Méid an Téacs

Cuireadh chun aiseolas a thabhairt maidir le cur chun cinn sláinte mheabhrach agus folláine i mbunscoileanna

Márta 27, 2014

Ba mhór le Gaelscoileanna Teo. aiseolas a fháil ó na scoileanna maidir le cur chun cinn sláinte mheabhrach agus folláine i mbunscoileanna. Tá teimpléad thíos ó NEPS móide an dréacht fhoilseachán. Ba mhór againn aiseolas nó moltaí ó scoileanna roimh an Aoine, 11 Aibreán le bhur dtoil, ach go háirithe faoi aon shaincheisteanna a shíleann sibh atá ábhartha do scoileanna lán-Ghaeilge. Tá na cáipéisí lorgtha againn trí Ghaeilge agus cuirfear ar fáil anseo iad a luaithe agus is féidir. Is féidir aiseolas a sheoladh chugainn ar ríomhphost: oifig@gaelscoileanna.ie.

Feedback Template

Primary Mental Health Guidelines 20 March 2014

Cruinniú Poiblí maidir le hiarbhunscolaíocht lán-Ghaeilge, BÁC 15, ar an 26 Márta

Márta 27, 2014

Bhí an-rath ar an gcruinniú poiblí a d’eagraigh tuismitheoirí sa Crowne Plaza i mBaile Bhláinséir leis an t-éileamh ar iarbhunscoil lán-Ghaeilge i mBaile Átha Cliath 15 a mheas, le slua mór i láthair agus an-suim léirithe sa bhfeachtas. Scaipeadh foirm ar an slua le go mbeadh deis acu léiriú spéise a dhéanamh, agus is féidir an fhoirm a íoslódáil anseo:

Survey BÁC15

Dhírigh an cruinniú ar na buntáistí atá ag an gcóras lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéil, an próiseas atá ag an Roinn Oideachais agus Scileanna i leith scoileanna nua a bhunú agus ar fás na Gaeilge i mBaile Átha Cliath 15, idir naíonraí, scoileanna, ranganna d’fhoghlaimeoirí fásta, imeachtaí sóisialta agus eile. Pléadh an difríocht idir scoil neamhspleách agus Aonad lán-Ghaeilge agus deimhníodh go mbeadh iarbhunscoil lán-Ghaeilge nua oscailte agus fáilteach do chách, beag beann ar cúlra teanga, cultúrtha nó eacnamaíochta.

Tá sé beartaithe coiste a bhunú le plé leis an bhfeachtas a chur chun cinn agus iarrfar ar éinne gur suim leo bheith gníomhach ar an gcoiste teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Forbartha Gaelscoileanna Teo. ar 01 8535193 nó clare@gaelscoileanna.ie.

Bhí Darren J. Prior i láthair ar an oíche le taifead a dhéanamh ar an ócáid ar son Raidió na Life, is féidir éisteacht lena thuairisc anseo.

Lá Dearg Bhéal Feirste

Márta 27, 2014

Tá sé fógartha ag Conradh na Gaeilge go bhfuil bus a eagrú acu chun daoine a thabhairt go Béal Feirste don Lá Dearg, léirsiú ar son chearta Gaeilge sa tuaisceart, a bheidh ar siúl Dé Sathairn 12 Aibreán.

Ní mór ticéid a chur in áirithe roimh ré agus is féidir é sin a dhéanamh ach bualadh isteach chuig oifig Chonradh na Gaeilge, 45 Sr. Doiminic, nó is féidir do thicéid a cheannach freisin ar www.cnag.ie.

Tá an Lá Dearg á eagrú mar chuid den fheachtas, thuaidh agus theas, chun cearta teanga a bhaint amach do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Léirigh an tuairisc a d’fhoilsigh Comhairle na hEorpa, Athbhreithniú ar mhionteangacha sa Ríocht Aontaithe, i mí Eanáir seo caite, go bhfuil cosc á chur le fás agus cur chun cinn na Gaeilge i dTuaisceart Éireann mar thoradh ar dhearcadh naimhdeach i leith na teanga i Stormont agus easpa tacaíochta dá húsáid sna cúirteanna agus san oideachas, rud atá tar éis “treampán a chur ar fheidhmiú tráthúil, éifeachtach” Chairt na hEorpa do Theangacha Réigiúnach nó Mionlaigh ar fud na Ríochta Aontaithe.

