide riachtanach.
– Bainistiú ar ghnó an Choláiste agus a leanann é ó lá go lá.
– A bheith freagrach don mBord.

Pléfar tuarastal níos déanaí.

Iarratais:

Seol litir iarratais agus c.v chuig:
An Rúnaí,
Cáirde Choláiste Ide Teo.,
Baile an Ghóilín,
Daingean Uí Chúise,
Co. Chiarraí.

Roimh 5:00 i.n ar an Aoine 11ú Bealtaine 2012 agus marcáil an clúdach “Príobháideach” le do thoil.

Comórtais Gael Linn

Aibreán 17, 2012

Bhí bua na cainte ag daltaí scoile thuaidh agus theas a ghlac páirt i gcomórtais dhíospóireachta Gael Linn le déanaí.

Agus dar le Niamh De Búrca ó Ghael Linn tá na hóráidithe óga réidh le teacht i  gcomharba  ar  Pharnell, Dhónal Ó Conaill agus ar Barack Obama fiú,  tar éis a mbua ag

Craobh na hÉireann de Chomórtas an Phiarsaigh Gael Linn 2012 le déanaí.

Ghlac breis agus 150 foireann  ó scoileanna fud fad na tíre páirt i gcomórtas díospóireachta na bliana seo agus cuireann sé leis an sprioc atá ag Gael Linn an teanga labhartha a chur chun cinn ar fud na tíre.

Bhuaigh foireann Iar-bhunscoil Mhá Nuad, Co. Chill Dara an chraobh shinsearach  ag an gcraobh ceannais náisiúnta a reáchtáladh i bPort Laoise ar an Déardaoin, 29 Márta 2012.

Bhuaigh siad leis an gcás láidir a chruthaigh siad faoin rún, ‘Tá an teideal ‘Oileán na Naomh agus na nOllamh’ tuillte go fóill ag Éirinn!’

Chroch foireann Mheánscoil na Trócaire, Trá Lí, an Corn Sóisearach. Ba iad Liam Mac an Mhaoir, Matt Ó Donnchadha, Aingeal Ní Chonghaola, Máirín Uí Mhuirí agus Féilim Mac Donncha  a bhí ag déanamh moltóireachta sa dá chomórtas.

Bhronn Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, buanchorn agus duais €1,000 ar na foirne buacacha agus duais €250 an fhoireann ar na foirne eile a bhí rannpháirteach sa chraobh.

Reáchtáiltear  comórtas óráidíochta poiblí sna scoileanna i gCúige Uladh chomh maith. Abair is teideal don chomórtas seo a fhreastalaíonn ar scoileanna dara leibhéal.

Reáchtáladh an chraobh i gceannáras an C.L.G. in Ard Mhacha ag Páirc Lúthchleasa Uí Mhuireagáin. Bhí Dónall Mac Giolla Chóill, Seán Ó Maoilsté agus Michelle Nic Pháidín ag moltóireacht.

I gCraobh Abair i bPáirc Lúthcleasaíochta Uí Mhuireagáin in Ard Mhaca, bronnadh an chéad áit ar an gcraobh iomlán ar Roibéard Mac Pharthaláin ó Scoil Mhuire, Machaire Fíolta, Contae Dhoire. Ba í An Ultais a bhí á plé aige ar an oíche. Mol an Óige!

GAELPORT

Total immersion in Irish… this is all VERY confusing

Aibreán 17, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Tongue twisted

Aibreán 17, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Schools show how to stage a protest

Aibreán 17, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

« Previous PageNext Page »