Méid an Téacs

Pobal na Scoile

Forbairt a dhéanamh ar Phobal na Scoile

De réir a chéile, tá súil againn eolas a chur ar an leathanach seo maidir le conas is féidir le scoileanna – i gcomhar le múinteoirí, daltaí, tuismitheoirí agus mórphobal na Gaelscolaíochta – forbairt a dhéanamh ar a ngréasán tacaíochta agus na naisc atá acu leis na pobail éagsúla lena mbíonn scoileanna ag plé.

Sa rannóg seo:

Imeachtaí Idirscoile

Imeachtaí spóirt, ceardlanna ceoil, cluichí, comórtais, drámaíocht, scéalaíocht, turais… is féidir le scoileanna imeachtaí cruthaitheacha agus spraíúla a reáchtáil i gcomhair le scoileanna eile le cabhair ó GAELSCOILEANNA TEO. agus an deontas d’imeachtaí idirscoile.

Fógrófar sonraí na scéime arís i Meán Fómhair 2013.

Má tá aon cheist agat ina leith, tá gach eolas ar fáil ach ríomhphost a chur ag oifig@gaelscoileanna.ie nó glaoch a chur ar 01 8535193.

Tá grianghraif sa ghailearaí de roinnt de na himeachtaí a bhfuair maoiniú tríd an scéim seo cheana agus is féidir tuairiscí na scoileanna ar a gcuid imeachtaí a léamh anseo. Tá an scéim deontais seo á maoiniú ag Foras na Gaeilge.

Bileog Imeachtaí Idirscoile