Mar chuid de thuairisc Chomhairle na hEorpa freisin dúradh “nach féidir leis an Rialtas ó thuaidh údar a thabhairt don chosc ar úsáid na Gaeilge atá i bhfeidhm sna cúirteanna, agus iarrann ar Fheidhmeannas Thuaisceart Éireann reachtaíocht a achtú chun cearta teanga lucht labhartha na Gaeilge sna Sé Chontae a chosaint mar ábhar ollphráinne.”

D’fháiltigh Niall Comer, Uachtarán Chomhaltas Uladh de Chonradh na Gaeilge, roimh thacaíocht Chomhairle na hEorpa maidir le húsáid na Gaeilge sna cúirteanna i dTuaisceart Éireann, ar chomharthaí sráide dátheangacha ó thuaidh, agus ag ceadú do dhaoine trialacha saoránachta a ghlacadh trí Ghaeilge sna Sé Chontae.

Tá Conradh na Gaeilge ag impí ar Fheidhmeannas Thuaisceart Éireann aisghairm a dhéanamh ar an Acht um Riar na Córa (Teanga) (Éire) 1737 – a chuireann cosc ar úsáid teanga ar bith eile seachas an Béarla in imeachtaí cúirte – agus chun cur chun cinn na Gaeilge a chur roimh an pholaitíocht le cearta teanga agus comhionannas a thabhairt do phobal na Gaeilge ó thuaidh.

Galway Advertiser

Irish and ‘language snobs’

Márta 27, 2014

Sir, – The historical gaelteachtóir bias in Irish language policy has meant that other gaeilgeoirí such as myself, a third generation Dublin Irish speaker, are formally – and ridiculously – deemed not to have a native accent.

I and my many peers’ existence is seen as an inconvenience, the cure for which is a prescribed trip to a Gaeltacht to learn to mimic an accent not native to us.

Is mise mar dhea,

CLÍONA SAIDLÉAR,
Ballymoneen Road,
Knocknacarra,
Galway

A Chara, – I was interested to read Heber Rowan’s comments (March 26th) comparing the continuity of the Catalan language with Irish. However I should point out that Catalan always remained the vernacular language of the region, despite the efforts of the Franco regime to suppress its use, whereas this unfortunately cannot be said for Irish, which was evidently suppressed more successfully.

I myself very much regret that, growing up in Co Down and attending state schools in the 1960s, we were totally oblivious of our national language.

Is mise,
STEPHEN CONN,
Dantestrasse,
Heidelberg,
Germany

Sir, – Heber Rowan (March 26th) suggested that the best way to promote the use of Irish would be to dramatically increase the production of Irish language broadcasts. This letter was then followed by another from a Mr O’Cuinn which I could not read because it was in Irish. If Mr Rowan’s suggestion were to be transposed to print media and then enacted, I would have to stop reading your newspaper.

Yours, etc,
DANIEL STANFORD,
Upper Leeson Street,
Dublin 4

The Irish Times – Litir chuig an Eagarthóir

There is a new commissioner in town

Márta 26, 2014

Rónán Ó Domhnaill starts his stint as language lawman

So, we have a new Comish in the form of Rónán Ó Domhnaill and he is already dipping his toes in the waters by attending an international gathering of language commissioners in Barcelona. (What is the collective noun for a gathering of language commissioners? Gaggle? School? Brigade?) (Yes, other countries have more than one language and many offer those languages some measure of protection under the law.)

It was undoubtedly smart of the Government to give Ó Domhnaill the nod as new Coimisinéir Teanga/Language Commissioner; he is young, intelligent and able and his appointment goes someway to removing the sting from the departure of Seán Ó Cuirreáin in protest as what he saw as the Government’s failure to protect Irish-language services.
Still, there is no doubt that Ó Cuirreáin’s shock resignation in December set the linguistic fur flying and that the shock still lingers. The row over his resignation was understandable. Ó Cuirreáin was a popular figure, committed to his duties under the Official Languages Act and was well able to navigate the political currents that coursed around the language question during his 10 years in office.

Nonetheless, it would be a shame if his resignation obscured what he had to say in his annual report for 2012. 2012 was, he dryly informed the Joint Committee on Public Service Oversight and Petitions (Wednesday 04 Dec, 2013), “not a vintage year for the promotion of the Irish language in the public sector, and for every one step forward there appeared to have been two steps backwards”.
He dealt with 756 complaints from people who had difficulties in accessing a state service through Irish and three quarters of the statutory language plans with state bodies had expired without renewal by the end of 2012. New schemes had been introduced but he was concerned about the quality of some of them and he was worried that state bodies were unable to deliver effective services in Irish.

