Méid an Téacs

The European Language Label 2013

Eanáir 28, 2013

The European Language Label is a European Commission initiative aimed at improving the quality of language teaching and learning.

The European Language Label is a European Commission initiative which recognises creative and inventive projects to improve the quality of language teaching and learning. Language projects from any institution are welcome to apply. Projects should be innovative, effective and replicable.

The priorities for 2013 are:

Languages for Enjoyment and Sustainable Learning
Languages for Employability and Competitiveness
Language Learning using New Technologies
The Multilingual Classroom – enhancing language and intercultural learning
These priorities are not exclusive, and all projects, both large and small scale, are welcome to apply.

Closing date for applications: Thursday, 28 February 2013

Promotional posters, application forms, and further information available from www.leargas.ie/ell

Language Learner of the Year 2013

The Language Learner of the Year award recognises outstanding individual language learners. It is part of the European Language Label, which is a European Commission initiative.

We invite nominations for the Language Learner of the Year, which highlights the motivation and determination of exceptional language learners, who have tackled the challenges of learning a language and have emerged with significantly improved language skills.

Closing date for applications: Thursday, 28 February 2013

Promotional posters, application forms, and further information available from www.leargas.ie/ell

If you have any queries please contact languages@leargas.ie or telephone 01 887 1263.

Coláiste Sheosaimh mid-term and summer courses now enrolling

Eanáir 25, 2013

Bunaíodh Coláiste Sheosaimh i 1960 agus eagraítear Cúrsaí Gaeilge rathúla gach bliain ó shin. Coláiste Sheosaimh is situated about 40 miles west of Galway city.

Since it was first established in 1960 the college has run very successful Irish courses from its two centres in Cárna (Junior College) and Cill Chiaráin (Senior College). The morning classes have been fully revised and restructured to put increased emphasis on oral work in line with the new school curriculum.

An intensive revision course will be held for Higher Level Irish Leaving Cert students during the February mid-term (Feb 8-12). The €350 fee includes full-board accommodation, transport and tuition on all aspects of the Leaving Cert exam – oral, aural and written.

There is also availability on the three-week summer courses running from June 30 to July 21 and July 21 to August 11. The €880 fee includes full board accommodation, transport and tuition. Organisers find that students enjoy their experience both in the college and in its surrounding area.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó Alma Ní Fhreathaile ar 087 737 6981 nó tabhair cuairt ar an suíomh idirlín www.colaistesheosaimh.com.

http://www.advertiser.ie/mayo.

Múinteoirí le haghaidh cúrsaí samhraidh Gaeilge

Eanáir 25, 2013

Is í Coláiste na bhFiann Teo an tseirbhís náisiúnta is mó don óige trí mheán na Gaeilge.

Cén saghas múinteoirí atá ag teastáil?

 • Múinteoirí Bunscoile
 • Múinteoirí Meánscoile

Cathain?

 • 02.06.2013 – 22.06.2013
 • 23.06.2013 – 13.07.2013
 • 30.06.2013 – 20.07.2013
 • 14.07.2013 – 27.07.2013 (cúrsa coicíse)
 • 28.07.2013 – 17.08.2013

Cén áit?

 • Rosmuc, Co. na Gaillimhe
 • Ráth Chairn, Co. na Mí
 • Droim Rí, Co. na Mí
 • Sligeach, Co. Shligigh
 • Cill Áirne, Co. Chiarraí

Tuilleadh eolais:

Rphost:

eolas@colaistenabhfiann.ie

Fón:

01-825 9342

Seoladh:

Coláiste na bhFiann
Droim Rí
Co. na Mí

Suíomh:

www.colaistenabhfiann.ie

Dráma Gaeilge ar chamchuairt

Eanáir 24, 2013

Uaireanta, an mbíonn tú ag déanamh an iomarca? Ag obair ró-dhian? Ag siúl ró-thapaidh?

Tuigeann an Fear Siúil do chás agus ba mhaith leis teacht chuig do scoil lena scéal a insint duitse agus do Rang a 2, 3 & 4!

Is dráma proifisiúnta ar ard-chaighdeán atá i gceist leis an léiriú seo de An Fear Siúil, atá ar fáil do Ghaelscoileanna i gCúige Mumhain i Mí Feabhra/Márta.

Mar aon le dráma proifisiúnta léirithe i halla na scoile agus ceardlann álainn ina dhiaidh, gheobhaidh an Múinteoir Ranga bronntanas mór – Leabhar Acmhainne le gníomhaíochtaí agus imeachtaí nascaithe go cúramach leis an gcuraclam thar réimse ábhar.

