Méid an Téacs

Blitz Tras-Tíre na nGaelscoileanna 2014

Márta 10, 2014

Agus an ghrian ag lonradh Déardaoin seo chaite – Feabhra 27ú 2014, bhailigh na foirne le chéile i nDroichead na hInse ar son Gaelscoil Inse Chór, Gaelscoil Cholmchille, Scoil Mológa, Gaelscoil Lios na n-Óg, Gaelscoil Naomh Pádraig agus Gaelscoil na Camóige. Bhí ceithre rás againn le cailíní shóisireacha (400m), cailíní shinsireacha (600m), buachaillí Shóisireacha (500m) […]

Brú anseo don alt iomlán

Beofast i mBéal Feirste

Feabhra 4, 2014

Dé hAoine seo caite, 17 Eanáir 2014, tháinig 7 scoil le chéile i mBéal Feirste ag an ‘Oh Yeah’ centre fá choinne ‘Beo-Fast’. As an seachtar scoil sin, bhí cúigear acu as Dún na nGall agus bhí dhá scoil eile as Béal Feirste. Séard a bhí I ‘Beo-Fast’ go bunúsach nó ceolchoirm de chuid Beo. […]

Brú anseo don alt iomlán

Corn an Earagail

Mí na Samhna 5, 2013

Ar an 11 Deireadh Fómhair d’eagraigh Scoil Fhionáin, An Fál Carrach lá mór spóirt do na scoileanna sa cheantar. Bhí ceithre scoil i láthair: Scoil Fhionáin An Fálcarrach, Scoil Dhoire Beaga, Scoil An Luinnigh agus Scoil an Chlochan Liath – bhí seacht fhoireann san iomlán trí fhoireann cailíní agus ceithre fhoireann buachaillí. Bhí sé ar […]

Brú anseo don alt iomlán

Gairmscoil Chú Uladh – Bliots Cispheile idirscoile

Mí na Samhna 5, 2013

Ag tús mí Dheireadh Fomhair socraíodh bliots Cispheile idirscoile don chéad bhliain (Girseachaí + Gasúraí) a eagrú. Ghlac trí Scoil ghaelach ar fad páirt sa chomórtas cispheile seo, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Colaiste Chineal Eoghain agus muid féin, Gairmscoil Chú Uladh. B’ iad na príomh spriocanna den chomótas seo ná deis a thabhairt do na daltaí […]

Brú anseo don alt iomlán

Corn an Earagail

Deireadh Fómhair 18, 2013

Shocraimid an comórtas peile ar an Aoine seo caite 11ú D. Fómhair. Bhí ceithre scoil i láthair : Scoil Fhionáin An Fálcarrach, Acoil Dhoire Beaga, Scoil An Luinnigh agus Scoil an Chlochan Liath – bhí seacht fhoireann san iomlán trí fhoireann cailíní agus ceithre fhoireann buachaillí. Bhí sé ar siúl i bpáirc GAA Chloich Cheann […]

Brú anseo don alt iomlán

Ard-taitneamh bainte ag daltaí Ghaelscoil na nDéise as cuairt go Gaeltacht na Rinne

Mí na Bealtaine 27, 2013

Chuaigh daltaí Rang 6 ó Ghaelscoil na nDéise ar cuairt 3 lá go Gaeltacht na Rinne idir an 15ú Bealtaine 2013 agus an 17ú Bealtaine 2013. Bhuaileamar le daltaí Rang 6 ó Scoil na Leanaí ann ‘s ghlacadar páirt sna himeachtaí éagsúla linn. Bhí deis iontach againne ár gceantar Gaeltachta áitiúil a fheiscint ‘s canúint […]

Brú anseo don alt iomlán

Tráth na gCeist, Cnoc na Labhras

Feabhra 8, 2013

Tá rang na hidirbhliana darb ainm ‘Anam’ páirteach sa scéim YSI , sé sin Young Social Innovators agus b’é aidhm na scéimé ná rud suimiúil / spórtúil / cabhrach / sóisialta / difriúil / acadúil a dhéanamh sa sochaí / timpeallacht atá timpeall orainn. Toisc gur scoil lán ghaelach muid le suim mór i dteanga […]

Brú anseo don alt iomlán

Gaelcholáiste Chill Dara ar chuairt go Coláiste Feirste

Eanáir 11, 2013

Thug Gael-Choláíste Chill Dara cuairt ar Choláiste Feirste le déanaí. Turas dhá lá a bhí ann, a chuimsigh bialanna lánGhaeilge nó le seirbhís Ghaeilge, turais staire trí Ghaeilge, cuairt ar stáisiún raidió Gaeilge agus cruinnithe le polaiteoirí (cuid acu a bhfuil Gaeilge acu). Bhí céilí, comórtais ar nós Seachain an Liathróid, Amhránaíocht, Dáta Dall agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Imeachtaí idirscoile i mBeanntraí um Nollag

Eanáir 7, 2013

Tháinig tuismitheoirí agus múinteoirí ó Naíonra Bheanntraí, Pobalscoil Bheanntraí agus na trí scoileanna náisiúnta i mBeanntraí chun ceard a dhéanamh le páistí an Naíonra, páistí na scoile agus páistí ó Pobalscoil Bheanntraí trí mheán na Gaeilge gach maidin Dé hAoine ar feadh ceithre sheachtain. Do dhein na bunranganna maisiúcháin na Nollag, na meánranganna puipéidí, agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Thug scoláirí ón Ghearmáin cuairt ar Gairmscoil Mhic Diarmada mar pháirt den clár mhalartú scoile

Deireadh Fómhair 25, 2012

Thug cúig déag scoláirí ón Ghearmáin cuairt ar Gairmscoil Mhic Diarmada ar na mallaibh mar pháirt den clár mhalartú scoile atá beartaithe idir an dá scoil idir an 15ú agus 19ú mí Dheireadh Fómhair 2012. Tháinig siad chun an oileáin agus beirt mhúinteoirí dá gcuid in éineacht leo ó mheánscoil loinnithe cóngarach do Hanover (Winipeg) […]

Brú anseo don alt iomlán