This want was particularly troubling in the Gaeltacht where, too often, compulsory English (my term) was the order of the day. In his 30 years working in the Irish language, Ó Cuirreáin said he had never seen confidence and morale so low. It would be a “travesty” he said were Ireland to lose its “linguistic sovereignty – a cornerstone of our cultural identity…”

Many Irish speaker believe that the Government has not been overly active in fulfilling its duties – and a cúpla focal from the Taoiseach and Tánaiste, while always welcome, does not disguise that fact. A little meaningful political leadership could do so much to address the issues Ó Cuirreáin raised. Indeed, some worthwhile political direction would do much to challenge the cynicism amongst those who speak the language and those who don’t.

www.Irishtimes.com

Coimicí Gaeilge i gCeatharlach

Márta 26, 2014

Ceann de na himeachtaí is suimiúla do dhéagóirí a bhí ar chlár Fhéile na Gaeilge i gCeatharlach le déanaí ná ceardlann dar teideal Coimicí Gaeilge. Aidan Courtney as Contae an Chláir a fhoilsíonn an coimic nó leabhar grinn Rí Rá a bhí i mbun teagaisc.

Dúirt sé leo gur chaith sé a lán ama gach seachtain nuair a bhí sé óg ag léamh coimicí agus leabhar grinn mar an Beano, an Dandy, Buster, Batman srl. Bhí an-suim aige iontu agus bhí siad éasca le léamh. De réir a chéile thosaigh sé ag déanamh líníochtaí é féin cosúil leis na pictiúir ins na coimicí.

Tar éis dó céim san ealaín a bhaint amach fuair sé postanna ag déanamh cartúin agus líníochtaí do nuachtáin agus irisí éagsúla. Anois tugann sé ceardlanna do dhéagóirí agus dar le Aidan tá an-suim acu agus an-chumas iontu. Agus ní nach ionadh mar táid ábalta líníocht a dhéanamh agus scéal greannmhar a chumadh.

Thug Glór Cheatharlach cuireadh do Aidan teacht go Ceatharlach chun ceardlann na gcoimicí do dhéagóirí a stiúiriú agus d’éirigh thar barr leis an imeacht. Bhí na caractéir coitianta as Walt Disney ar nós Goofey agus Mickie Mouse chomh maith leis na cinn nua aimseartha ar nós Sponguebob ag teacht chun solais os comhair a súl. Is cinnte go dtabharfar cuireadh ar ais go Ceatharlach do Aidan.

www.carlow-nationalist.ie

Irish and ‘language snobs’

Márta 26, 2014

No reply Sir, – On the subject of the Irish language, which has been featuring in these columns over the last few days, I feel I must express some pent-up feelings that have been with me for decades.

Going to school in Dublin 4 during the 1950s, at all times during Irish class I was reminded that I was not a “fíor gaeilgeoir”. Terms like “seonín” were used liberally and frequently. I was good at Irish and got more than 90 per cent in my Leaving Cert and I have retained a strong affection for the language. But that did not matter during class time.

The school did not have a GAA team – neither did it have a soccer team. It had a rugby team, and I was its captain at several age levels. No opportunity was ever missed to remind me of “garrison towns”.
Some of my classmates were from rural Ireland. The favouritism shown to them by the teacher was little short of sectarian.
Needless to say, most of the rest in the class were completely demotivated from ever having any interest in speaking or having a strong feeling for the retention of the language.

How wonderful now to have TG4 showing Rugbaí Beo . I don’t care if Jerry Flannery’s Irish isn’t perfect (his rugby was very nearly). Can we get on with preserving the language by making it living and not an academic exercise? Yours, etc,

FINTAN GIBNEY
Glasnevin Hill,
Dublin i9

Sir, – The only meaningful way to ensure the continuity of the Irish language in Ireland is if we mandate a high percentage of all broadcasting to be made in Irish. This would allow people the ability to think of the language outside of school. A similar policy has worked wonders for Catalan. So why not in Ireland? Yours, etc,

HEBER ROWAN
Annagh lodge,
Geevagh,
Co Sligo

A Chara,- Tá go leor scríofa, agas cainte déanta, faoi “Ceist na Gaeilge”. Is trua gur i mBéarla a bhíonn sé! Tá sé in am dúinn anois ár dteanga Ghaeilge a úsáid, a bheag nó a mhór de atá againn. Mar a deir an seanfhocal, “Beatha teanga í a úsáid”. Use it or lose it! Is Mise,

