Méid an Téacs

Folúntais Poist

Iúil 25, 2016

• Gaelscoil Longfoirt; cúntóir riachanais speisialta páirt-aimseartha.
http://www.educationposts.ie/post/view/73400

• Gaelscoil Bhaile Brigín; muinteoir ranga.
 http://www.educationposts.ie/post/view/73407

• Gaelscoil Bhaile Brigín; múinteoir acmhainní.
 http://www.educationposts.ie/post/view/73409

• Gaelscoil Phádraig; cúntóir riachtanais speisialta do shaoire mháithreachais.
 http://www.educationposts.ie/post/view/73441

• Gaelcholaiste Phort Láirge; ionadaí.
http://www.educationposts.ie/post/view/73451

• Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg; múinteoir ranga.
http://www.educationposts.ie/post/view/72069

• Gaelscoil Bhrian Bóroimhe; múinteoir ranga buan.
http://www.educationposts.ie/post/view/73044

An maoiniú a baineadh de dhá scoil lán-Ghaeilge tugtha ar ais

Iúil 25, 2016

Tá an maoiniú a baineadh de dhá scoil lán-Ghaeilge le deireanas bronnta arís orthu chun ionaid tacaíochta nua a oscailt.

Nuair a baineadh díobh an maoiniú i mí Mheithimh na bliana seo chuir Scoil an Droichid agus Bunscoil Bheann Mhadagáin i mBéal Feirste feachtas ar bun chun an maoiniú a fháil arís.

Bhí rún ag na scoileanna tús a chur le scéim phíolótach ag tús na scoilbhliana i mí Mheán Fómhair nuair a baineadh an maoiniú díobh gan choinne.

Cháin eagraíochtaí Gaeilge agus polaiteoirí i mBéal Feirste cinneadh sin na Roinne Oideachais maidir leis an airgead a bhí ceadaithe do na hionaid a chuireann seirbhísí ar fáil do dhaltaí a mbíonn fadhbanna iompair acu.

D’fhógair an tAire Oideachais Peter Weir inniu, Dé hAoine, go raibh an maoiniú á thabhairt ar ais don dá scoil.

Ghabh Scoil an Droichid buíochas le gach duine a shínigh achainí na scoile le mí anuas agus dúradh gur léiriú a bhí san achomharc ar a thábhachtaí is atá sé “seasamh suas ar son bhur gcearta”.

Tá fáilte curtha ag Aire Airgeadais Stormont, Máirtín Ó Muilleoir roimh an scéala.

“Beidh ról iontach tairbheach ag na haonaid chothaithe in oideachas na leanaí ag na scoileanna seo agus mar thacadóir láidir don oideachas trí mheán na Gaeilge guím gach beannacht orthu amach anseo,” a dúirt sé.

www.tuairisc.ie

Ní bheidh Gaelscoil nua i gCill Dara theas go ceann dhá bhliain ar a laghad

Iúil 25, 2016

Níl sé i gceist ag an Roinn Oideachais scoil nua lánGhaeilge a thógáil i gCill Dara theas sa dá bhliain amach romhainn toisc nach bhfuil gá le scoil nua sa cheantar, dar leis an Aire Oideachais, Richard Bruton.

Dúirt an tAire Bruton sa Dáil go bhfuil “roinnt brú déimeagrafaíochta” ar Chill Dara theas i láthair na huaire ach nach bhfuil an oiread sin brú ar an gceantar gur gá scoil nua a oscailt ann go luath.

Tá 708 dalta ag freastal ar thrí scoil lánGhaeilge i gCill Dara theas faoi láthair: Gaelscoil Chill Dara sa Droichead Nua, Gaelscoil Mhic Aodha i mBaile Chill Dara agus Gaelscoil Átha Í.

Bhí an tAire Bruton ag freagairt ceist ón Teachta Dála de chuid Shinn Féin Peadar Tóibín faoi phleananna a Roinne scoil nua lánGhaeilge a oscailt sa cheantar.

Dheimhnigh an tAire Bruton go dtógfar 13 scoil nua sna blianta 2017 agus 2018 le freastal ar an éileamh atá ann i gceantair timpeall na tíre. Mhínigh an tAire go n-aithníonn a Roinn na ceantair a dteastaíonn scoileanna nua iontu trí anailís a dhéanamh ar an éileamh ar bhonn náisiúnta.

Dúirt sé go bhfuil “athbhreithniú leanúnach” á dhéanamh ag an Roinn Oideachais ar cheantair ar fud na tíre, Cill Dara theas san áireamh, agus go gcuirfear tús le próiseas pátrúnachta le haghaidh scoileanna nua nuair a bheidh an brú déimeagrafaíochta chomh mór sin ann go dteastaíonn scoil nua sa cheantar.

Bheadh an próiseas sin “open to all patron bodies and prospective patrons, including patrons involved in Irish-medium provision” a dúirt an tAire.

