Méid an Téacs

Oifigeach Margaíochta/Riarthóir Feidhmiúcháin (Saoire Mháithreachais)

Mí na Samhna 21, 2016

Oifigeach Margaíochta/Riarthóir Feidhmiúcháin (Saoire Mháithreachais) – Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh   Tá ról ag an Aonad maidir le cur chun cinn na Gaeilge san ollscoil agus sa cheantar máguaird. Tá eolas faoin bpost ar fáil ar http://ulsites.ul.ie/aonadnagaeilge/node/64251?lang=ga An sprioc d’iarratais ná Déardaoin 24 Samhain 2016 @ meánlae. Féadfar fiosrúcháin neamhfhoirmiúla faoin bpost seo a […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas i Naíonra Chrónáin

Mí na Samhna 16, 2016

Oideoir sna Luathbhlianta – Cúntóir Naíonra Iarratais á lorg do Cúntóir Naíonra ag Naíonra Chrónáin, Áras Chrónáin Ionad Cultúir, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22 An Naíonra: Is Naíonra lán Ghaeilge é Naíonra Chrónáin. Is naíonra gnóthach é, ag rith seisiúin ar maidin agus sa tráthnóna. Tá aidhm lucht cheannais an Naíonra dírithe ar chúram […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Scoil Santain Tamhlacht, B.Á.C. 24

Deireadh Fómhair 24, 2016

Tá múinteoir naíonáin bheaga ag teastáil don tréimhse 7- 18/11/16 (10 lá oibre) i Scoil Santain Tamhlacht, B.Á.C. 24. Tá Gaeilge líofa riachtanach don phost seo. Beidh grinnbhreithniú na ngardaí de réir Ciorcalán 31/2016 éigeantach mar aon le Dearbhú Reachtúil. Is Scoil DEIS 2 lán Ghaeilge í Scoil Santain. Tuilleadh eolais ar fáil ó Éamon Ó Deagha […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Riarthóir airgeadais á earcú ag Gaelscoileanna Teo.

Deireadh Fómhair 3, 2016

 RIARTHÓIR AIRGEADAIS (páirtaimseartha) de dhíth, a bheidh freagrach as airgeadas laethúil na heagraíochta a riar. Duine le sárscileanna eagrúcháin mar aon le líofacht sa Bhéarla agus sa Ghaeilge. Taithí ar bheith ag plé le hairgeadas riachtanach. Is ceanneagraíocht í Gaelscoileanna Teo. atá freagrach as an réimse Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge a chur chun cinn. Seol iarratas trí […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas ag Fiontar, DCU

Deireadh Fómhair 3, 2016

Tá dhá fholúntas le fógairt ag Fiontar agus Scoil na Gaeilge:. Cuntóir Taighde: cuntoir-taighde_404 Cuntóir, Eagarthóireachta: cuntoir-eagarthoireachta_405 Tá gach eolas ar fáil ag http://www.dcu.ie/hr/vacancies/current.shtml.

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Oifigeach Forbartha le Gaelscoileanna Teo.

Meán Fómhair 29, 2016

OIFIGEACH FORBARTHA (Athfhógairt) de dhíth, a bheidh freagrach as cur chun cinn na naíonraí, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge, lasmuigh den Ghaeltacht. (ar chonradh bliana) Duine fuinniúil agus cumasach le sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa de dhíth. Ceadúnas tiomána iomlán agus teacht ar charr riachtanach. Scála Tuarastail: €26,383 – 45,616 […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais reatha i mbunscoileanna lán-Ghaeilge

Meán Fómhair 27, 2016

  Folúntas: Múinteoir Acmhainne á earcú ag Gaelscoil Átha Í, Co. Chill Dara Breis eolais: http://www.educationposts.ie/post/view/76432 Dáta deiridh le hiarratas a dhéanamh : 12ú Deireadh Fómhair 2016   Folúntas: Múinteoir Ranga Príomhshrutha á earcú ag Gaelscoil na Ríthe, Co. na Mí Breis eolais: http://www.educationposts.ie/post/view/76429 Dáta deiridh le hiarratas a dhéanamh : 29ú Meán Fómhair 2016   Folúntas: […]

Brú anseo don alt iomlán

Múinteoir Gaeilge á lorg, Coláiste Chomáin, Maigh Eo.

Meán Fómhair 20, 2016

Tá múinteoir Gaeilge de dhíth le haghaidh sos máithreachas ón 21ú Samhain go deireadh na bliana, i gColáiste Chomáin, Ros Dumhach, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Ciarán Ó Máille ag eolas@gcr.ie nó glaoch a chur ar 097-88940.

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais ar Phoist

Meán Fómhair 13, 2016

• Gaelscoil Uí Earcáin, ag lorg cúntóir riachtanais speisialta buan. http://www.educationposts.ie/post/view/75970 • Gaelscoil Chnoc Liamhna, ag lorg múinteoir acmhainne ar théarma seasta. http://www.educationposts.ie/post/view/75899 • Gaelcholáiste Mhuire (A.G.), ag lorg ionadaí. http://www.educationposts.ie/post/view/75889 • Gaelscoil Choráin,ag lorg múinteoir. http://www.educationposts.ie/post/view/75892 • Gaelscoil Cois Feabhail, ag lorg múinteoir tacaíochta foghlama buan. http://www.educationposts.ie/post/view/75747 • Gaelscoil Moshíológ, ag lorg múinteoir acmhainne. http://www.educationposts.ie/post/view/75832

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Beirt Stiúrthóirí á n-earcú ag Páistí na Beatha i gCill Dhéagláin, Co. na Mí

Meán Fómhair 6, 2016

Beirt Stiúrthóirí á n-earcú ag Páistí na Beatha i gCill Dhéagláin, Co na Mí Cineál Poist:  Tá post lánaimseartha agus páirtaimseartha ar fáil Riachtanais: Gaeilge líofa CDBO Leibhéal 6 nó níos airde i gCúram Leanaí Dáta tosaithe:  Láithreach CV agus litir iarratais chuig Sinéad ag preschool@fungalaxy.ie

Brú anseo don alt iomlán