SÉAN O’CUINN,
Gleann na Smól,
An Charraig Dhubh,
Átha Cliath

www.Irishtimes.com

Insealbhú an Choimisinéir Teanga nua

Márta 26, 2014

Tá Rónan Ó Domhnaill ceaptha ag an Uachtarán Mícheál D. Ó hUigínn mar an Coimisinéir Teanga nua. Is as Conamara ó dhúchas dó agus d’oibrigh sé le seacht mbliana anuas mar chomhfhreagraí polaitíochta le Nuacht RTÉ agus TG4 agus mar bhall d’Aonad Polaitíochta RTÉ.

Tagann Rónán mar chomharba ar Sheán Ó Cuirreáin, a d’éirigh as an bpost toisc gur mheas sé gur beag eile a d’fhéadfadh sé a bhaint amach go pearsanta i dtaobh cearta teanga phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. I measc na gcúiseanna leis an gcinneadh thagair Ó Cuirreáin do lagú chóras na scéimeanna teanga, easpa inniúlacht Ghaeilge an státchórais, agus cinneadh an Rialtais cumhachtaí agus feidhmeanna reachtúla an Choimisinéara Teanga a aistriú chuig Oifig an Ombudsman.

Ag labhairt dó i ndiaidh a cheapacháin in Áras an Uachtaráin, dúirt an tUasal Ó Domhnaill gur ‘pribhléid agus onóir mhór’ dó a bheith ceaptha ina Choimisinéir Teanga agus dúirt go bhfuil i gceist aige an fód a sheasamh do phobal na Gaeilge, a gcearta teanga a chosaint agus na dualgais reachtúla atá anois air a chomhlíonadh le fuinneamh agus le díograis.

www.carlow-nationalist.ie

Dlí de réir briathair

Márta 26, 2014

Tugadh an Rialtas tús áite do reachtaíocht ar chosaint na bpáistí.

Tá an Cháisc ag teannadh linn agus páistí ag súil leis na huibheacha agus coiníní seacláide atá ar taispeáint i ngach uile shiopa.
Ba dheas an rud dá mbeadh féirín níos buaine ag an Rialtas dóibh, ceann atá geallta acu ó tháinig siad in oifig. Dúirt an Comhrialtas go mbeadh cúram, cosaint agus cearta páistí ina thosaíocht acu. Ach cé go raibh roinnt athraithe déanta ag an Aire Frances Fitzgerald, níl tasc fós ar an reachtaíocht atá ar an liosta le dhá bhliain a chuirfeadh bun éigeantach faoi na Treoirlínte i leith Tús Áite do Pháistí.

Sa bhliain 1999 a foilsíodh na treoirlínte seo den chéad uair. Cé gur chéim chun tosaigh é sin san am ba léir go raibh géarghá go gcuirfí reachtaíocht i bhfeidhm le bunús daingean dlíthiúil a thabhairt dóibh a chinnteodh tuairisciú éigeantach. Foilsíodh treoirlínte leasaithe i 2011 ag soláthar soiléire bhreise agus treoir d’eagraíochtaí agus daoine aonair chun cabhrú leo mí-úsáid páistí agus faillí a aithint agus cén chaoi le dul i ngleic leis. Leag sé síos prótacail d’oibrithe sóisialta, na Gardaí agus daoine eile chun cabhrú leo bainistiú ceart a dhéanamh i gcásanna mí-úsáide agus faillí.
Ar theacht chun oifige dóibh i 2011 dúirt an Rialtas go mbeadh páistí agus a gcosaint mar cheann dá bpríomhthosaíochtaí. Mar chruthúnas ar an ngeallúint sin, dúradar, bhunaíodar Aireacht Sinsireach agus Roinn speisialta a raibh cúram páistí agus na hóige uirthi.

Go dtí sin, aire stáit a bhíodh ag plé leis na gnóthaí seo ach le haire agus roinn iomlán anois ina bhun bhí dóchas ann go dtarlódh athruithe go pras.
Tá an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach bunaithe ó thús na bliana agus creidiúint ag dul don Aire faoin ngníomh sin. Ritheadh reifreann faoi chearta páistí agus cé gur éirigh leis an rún a bhí molta bhí an líon a chaith vóta an-íseal. An drochphoiblíocht a tharraing cás cúirte agus an t-aimhreas faoi chur chuige an Rialtais, nó ar a laghad an Aire, faoi ndear sin, síltear.