Dúirt an tAire Bruton go mbreathnaítear go géar ar rogha na dtuismitheoirí nuair atáthar ag roghnú pátrúin scoile agus go gcuirtear an rogha scoile atá ar fáil cheana féin san áireamh freisin.

www.tuairisc.ie

Folúntas: Stiúrthóir á earcú i gCorcaigh

Iúil 21, 2016

Deis iontach do Stiúrthóir Naíonra

Tá Stiúrthóir ag teastáil ó Naíonra úrnua a osclóidh i Meán Fómhair 2016 i Mainistir na Corann, Co. Chorcaí. Is réamhscoil lasmuigh é agus ní mór don iarrthóir grá a bheith acu don nádúr agus bheith taobh amuigh.  Tá cábán adhmaid álainn ar an suíomh atá cóirithe le háiseanna iomlána do laethanta áirithe nuair nach n-oireann sé bheith taobh amuigh.

Uaireanta Oibre: Luan go hAoine, 08.45r.n.- 12.15i.n. do chonradh 38 seachtaine i gcomháir an scéim ECCE.

Riachtanach:

Tá cumas maith Gaeilge (labhartha agus scríofa) riachtanach don phost.

Ba chóir go mbeadh na cáilíochtaí seo a leanas ag iarrthóirí chomh maith, nó iad a bheith sásta tabhairt faoi:

  • CDBO Leibhéal 7 nó níos airde agus ar a laghad dhá bhliain de thaithí mar bhainisteoir naíonra.

Déan teagmháil le outdooractivekids@gmail.com roimh 22/07/2016 má tá spéis agat cur isteach ar an bpost

Físeán: An Tumoideachas i Minnesota

Iúil 21, 2016

 

An polasaí oideachais nua don Ghaeltacht ag brath ar chainteanna buiséid

Iúil 21, 2016

Tá a bhfuil i ndán do pholasaí Gaeltachta nua na Roinne Oideachais ag brath anois ar chainteanna rialtais faoi Bhuiséad an fhómhair.

Tuigtear do Tuairisc.ie go bhfuil costasú déanta cheana ag an Roinn Oideachais ar chur i bhfeidhm an pholasaí nua ach ní fios go fóill céard iad na moltaí a nglacfar nó nach nglacfar leo sa pholasaí féin.

Meastar go mbeadh costas idir €2 milliún agus €3 milliún in aghaidh na bliana ar an bpolasaí nua dá gcuirfí i bhfeidhm na moltaí ar fad ann.

Thug an tAire Oideachais Richard Bruton le fios sa Dáil an tseachtain seo go bhfuil an dréachtpholasaí Gaeltachta á scrúdú faoi láthair mar chuid de phróiseas na meastachán roimh bhuiséad an fhómhair.

Agus an Dáil á scor don samhradh amárach, níl aon radharc fós ar an bpolasaí nua oideachais don Ghaeltacht a bhí le foilsiú i dtús na bliana seo. I mBealtaine 2015 a foilsíodh na moltaí don pholasaí nua Gaeltachta, agus ba i nDeireadh Fómhair na bliana seo caite a bhí an cruinniú deireanach sa phróiseas comhairliúcháin a lean foilsiú na moltaí sin.

Thug an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton le fios i bhfreagra ar cheist Dála an mhí seo caite gur uair éigin i mbliana a chuirfeadh sé an polasaí Gaeltachta “faoi bhráid an Rialtais”.

Cuireadh fáilte roimh na moltaí oideachais don Ghaeltacht nuair a foilsíodh anuraidh iad toisc gur measadh go dtugann siad aghaidh ar chuid de na dúshláin is mó atá roimh theagasc na Gaeilge sna ceantair ina bhfuil sí fós in uachtar mar theanga phobail.

Bhíothas ag súil go mbeadh an polasaí nua foilsithe roimh thús na scoilbhliana nua.

www.tuairisc.ie

Áis nua foilsithe ag CARLA dírithe ar Riachtanais Speisialta Oideachais agus Tumoideachas

Iúil 20, 2016

Tá lámhleabhar nua foilsithe ag CARLA dár teideal Struggling Learners and Language Immersion Education: Research-Based, Practitioner-Informed Responses to Educators’ Top Questions. Cuimsíonn sé eolas a bheadh ina chabhair do thuismitheoirí agus oideachasóirí. Tá tuilleadh eolais maidir leis, chomh maith le háiseanna ábhartha, ar fáil ar shuíomh CARLA: http://carla.umn.edu/immersion/learners.html.

