Méid an Téacs

Cá bhfuil an Obair?

Bealtaine 29, 2012

Is tráthúil ar fad téama an chláir raidió,’ Cá bhfuil an Obair’, sraith nua  ina bpléifear deiseanna oibre in earnáil na Gaeilge.

Ghlac daltaí idirlín ó Choláiste Chillian, Cluain Dolcáin agus ó Mheánscoil Naomh Doiminic, Baile Formaid, Baile Átha Cliath a gcéad gcéimeanna mar thuairisceoirí raidió san earrach agus beidh toradh a gcuid oibre le cloisteáil sa tsraith raidió ‘Cá bhfuil an Obair’ an tseachtain seo.

Craolfar an tsraith ar an stáisiún raidió pobail West Dublin Access Radio. Beidh an chéad chlár le cloisteáil Dé Máirt 29 Bealtaine ar 10.30am. Leanfar leis gach lá an tseachtain seo ag an am sin agus beidh sé le cloisteáil ar an idirlíon ar www.wdar.ie.

Sraith raidió dátheangach is ea é ina bpléifear na deiseanna oibre atá ann in earnáil na Gaeilge. Díreofar ar  réimsí éagsúla ina measc ateangaireacht, oideachas, cumarsáid agus na meáin agus cur chun cinn na Gaeilge.

Foilsithe ar Gaelport.com

Roma – ‘you’re the best’ teacher

Bealtaine 29, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

School’s girl power still going strong at 85

Bealtaine 29, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Minister Sherlock announces new course for teachers of maths

Bealtaine 28, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

‘Childish political point scoring’ – SF hit back at Overend Irish school remarks

Bealtaine 28, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Príomhoide Gaelscoile, Co. na Gaillimhe

Bealtaine 28, 2012

Tá príomhoide scoile á lorg ag Scoil Iognáid, Co. na Gaillimhe.
Is scoil lán-ghaelach Íosánach, Caitliceach í Scoil Iognáid (Uimhir Rolla: 19371Q). Tá an scoil faoi phátrúnacht Easpag na Gaillimhe.
Fáilteofar roimh iarratais ar ghnáth fhoirm iarratais do Phríomhoideacht Bhunscoile, atá ar fáil ó:
Peadar Ó hAilín, Uasal
Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta, (Scoil Iognáid)
f/ch. 10, Sráid Phroinsias, Gaillimh.
Tuilleadh eolais: 091-584491 nó peter@macdallen.ie
Caithfear iarrataisí a bheith curtha (tríd an bpost)roimh 5:00p.m. ar an Aoine, 8ú Meitheamh, 2012.

Príomhoide Gaelscoile, Co. Laoise

Bealtaine 28, 2012

Tá príomhoide scoile á lorg ag Gaelscoil Thromaire, Co. Laoise.
Post sealadach ag feidhmiú mar phríomhoide ar feadh bliana ag tosú ón 1ú Meán Fómhair 2012 go dtí 31ú Lúnasa 2013. Is scoil lán-ghaelach í Gaelscoil Thromaire le beirt oide, múinteoir tacaíochta foghlamtha roinnte, rúnaí páirt-aimseartha agus 35 dalta.
Beidh an t-iarrthóir ráithiúil líofa sa Ghaeilge.
Is scoil lán-ghaelach í Gaelscoil Thromaire atá faoi phátrúnacht Deoise Chill Dara agus Laighean le beirt oide agus ranganna beaga atá feiliúnach d’ábhair éagsúla mar drámaíocht, corp oideachais, snámh, rince gaelach chomh maith leis na príomh-ábhair.
Iarratais:
Fáilteofar roimh iarratais ar ghnáth fhoirm iarratais do Phríomhoideacht Bhunscoile.
Seolfar iarratais chuig:
FAO: An tAthair Seosamh ó Bróithe
Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta,
Bóthar PhortLaoise,
Maighean Rátha,
Co. Laoise.
Caithfear iarratais a bheith curtha (tríd an bpost)roimh an Aoine, 6ú Meitheamh, 2012.
Tuilleadh eolais: joembrophy2@eircom.net

Múinteoir Gaelscoile, Co. Mhuineacháin

Bealtaine 28, 2012

Tá múinteoir á lorg ag Gaelscoil Ultain, Co. Mhuineacháin le tréimhse mháithreachais a chlúdú.

Cuirfear tús leis an tréimhse oiliúna ar 28 Lúnasa 2012.

Iarratais:

Caithfear iarratais a chuir, roimh 15 Meitheamh 2012, chuig:
FAO: An Cathaoirleach
Gaelscoil Ultain
An Cnoc
Muineachán
Co Mhuineacháin

Bíodh na foirmeacha seo a leanas iniata le gach iarratas:
-Litir chlúdach
-Teistiméireachtaí scríofa
-Teistiméireachtaí (Ainm, teideal, teagmháil)
-Tuairiscí cigireachta
-CV (Neamhcheangailte/Unbound)
-Clárú na Comhairle Múinteoireachta
-Ghnáth fhoirm iarratais don Mhúinteoireacht

Múinteoir Gaelscoile, Co. Lú

Bealtaine 28, 2012

Tá múinteoir á lorg ag Gaelscoil Dhún Dealgan.

Cuirfear tús leis an tréimhse oiliúna ar 11 Meitheamh 2012.

Iarratais:
Caithfear iarratais a chur ar ríomhphost chuig gaelscdd@eircom.net nó tríd an bpost go:
FAO: Pádraig Mac Canna
Gaelscoil Dhún Dealgan
Muirtheimhne Mór
Dún Dealgan
Co. Lú

Bíodh na foirmeacha seo a leanas iniata le gach iarratas:
-Teistiméireachtaí (Ainm, teideal, teagmháil)
-Clárú na Comhairle Múinteoireachta
-Ghnáth fhoirm iarratais don Mhúinteoireacht

Is é 1 Meitheamh 2012 an spriocdháta.

Tuilleadh eolais: 042 9339389 nó gaelscdd@eircom.net.

Múinteoir tacaíochta foghlama á lorg ag Gaelscoil Aonach Urmhumhan

Bealtaine 28, 2012

Tá múinteoir tacaíochta foghlama á lorg ag Gaelscoil Aonach Urmhumhan le tréimhse mháithreachais a chlúdú.

Toisc gur Gaelscoil í seo, is fearr Gaeilge líofa a bheith ag iarrthóirí.

Iarratais:

Ní mór iarratais a chur chuig cathaoirleach na scoile roimh 31 Bealtaine 2012:
FAO: An Cathaoirleach,
Pádraic Ó Curraoin,
Bóthar Naomh Chonláin,
An tAonach,
Co. Thiobraid Árann

Bíodh na foirmeacha a leanas iniata le gach iarratas:

-Litir chlúdach
-Teistiméireachtaí scríofa
-Teistiméireachtaí (Ainm, teideal, teagmháil)
-Gráid an chleachtaidh teagaisc
-Tuairiscí cigireachta
-CV (Neamhcheangailte/Unbound)

Tuilleadh eolais: 067 33509 nó inezgau@gmail.com.

« Previous PageNext Page »