Dhá lá roimh an reifreann, rialaigh an Chúirt Uachtarach gur bhain an Rialtas mí-úsáid as airgead stáit san bhfeachtas poiblíochta ar líne agus sa leabhrán eolais. Bhain sin an loinnir d’iarrachtaí an Aire Fitzgerald agus ansin tugadh dúshlán an reifrinn.

Cé gur chaill an dúshlánaí an cás san Ard-Chúirt tá sé ó shin sa Chúirt Uachtarach. Fágann sin nach féidir reachtaíocht a eascraíonn ón reifreann a thabhairt chun tosaigh fós.
Níl aon leithscéal áfach faoin reachtaíocht i leith na dtreoirlínte atá geallta i ngach téarma Dála le fada agus é ar liosta na mBillí sa Dáil le dhá bhliain. Pléadh an reachtaíocht ag an gComhchoiste Dála cuí agus rinneadar moltaí i bhfad siar. Tá cinn an Bhille aontaithe ag an Rialtas ach fós níl tasc air.

Dhearbhaigh oifig an Aire don nuachtan seo Déardaoin go mbeadh sé “ag teacht os comhair an Rialtais sna seachtainí amach romhainn”.
An deacracht leis an ráiteas sin ná go bhfuil geallúintí cosúil leis déanta go minic cheana faoin mBille áirithe seo.

Ag labhairt dó leis an Irish Times ag an deireadh seachtaine dúirt urlabhraí Fhianna Fáil, Robert Troy: “Tá páistí á bhfágáil i mbaol mar gheall ar an easpa reachtaíochta agus caithfidh an Rialtas brú ar aghaidh anois leis an reachtaíocht.

“Caithfidh sí a bheith rite as seo go dtí an Samhradh ar a laghad. Gheall an Taoiseach, agus an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach á sheoladh, go bhfeicfeadh sinn an reachtaíocht gan mhoill ach cá bhfuil sí?”

Nuair a mheabhraíonn tú don Teachta Troy gurbh iad a pháirtí féin a bhí i gcumhacht go dtí 2011 deir sé: “Ach tá aire sinsireach anois ag plé leis na gnóthaí seo agus, le hacmhainn roinn iomlán ar a cúl, chaithfinn a cheistiú cén fáth nach bhfuil an reachtaíocht fós feicthe againn, an ceist airgid agus acmhainne amach anseo atá ag cur moille uirthi?”

Gan amhras, cosnóidh aon chóras foirfe airgead agus beidh gá le hacmhainn bhreise agus i gcásanna áirithe athoiliúint. Anois agus an Stát ag téarnamh más tosaíocht don Rialtas sábháilteacht páistí ba chóir dóibh díriú ar an gcaiteachas seo agus a chinntiú go mbeidh an Ghníomhaireacht Teaghlaigh agus áisíneachtaí eile a bhaineann le cosaint páistí in ann don obair atá rompu.

Ní shíleann éinne go mbeidh an obair sin éasca. Faraor, rud a chuireann leis na deacrachtaí sa lá atá inniu ann ná go dtarlaíonn a lán den mhí-úsáid i dtithe na bpáistí féin agus daoine muinteartha leo nó cairde teaghlaigh i gceist sa mhí-úsáid. I bhfianaise na scannal ar fad, cuma an in institiúidí stáit, san Eaglais nó sa teaghlach a tharla siad, shílfeá gur leor sin chun rialtas ar bith a ghríosú.
Dar leis na treoirlínte tús áite “is é leas an linbh an rud is tábhachtaí thar aon ní eile”. Má chreideann an Rialtas an méid sin, tá sé thar am acu beart a dhéanamh de réir na mbriathra sin.

www.Irishtimes.com

Gaelscoil Dhochtúir Uí Shúilleabháin ag ceiliúradh 20 bliain

Márta 26, 2014

Gaelscoil Dr. Uí Shúilleabháin 1

Aisling Ní Néill, príomhoide, Sean Óg Ó hÁilpín, aoi speisialta, Maeve Uí Chaoimh, ball bord bainistíochta, Adrian Healy, Méara An Sciobairín, Máire Céitinn, Cathaoirleach Bord Bainistíochta, Paidí Ó Lionáird, aoi speisialta