Bruton rejects north Dublin appeal for secular Gaelscoil

Iúil 19, 2016

Minister for Education Richard Bruton has rejected an appeal against his decision to refuse permission for a multidenominational Gaelscoil in north Dublin.
Campaigners had called for a change in the criteria used to grant school patronage after an application to open an Irish-medium secular school was rejected by Mr Bruton earlier this year.
The proposed patronage body, An Foras Pátrúnachta, had submitted 733 names of children from within the catchment and adjacent areas – a record-breaking number in the history of the Gaelscoil movement.
There is no comparable multidenominational Irish-medium school in any of the adjoining school districts and had permission been granted the proposed school would be the only Irish-medium school of this type on the northside of the city.
Despite the “strong application” and noting the “strong level of demand for Irish medium education in the area,” Mr Bruton informed An Foras Pátrúnachta by letter that he did not see “any basis” for overturning the original decision.
The decision “highlights the flaws” in the process for opening Irish-medium schools, and is based “on the rigid application of the patronage determination process,” Cormac Mc Cashin of An Foras Pátrúnachta said.
“We were extremely disappointed to read in the Minister’s letter that he is not willing to grant recognition to an Irish-medium school, in spite of the compelling case made by An Foras Pátrúnachta,” Mr Mc Cashin said.
In his letter to an Foras Pátrúnachta, Mr Bruton cited the geographical criteria adhered to by the Department of Education .
“Of the 733 children in respect of whom a preference for an all-Irish school was collected in this instance, some 332 are in fact living outside of Drumcondra/Marino/Dublin 1 , although the purpose of providing the school is to cater for the projected demographic growth within the area.”
He added that the patronage body “is very familiar” with the operation of the patronage system adding that it would have been “very aware” that children from outside the defined area whose names were included on the list “could not be counted.”
“I appreciate that this is disappointing, particularly for parents whose expectations had been raised, but in the interests of fairness and transparency the school planning area boundaryhas to be adhered to under the published terms of the process for establishing new schools to meet demographic need.”
Permission to open the school was awarded to patronage body Educate Together which had the most names from directly within the catchment area.
While the majority of the names included in the Gaelscoil list were also from within the area, many were from adjacent districts.
Campaigners say the school selection process is skewed against those who wish to have their children educated through the medium of Irish. They say derogation should be given to Irish medium schools on the basis that they cannot numerically compete with English-language schools in such strictly-defined catchment areas.
“We have not asked the Minister to overturn the decision to grant a school to Educate Together, as they have clearly illustrated the demand for such, we have rather sought equity for you the parents who seek Irish Medium Education for (their) children,” Mr Mc Cashin said.
Mr Mc Cashin said that since its inception, An Foras Pátrúnachta has pointed out that the existing patronage process “is not an equitable one when trying to provide the greatest diversity in school options”.
He said the process also fails to meet the State’s commitments under the 20 Year Strategy for the Irish Language which states that a high standard of all-Irish education will be provided to school students whose parents/guardians so wish.
Mr Mc Cashin added that the Department of Education accepts that children who attend Gaelscoileanna travel from outside the Department’s school planning areas. “They have asked that these children be included in our applications to illustrate the wider demand,” he added.
Mr Bruton said the New Schools Establishment Group (NSEG) confirmed to him that the criteria for the process were applied “in a fair and transparent manner” and that the recommendations regarding patronage were “in accord with these requirements and criteria and gave due regard to the levels of parental demand demonstrated in the applications.”

www.irishtimes.com

Anocht @ 7 i.n. – Ó Pheann an Phiarsaigh i gCaisleán Uidhlín

Iúil 15, 2016

Dráma 15 Iúil 2016 - Caisleán Uidhlín

Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill 2016, i gCaisleán Uidhlín, Co. an Dúin – Dé hAoine, 15 Iúil @ 7 i.n. 

– Maginns Bar – Ó Pheann an Phiarsaigh – dráma aonair ar shaol agus shaothar Phádraig Mhic Phiarais.

Tuilleadh díomá do thuismitheoirí i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath a bhí ag feachtasaíocht ar son scoil lán-Ghaeilge ilchreidmheach

Iúil 15, 2016

Lorg An Foras Pátrúnachta athbhreithniú le deireanaí ar chinneadh na Roinne Oideachais agus Scileanna gan aon soláthar a chur ar fáil don 733 páiste i gceantar Marino/Dhroim Conrach/Bhaile Átha Cliath 1 a bhí ag lorg oideachas lán-Ghaeilge ilchreidmheach. Tá an-díomá ar thuismitheoirí an cheantair le freagra an Aire Oideachais agus Scileanna ar an gceist – nach bhfuil sé toilteanach aon aitheantas a thabhairt do scoil lán-Ghaeilge nua in ainneoin an éilimh ollmhóir ó thuismitheoirí áitiúla agus brú ó Gaelscoileanna Teo. agus An Foras Pátrúnachta araon. Leanfaidh Gaelscoileanna Teo. ag plé leis na tuismitheoirí áitiúla agus eagrófar cruinniú leo sna laethanta amach romhainn chun deiseanna éagsúla a phlé agus le haiseolas a lorg maidir leis an bpróiseas pátrúnachta – eolas a roinnfear leis an Roinn.

Is féidir litir an Aire Oideachais agus Scileanna a léamh anseo

 

« Previous PageNext Page »