Buíochas le tacaíocht ó Foras na Gaeilge is féidir linn é seo ar fad a chur ar fáil ar phraghas íseal: €130 don chlár (uasmhéid 35 páiste) nó €200 le haghaidh dhá chlár in aon lá amháin (thart ar €3 an duine!)*

Tá tuilleadh eolais ar an suíomh idirlíne: www.graffiti.ie.
Is féidir leat dul i dteagmháil láithreach le Síle ar sile@graffiti.ie nó ar 021 4397111

“A production of magic and wonder…” Irish Theatre Magazine

“Nach seod é drámaí agus ceardlann i nGaeilge a bheith ar fáil… thar moladh beirte i gcónaí.” Príomhoide

www.graffiti.ie

*Caithfear costas thaistil sa bhreis a ghearradh ar scoileanna atá taobh amuigh de Chorcaigh. Socrófar an costas seo le gach scoil.

 

Aitheantas á lorg don phobal

Eanáir 24, 2013

Tá sé fógartha ag Conradh na Gaeilge go bhfuil siad ag eagrú cruinniú oscailte do phobal na Gaeilge chun todhchaí na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-30 a phlé.

Beidh an cruinniú ar siúl in Óstán an Menlo Park ar Dé hAoine 1 Feabhra ag 3.00i.n. Tá an cruinniú seo á reáchtáil mar thoradh ar theip na Roinne Gaeltachta freagra a thabhairt ar éileamh an Chonartha chun an pobal Gaeilge agus Gaeltachta a aithint mar gheallsealbhóirí i gcur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge agus an struchtúr riachtanach a chur ar bun chuige sin. Tá Conradh na Gaeilge ag fanacht 8 mhí ar Roinn na Gaeltachta chun freagra a thabhairt ar an éileamh seo. I litir atá sínithe ag Uachtarán agus Ard-Rúnaí an Chonartha deir siad “Creideann muid gur gá dúinn teacht chun tosaigh ar na droch-chinntí atá á nglacadh ag Rialtas na hÉireann go rialta maidir le cur i bhfeidhm na Straitéise agus droch-chinntí eile go mbíonn tionchar díreach acu ar dhul chun cinn na Gaeltachta agus na Gaeilge. Tá an liosta de na droch-chinntí ag dul i méid, go háirithe an cinneadh a glacadh le déanaí leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta a chur faoin gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. Is ionsaí eile é seo ar institiúidí na Gaeilge go bhfuil muinín ag pobal na Gaeilge agus Gaeltachta astu. Táimid ag troid in aghaidh an chinnidh seo faoi láthair agus pléifear cás COGG ar an lá chomh maith.

Ní féidir linn troid áfach in aghaidh gach droch-chinnidh a ghlac agus a ghlacfaidh an Roinn agus an Rialtas i gcónaí. Níl an fuinneamh ná na hacmhainní againn. Is gá teacht chun tosaigh ar na cinntí agus tionchar díreach a imirt chun go mbeidh na cinntí aontaithe idir an pobal agus na húdaráis le chéile. Tarlaíonn sé in earnálacha éagsúla go n-aithnítear na geallsealbhóirí agus go mbíonn ionadaíocht acu ag an mbord a ghlacann na cinntí móra. Tá an t-aitheantas agus an ionadaíocht chéanna uainn. Tá sé ar leas na n-údarás glacadh leis an éileamh gur chuireamar chucu chun go mbeidh muid, le chéile, ag glacadh seilbhe ar chur i bhfeidhm na Straitéise agus ag aontú ar an mbealach is fearr chun cinn don Ghaeilge agus don Ghaeltacht.”

www.advertiser.ie/galway

Slí na Mí

Eanáir 24, 2013

Tá Colum Mac Eoin ag obair mar Threoraí Turasóireachta le Slí na Mí, a chuireann turais ar fáil trí mheán na Gaeilge.

Tugann sé cuairteoirí timpeall ar shuímheanna oidhreachta, staíriúla agus cultúrtha Chontae na Mí. Tá saibhreas mór oidhreachta i gContae na Mí agus tá clú ags cáil ar an Chontae dá bharr. Tugann sé deis daoibh lá scoile a chaitheamh leis ag tabhairt cuairt ar na seoda oidhreachta seo.

Tabharfar na daltaí go Teamhair na Rí, an Mhainistir Bheigtigh, timpeall Bhaile Átha Throim, amach go Ráth Cairn, Cnoc Tlachtgha agus Ceanannas Mór. Is turas gairid é ach tá a lán le feiceáil in aon lá scoile amháin. Is turas taitneamhach agus oideachasúil é agus tugtar deis do dhaltaí aithne a chur ar an oidhreacht atá timpeall orthu.

Má tá suim agat an turas scoile a fhiosrú a thuilleadh in aon slí is féidir leat teangmháil a dhéanamh leis ag colummaceoin@gmail.com, nó 086 858 3791. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.slinami.com.