Foireann na Scoile; Múinteoir Verona, Múinteoir Áine, Múinteoir Aisling (príomhoide), Seán Óg Ó hAilpín, Múinteoir Leanne, Múinteoir Maeve, Múinteoir Clár

Foireann na Scoile; Múinteoir Verona, Múinteoir Áine, Múinteoir Aisling (príomhoide), Seán Óg Ó hAilpín, Múinteoir Leanne, Múinteoir Maeve, Múinteoir Clár

Comhghairdeas mór leis an scoil as gach rud atá bainte amach acu le 20 bliain anuas! Seo thíos scéal maidir leo a foilsíodh sa Southern Star:

It was two decades ago on March 15th that the Gaelscoil in Skibbereen had its humble first beginnings.

‘It started off in Townshend Street, where the Skibbereen Community Resource Centre is now, and moved to the campsite in Tragumna Road,’ said the principal, Aisling Ní Néill, who is hoping that Gaelscoil Dhochtúir Uí Shuilleabháin will one day have a permanent and purpose-built facility.

‘Our premises at Gortnacloghy, at the rear of Rossa College, is suitable for our needs at present,’ said Aisling, who was appointed principal in 2008, ‘because it is large enough to accommodate our 66 pupils, our three teachers, our two special education teachers, and our naíonra playschool, which accommodates up to 20 children and their four leaders.

‘When the school began there were just 21 pupils enrolled, but that number has increased year-on-year because of the growing interest in our Irish language and culture.

‘It is not just a West Cork phenomenon: the increase in popularity of Gaelscoileanna is evident right throughout the country.’

It has been proven that the most successful approach to learning a language is to be completely immersed in it. But that is just one of the reasons why these schools have become so popular: There is also an ethos in the smaller Gaelscoileanna that parents consider to be a good fit for their children.

Aisling said: ‘We are a Catholic primary school but we run an ethical education programme in tandem with that to cater for everybody regardless of their faith.

‘The ethical education programme is similar to the programme used in other multi-denominational schools, such as “Educate Together”, and gives pupils a broad introduction to other religions and cultures.

‘By being immersed in the language from their very first day the pupils learn the language and end up speaking the language without any great difficulty so it is, within a matter of weeks, very easy for them to do all of their subjects through the medium of Irish.

‘Parents initially worry that learning different subjects through Irish might be difficult,’ said Aisling, ‘but that is not the case because speaking Irish becomes second nature to them.’

But it is not just the curriculum that keeps them interested: extra-curricular activities, such as the puppetry club, the school choir, as well as learning the accordion, tin whistle and guitar are fun events that keep them happily chatting as Gaeilge.

‘Drama is a big part of the school’s extra-curricular programme: every year Gaelscoil Dhochtúir Uí Shuilleabháin puts on a drama performance as part of it Seachtain na Gaeilge celebrations.

This year, the pupils performed in a competition, Coirm, in Fermoy and won two awards – one was for their use of props, and the second was for music.

The children and their parents made the puppets and anyone who has seen them has been struck by the fact that they are evocative of old Irish legends, such as the stories of Oisin and Tir na nÓg, as well as the ever popular Children of Lir and the Brown Bull of Cooley.

At Gaelscoil Dhochtúir Uí Shuilleabháin the children also have fun while learning about the environment and they are delighted to be working towards achieving their third Green Flag for water conservation.

The school has recently expanded its school garden courtesy of Rossa College. In time, the plot of land will be used to grow vegetables, as well as flowers to adorn the school.

According to the principal, Aisling Ní Néill, ‘the education of young people has evolved and changed over the last 20 years and today, I believe, it is more child-centred, more active and more inclusive than ever before.

‘Children learn how to work as part of a team and the school’s sports programme is a big part of that. The children also come to understand that learning goes beyond what can be found in books. They take an interest, not just in their school, their community and their environment, they also learn to take a world view too.

‘But for now we will be spending the next week or two preparing for our 20th anniversary celebrations,’ said Aisling.

All past parents, pupils and friends of Gaelscoil Dhochtúir Uí Shuilleabháin are welcome to gather at the school on Saturday, March 15th from 2pm until 5pm to celebrate the 20th anniversary.

The Cork sports personality, Sean Óg Ó hAilpín, and Paidí Ó Lionaird of TG4 fame will be the guest speakers on the day. It promises to be a relaxed social event with plenty of good food, drink and music to mark the occasion.

Jackie Keogh, Southern Star

 

« Previous PageNext Page »