Méid an Téacs

Folúntas: Oifigeach Tionscadail (Bunscoileanna) le Gaelbhratach

Eanáir 10, 2017

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais do phost mar Oifigeach Tionscadail. Beidh an té a cheapfar i mbun forbartha ar an scéim ‘Gaelbhratach’ ag leibhéal na bunscoile. Beidh sárthuiscint ag iarrthóirí ar an gcuraclam bunscoile agus ar na heagrais éagsúla atá bainteach le cúrsaí oideachais ag an mbunleibhéal. Riachtanais an phoist: • Cáilíocht 3ú leibhéal sa […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Tacaíochta Foghlama

Eanáir 9, 2017

Tá múinteoir tacaíochta foghlama ag teastáil don tréimhse 09/01/17 go dtí 31/06/2017 (saoire mháithreachais le clúdach) i nGaelscoil na Ríthe, Domhnach Seachnaill, Co. na Mí . Beidh grinnbhreithniú na ngardaí de réir Ciorcalán 31/2016 éigeantach mar aon le Dearbhú Reachtúil. Bunscoil lán-Ghaeilge , Chaitliceach í Gaelscoil na Cille. Tuilleadh eolais ar fáil ó Rónán Mac […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Stiúrthóir Cúnta Naíonra in Éadan Doire, Co. Uíbh Fhailí

Eanáir 5, 2017

Tá Stiúrthóir Cúnta ag teastáil ó Naíonra Éadan Doire, Co. Uíbh Fháilí. Is iad na huaireanta oibre ná 08.45r.n.- 12.15i.n.. Tá cumas maith Gaeilge (labhartha agus scríofa) riachtanach don phost. Ba chóir go mbeadh na cáilíochtaí seo a leanas ag iarrthóirí chomh maith, nó iad a bheith sásta tabhairt fúthu: • Dianchúrsa FNT • Traenáil […]

Brú anseo don alt iomlán

Riarthóir Oifige ag teastáil

Eanáir 3, 2017

4 lá sa tseachtain, ar bhonn conraitheora /féin-fhostaí 6 mhí. Duine le sár-scileanna eagrúcháin, riaracháin oifige agus cumarsáide, mar aon le hardchaighdeán Gaeilge atá de dhíth. Tuilleadh eolais agus sainchuntas poist le fáil ó blathnaid@gaelscoileanna.ie. Eolas faoi ghnó na heagraíochta ar fáil ag www.gaelscoileanna.ie. Spriocdháta le haghaidh litir iarratais agus CV: roimh a 5.00 i.n. Aoine, […]

Brú anseo don alt iomlán

Stiúrthóir Naíonra á earcú i Leamhcán

Mí na Nollag 20, 2016

Preschool teacher required for Naíonra Montessori in Lucan, January start. Hours 1:15-4:30 Monday to Friday. Ideal candidate will have level 7 qualification in Early Childhood Education, have a good command of spoken Irish, be able to work as a team and on their own initiative, work with both Montessori and Aistear curriculums and above all, […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas – Príomhoide le Gaeilge de dhíth d’iarbhunscoil nua

Mí na Nollag 16, 2016

Iar-bhunscoil nua chomhoideachais, ilchreidmheach a bheidh sa Choláiste Pobail i bPort Laoise a dhéanfaidh freastal ar 1,000 daltaí. Scoil mheán an Bhéarla a bheidh sa Choláiste Pobail, ach beidh Aonad Lán-Ghaeilge comhtháite leis an gColáiste Pobail. Deis ar leith a bheidh ann don duine cuí. Spriocdháta 6 Eanáir 2017, sonraí ar fáil ar http://www.laoisoffalyetb.ie/currentvacancies

Brú anseo don alt iomlán

Oifigeach Margaíochta/Riarthóir Feidhmiúcháin (Saoire Mháithreachais)

Mí na Samhna 21, 2016

Oifigeach Margaíochta/Riarthóir Feidhmiúcháin (Saoire Mháithreachais) – Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh   Tá ról ag an Aonad maidir le cur chun cinn na Gaeilge san ollscoil agus sa cheantar máguaird. Tá eolas faoin bpost ar fáil ar http://ulsites.ul.ie/aonadnagaeilge/node/64251?lang=ga An sprioc d’iarratais ná Déardaoin 24 Samhain 2016 @ meánlae. Féadfar fiosrúcháin neamhfhoirmiúla faoin bpost seo a […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas i Naíonra Chrónáin

Mí na Samhna 16, 2016

Oideoir sna Luathbhlianta – Cúntóir Naíonra Iarratais á lorg do Cúntóir Naíonra ag Naíonra Chrónáin, Áras Chrónáin Ionad Cultúir, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22 An Naíonra: Is Naíonra lán Ghaeilge é Naíonra Chrónáin. Is naíonra gnóthach é, ag rith seisiúin ar maidin agus sa tráthnóna. Tá aidhm lucht cheannais an Naíonra dírithe ar chúram […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Scoil Santain Tamhlacht, B.Á.C. 24

Deireadh Fómhair 24, 2016

Tá múinteoir naíonáin bheaga ag teastáil don tréimhse 7- 18/11/16 (10 lá oibre) i Scoil Santain Tamhlacht, B.Á.C. 24. Tá Gaeilge líofa riachtanach don phost seo. Beidh grinnbhreithniú na ngardaí de réir Ciorcalán 31/2016 éigeantach mar aon le Dearbhú Reachtúil. Is Scoil DEIS 2 lán Ghaeilge í Scoil Santain. Tuilleadh eolais ar fáil ó Éamon Ó Deagha […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Riarthóir airgeadais á earcú ag Gaelscoileanna Teo.

Deireadh Fómhair 3, 2016

 RIARTHÓIR AIRGEADAIS (páirtaimseartha) de dhíth, a bheidh freagrach as airgeadas laethúil na heagraíochta a riar. Duine le sárscileanna eagrúcháin mar aon le líofacht sa Bhéarla agus sa Ghaeilge. Taithí ar bheith ag plé le hairgeadas riachtanach. Is ceanneagraíocht í Gaelscoileanna Teo. atá freagrach as an réimse Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge a chur chun cinn. Seol iarratas trí […]

Brú anseo don alt iomlán