Aisteoirí Gairmiúla

Eanáir 23, 2013

An mbeadh spéis agat bheith páirteach i ndráma bunaithe ar shiollabas Gaeilge na hArdteistiméireachta?

Beidh an dráma faoi stiúir Shéamuis Uí Aodha.

Táimid ag lorg aisteoirí gairmiúla idir 20-35 bliain le taithí aisteoireachta chomh maith le taithí i gcumadóireacht drámaí.

Beidh an dráma ar siúl sa Taibhdhearc an 4 – 8 Márta agus beimid ag dul ar chamchuairt chuig scoileanna ar fud na tíre an tseachtain dar gcionn.

Má tá spéis agat ann déan teagmháil linn ag 091-562024 nó seol ríomhphost chuig eolas@antaibhdhearc.com le do CV agus headshot.

Foilsithe ar Gaelport.com

COGG le feidhmiú trí Bhéarla?

Eanáir 23, 2013

I MÍ na Samhna, d’fhógair an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) go mbeadh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) le cónascadh leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM).

Ag tagairt don chónascadh seo, chuir Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna, Seán Ó Foghlú, litir chuig Cathaoirleach COGG ag tús na seachtaine seo caite ag cur in iúl nach mbeidh aon athrú láithreach ag teacht ar fheidhmeanna COGG dá bharr. Cuirtear in iúl freisin sa litir go bhféadfadh go mbeidh ar fhoireann COGG a bheith ag feidhmiú trí Bhéarla agus iad i mbun plé le foireann an CNCM in ainneoin gur chuir an tAire Oideachais in iúl don Dáil ar 18 Nollaig 2012 nach dtarlódh a leithéid. Tá buairt ar earnáil na Gaeilge gur céad chéim í seo i dtreo chúlú ar an struchtúr tacaíochta chun freastal ar riachtanais oideachais na scoileanna Gaeltachta agus na scoileanna lán-Ghaeilge.

www.foinse.ie

Tógáil páistí le Gaeilge le plé ag Tóstal

Eanáir 23, 2013

Déanfar ple ar thógáil páistí le Gaeilge ag Tóstal na Gaeilge an mhí seo chugainn.
Beidh an ócáid atá á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ar siúl in Óstán Hilton i mBaile Átha Cliath 2, Dé Sathairn, 16 Feabhra, ó 9.30 – 5.00in. “Ag Tógáil Clainne Trí Ghaeilge” a bheidh mar theideal ar an gcéad seisiún plé. Labhróidh Feargal Ó Cuilinn ó Chomhluadar, Dr Briain Ó Curnáin, saineolaí ar chanúineolaíocht agus socheolaíocht na Gaeilge le hInstitiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath; Aoife Ní Shéagha, Léachtóír sa Phleanáil Teanga le OÉG agus Sorcha Ní Chéilleachair, Cathaoirleach Thuismitheoirí na Gaeltachta – Conamara, le linn na díospóireachta. Déanfar plé ar “An Ghaeltacht in 2013” sa dara seisiún leis na haoichainteoirí: Seosamh Mac Donncha, OÉG, Stiofán Ó Cualáin, Údarás na Gaeltachta; Treasa Ní Mhainín, Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta; mar aon le hionadaí ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Beidh plé ar “Tionchar Bheartais an Rialtais ar an nGaeilge” agus “Freagrachtaí na Stát i leith thodhchaí na teanga” ina dhiadh sin.

www.gaelsceal.ie

Ard-Mháistir/Mháistreás/Rúnaí

Eanáir 23, 2013

Tá Ard-Mháistir/Mháistreás/Rúnaí le hard-chaighdeán Gaeilge á lorg ag Coláiste Eoghain Uí Chomhraidhe, Carraig an Chabhaltiagh, Co.an Chláir. Post páirt-aimseartha atá i gceist, a rithfidh ó thus Mí an Mheithimh go lár Mí Lúnasa i dteannta le dualgais i rith na bliana.

Riachtanach:

Ard-chaighdeán Gaeilge
Taithí ar obair óige
Ard-scileanna cumarsáide agus idirphearsanta
Ábalta obair as a stuaim féin
Scileanna maithe ríomhaireachta
Ceadúnas glan tiomána agus carr
Réamhscrúdú an Gharda Síochána

Dualgais

Cursaí Samhradh a eagrú agus a reáchtáil
Obair riaracháin
Foirne an Choláiste a earcú agus a stiúradh
A bheith mar bhainisteoir ar chúrsaí Samhraidh

Seol CV agus litir iarratais chuig:
An Rúnaí,
Coláiste Eoghain Uí Chomhraidhe,
Carraig an Chabhaltaigh,
Co. an Chláir.

Spriocdháta: 8Feabhra 2013.

Foilsithe ar Gaelport.com

 

« Previous PageNext Page »