Méid an Téacs

Folúntas: Scoil Naithí, Baile Átha Cliath

Meitheamh 17, 2016

Cúntóir riachtanais speisialta de dhíth i Scoil Naithí. Tuilleadh eolais ag an nasc thíos:

http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/26991/

Folúntas: Gaelscoil Éanna, Co na Mí

Meitheamh 17, 2016

Múinteoir de dhíth i nGaelscoil Éanna. Tuilleadh eolais thíos:

http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/26947/

Folúntas: Gaelscoil de hÍde, Ros Comáin

Meitheamh 17, 2016

Cúntóir riachtanais speisialta páirt-aimseartha de dhíth i nGaelscoil de hÍde. Tuilleadh eolais thíos:

http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/26941/

Folúntas: Gaelscoil Mhainistir na Corann, Corcaigh

Meitheamh 17, 2016

Cúntóir riachtanais speisialta de dhíth i nGaelscoil Mhainistir na Corann. Tuilleadh eolais thíos:

http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/26940/

Naíonra Tigín Na Trá – Balbriggan, Co.Dublin

Meitheamh 16, 2016

nai

 

Tá ríméad orainn a fhógairt go bhfuil Stiúrthóir Naíonra á lorg againn in ár suíomh réamhscoile, Naíonra Tigín na Trá. Tá an post cúig laethanta sa tseachtain ó 8:30am go dtí 12:30pm (Meán Fómhair – Meitheamh). Tosaíonn an post i Meán Fómhair 2016.

Caithfidh an t-iarrthóir rathúil ar a laghad Fetac leibhéal a sé i cúram leanaí agus líofacht sa Ghaeilge.

Le do thoil, seol do c.v. Ar aghaidh chuig cawleyrachel@hotmail.com roimh Dé hAoine 1ú Iúil 2016

Oideoir sna Luathbhlianta – Cúntóir Naíonra

Meitheamh 16, 2016

Naionra Logo le tagline smlIarratais á lorg do Cúntóir Naíonra ag Naíonra Chrónáin, Áras Chrónáin Ionad Cultúir,

Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22

An Naíonra:

Is Naíonra lán Ghaeilge é Naíonra Chrónáin.

Is naíonra gnóthach é, ag rith seisiúin ar maidin agus sa tráthnóna. Tá aidhm lucht cheannais an Naíonra dírithe ar chúram agus oideachas d’ard chaighdeán a thabhairt do na páistí a fhreastalaíonn ar an seirbhís. Tá dúil ár n-anamacha sa spraoi lasmuigh agus sa spraoi riosca agus creideann muid i gcónaí i bheith suas chun dáta le taighde nua chun a chinntiú go bhfuil muid i gcónaí ag soláthair an chúraim agus an oideachais den chaighdeán is airde gur féidir a sholáthair.

Cáilíochtaí:

Ar a laghad Teastas FETAC Leibhéal 5 (Mórdhámhachtain), cáilíocht choibhéiseach, nó níos airde i gcúram leanaí, le taithí, chomh maith le líofacht i nGaeilge labhartha.

An Ghaeilge:

Muna bhfuil líofacht iomlán agat i labhairt agus scríobh sa Ghaeilge ach go bhfuil caighdeán na hArdteiste agat i nGaeilge beidh muid in ann cúnamh a thabhairt duit do chuid Gaeilge labhartha a fheabhsú más gá.

Freagrachtaí:

Feidhmiú i suíomh réamhscolaíochta le fuinneamh agus le spraoi taobh istigh is lasmuigh. Bheith páirteach i gcúrsaí a phleanáil, sonrú agus tuairisc a choinneáil. Ba chóir go mbeadh dúil ag an duine a roghnaítear i seirbhís den chéad scoth, le scileanna idirphearsanta agus inphearsanta láidir, bheith in ann feidhmiú mar bhall foirne agus ar an am céanna bheith ábalta feidhmiú as a stuaim féin.

Post:    Post Lánaimseartha atá i gceist

Tuarastal:       Pá iomaíoch ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí

Litir Iarratais agus CV chuig:

An Cathaoirleach, Muintir Chrónáin Teo,

Áras Chrónáin Ionad Cultúir, Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22. (eolas@araschronain.ie / 01-4574847)

Dáta Deireadh Iontrála: Déardaoin 30/06/2016 roimh 1.00i.n.

Gaelscoil na gCrann buach i gComórtas Cór na nGaelscoileanna

Meitheamh 16, 2016

Ba í Gaelscoil na gCrann as an Ómaigh a thóg leo an phríomhdhuais i gComórtas Cór na nGaelscoileanna i Mainistéar Chluain Aird, Béal Feirste. Roinneadh an dara háit idir Bunscoil Phobal Feirste agus Scoil an Droichid. Seacht nGaelscoil ó thrí chontae a ghlac páirt sa chomórtas a d’eagraigh Féile an Phobail. Bhí Meon Eile i measc na cuideachta lá an chomórtais. Seo chugaibh buaicpointí na hamhránaíochta agus comhrá le lucht na féile.

Físeán le feiceáil anseo: www.meoneile.ie

Folúntas: Gaelscoil Ultain, Muineachán

Meitheamh 15, 2016

Cúntóir riachtanais speisialta de dhíth i nGaelscoil Ultain. Tuilleadh eolais ar fáil thíos:

http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/26829/

Cúrsa Oiliúna CLG Trí Ghaeilge do Bhunmúinteoirí

Meitheamh 15, 2016

CÚRSA OILIÚNA TRÍ GHAEILGE DO BHUNMHÚINTEOIRÍ

COLÁISTE MARINO

4ú – 8ú Iúil 2016

Oiliúint Phraiticiúil ar na Cluichí Gaelacha faoi stiúir chóitseálaithe CLG, laistigh de théarmaí tagartha na Roinne Oideachais & Scileanna

Costas €90

Eolas & Áirithint :
Máire Áine Nic Dhonnchadha.
Institiúid Oideachais Marino,
inservice@mie.ie

Cúrsa

Folúntas: Gael-Choláiste Chill Dara

Meitheamh 15, 2016

Tá múinteoir páirtaimseartha rialta de dhíth i nGael-Choláiste Chill Dara. Tuilleadh eolais thíos:

http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/20440/

« Previous PageNext Page »