Méid an Téacs

Rúnaí scoile á lorg ag Coláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

Márta 13, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, scoil Gaeltachta roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas: Rúnaí Scoile Is gá go mbeidh na riachtanais seo a leanas ag iarraitheoirí: Gaeilge líofa Ard scileanna ríomhaireachta Taithí ar leabharchoiméad agus cuntasaíocht riachtanach Taithí ar chóras cuntasaíocht ar nós SAGE 50 agus pacáiste párolla […]

Brú anseo don alt iomlán

Múinteoir naíonra de dhíth i Sord

Márta 6, 2018

Post: Múinteoir Naíonra Uaireannta oibre: 25 uair sa tseachtain Láthair: Sórd Freagrachtaí Riachtanacha: Tá réamhscoil seanbhunaithe lán-Bhéarla ag lorg múinteoir naíonra don gnó rafar. Is gá go mbeadh ar a laghadh FETAC leibhéal 6 ag an t-iarrthóir toisc gur seomra ECCE a bheas i gceist anseo. Is gá le ardchumas Gaeilge agus bheith sásta agus toilteanach […]

Brú anseo don alt iomlán

Rúnaí Scoile á lorg ag Scoil Lorcáin

Márta 6, 2018

Tá Rúnaí Scoile á lorg ag Scoil Lorcáin, An Charraig Dhubh, Baile Átha Cliath le dul i mbun oibre 1/9/18. Ceapachán buan is ea é seo. Uaireanta Oibre: 8.30 r.n. – 2.30 i.n. Luan go hAoine i rith na scoilbhliana, chomh maith le roinnt laethanta oibre i rith na laethanta saoire. Scála Pá: bunaithe ar […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Rúnaí scoile de dhíth ó Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

Feabhra 2, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, scoil Gaeltachta roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas: Rúnaí Scoile Is gá go mbeidh na riachtanais seo a leanas ag iarraitheoirí: Gaeilge líofa Ard scileanna ríomhaireachta Taithí ar leabharchoiméad agus cuntasaíocht riachtanach Taithí ar chóras cuntasaíocht ar nós SAGE 50 agus pacáiste párolla […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Riarthóir á earcú ag Gaeloideachas (Athfhógairt)

Eanáir 19, 2018

Athfhógairt: Riarthóir Oifige á eacrú ag Gaeloideachas Duine fuinniúil agus cumasach le sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa atá de dhíth chun obair oifige Gaeloideachas a riar. Baineann obair Gaeloideachas le cur chun cinn an Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge. Scála Tuarastail: 22/2017 Oifigeach Cléireachais, €23,107 – 38,724 Conradh 3 Bliana Foirm […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Oifigeach Riaracháin in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath

Eanáir 18, 2018

Gach eolas anseo 

Brú anseo don alt iomlán

Stiúrthóir cúnta ag teastáil do Naíonra Shliabh Rua, Baile Uí Ógain, B.Á.C 18

Eanáir 18, 2018

Stiúrthóir cúnta ag teastáil do Naíonra Shliabh Rua, Baile Uí Ógain, B.Á.C 18 Riachtanais: Cumas faoi leith ag obair le leanaí óga Scileanna cumarsáide láidre Gaeilge líofa (Leibhéal TEG B2 labhartha molta http://www.teg.ie/_fileupload/syllabi/B2_syll.pdf) NFQ Leibhéal 5 nó 6 i gCúram Leanaí Traenáil gharchabhrach Traenáil um chosaint leanaí Iarratais: Litir iarratais agus CV le hainmneacha bheirt mholtóra […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas i Naíonra Mológa Teo

Eanáir 3, 2018

Bóthar Thigh Chláir BÁC 6W Dáta tosaithe 8/01/2018 Post 1 Stiúrthóir Cúnta bhreise mar atá ceadaithe ag AIM. 10 n-uaire in aghaidh na seachtaine. Post 2 Stiúrthóir Cúnta sa Seomra ECCE. 15 uair in aghaidh na seachtaine. Freagrachtaí Ag obair le páistí sa seomra ECCE, taobh le foireann an Naíonra. Cinntiú go bhfuil ardchaighdeán cúraim, […]

Brú anseo don alt iomlán

FOLÚNTAS: Riarthóir Oifige, Gaeloideachas

Nollaig 12, 2017

Riarthóir Oifige Conradh 3 Bliana Duine fuinniúil agus cumasach le sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa atá de dhíth chun obair oifige Gaeloideachas a riar. Baineann obair Gaeloideachas le cur chun cinn an Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge. Scála Tuarastail: 17/2015 Oifigeach Cléireachais, €21,879 – €37,341 Foirm iarratais móide sainchuntas poist […]

Brú anseo don alt iomlán

FOLÚNTAS: Stiúrthóir Naíonra

Nollaig 8, 2017

Tá Naíonra Ghaelscoil De hÍde ag lorg iarratais do phost mar Stiúrthóir Naíonra. Ag teastáil ·         Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost seo. ·         Cáilíochta ar a laghad leibhéal 8 i gCúram Leanaí a bheith acu, ·          Taithí a bheith acu ag obair le páistí faoi cúig bhliana d’aois. DÁTA TOSAITHE: 8 Eanair 2018  Má tá […]

Brú anseo don alt iomlán