Méid an Téacs

Folúntas san Áisaonad (Coláiste Mhuire)

Deireadh Fómhair 11, 2017

Tá Comhairleoir Oideachais de dhíth ar an Áisaonad i gColáiste Mhuire don tréimhse go dtí 30 Meitheamh 2018. Is saininstitiúid ardoideachais ardfheidhmíochta é Coláiste Mhuire atá bunaithe ar chreideamh, sa traidisiún Caitliceach, agus tá comhsholáthar acadúil aige le hOllscoil na Ríona, Béal Feirste. Tá daoine leis an taithí chuí agus atá spreagtha á lorg aige […]

Brú anseo don alt iomlán

FOLÚNTAS: Post Fraincise, An Cheathrú Rua, Co.na Gaillimhe

Deireadh Fómhair 10, 2017

Múinteoir Fraincise ag teastáil Scoil Chuimsitheach Charáin, An Cheathrú Rua, Co.na Gaillimhe 22 uair an chloig Fraincis Múinteoir ag dul ar iasacht poist Tel.087-6217841

Brú anseo don alt iomlán

FOLÚNTAS: Rúnaí Scoile á Lorg ag Gaelscoil na nDéise

Deireadh Fómhair 9, 2017

Rúnaí Scoile á Lorg ag Gaelscoil na nDéise, Bóthar Charraig Phiarais, Port Láirge   Ba cheart go mbeadh ardchaighdeán Gaeilge ag an té a chuireann isteach ar an bpost seo chomh maith le hardscileanna cumarsáide, idirphearsanta, eagrúcháin agus TFC.   Tá a thuilleadh eolais faoin bpost seo ar www.educationposts.ie Ba cheart do litir iarratais, Curriculum Vitae […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas do Mhúinteoir Gaeilge laithreach

Meán Fómhair 21, 2017

  Clúdach ar saoire maithreachais 22 uair in aghaidh na seachtaine Seol CV, moltaí agus uimhir clárúchán na Comhairle Mhúinteoireachta go admin@maryfieldcollege.ie Cuir faoi chúram an Leasphríomhoide é.   Faigh níos mó eolais faoin scoil anseo. Glandore Road, Droim Chonrach, Baile Átha Cliath 9, Éire

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas – Naíonra Cholmcille, Co. Átha Cliath

Meán Fómhair 15, 2017

UAIREANTA: 20 uair in aghaidh na seachtaine TUARASTAL: breis ar mheánlíon na ráta san uair DÁTA TOSAITHE: 9 Deireadh Fómhair 2017 AG TEASTÁIL : Cáilíocht Fetac ag Leibhéal 5 nó 6 in Oideachas Luathbhlianta/Cúram Leanaí Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne Caighdeán maith Gaeilge labhartha agus scríofa Garchabhair […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Ardoifigeach Feidhmiúcháin leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

Meán Fómhair 7, 2017

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) in 2002 faoi théarmaí Alt 31 den Acht Oideachais (1998). Is iad na feidhmeanna reachtúla atá ar COGG: Comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Eolaíochta agus ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta maidir le hoideachas trí mheán na Gaeilge  agus faoi theagasc na […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Teicneoir Cuntasaíochta

Meán Fómhair 4, 2017

Bunaíodh an tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU) sa bhliain 2005 faoin Roinn Oideachais agus Scileanna (DES) Ciorclán M36/05. Is meicníocht um thacaíocht do scoileanna atá san Aonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais a chabhraíonn le scoileanna forálacha an Achta Oideachais 1998 a chomhlíonadh maidir le cuntasacht, trédhearcadh agus freagracht airgeadais as maoiniú Stáit. Faoi scáth […]

Brú anseo don alt iomlán

Teicneoir Cuntasaíochta

Meán Fómhair 4, 2017

Bunaíodh an tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU) sa bhliain 2005 faoin Roinn Oideachais agus Scileanna (DES) Ciorclán M36/05. Is meicníocht um thacaíocht do scoileanna atá san Aonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais a chabhraíonn le scoileanna forálacha an Achta Oideachais 1998 a chomhlíonadh maidir le cuntasacht, trédhearcadh agus freagracht airgeadais as maoiniú Stáit. Faoi scáth […]

Brú anseo don alt iomlán

Comhordaitheoir Dara Leibhéal

Lúnasa 29, 2017

Tá clú agus cáil ar Chonradh na Gaeilge mar eagras deonach atá tiomnaithe do chur chun cinn na Gaeilge ar fud na cruinne. Bunaithe ag Dubhghlas de hÍde, Eoin Mac Néill agus eile é in 1893, tá an eagraíocht ar thús cadhnaíochta in athbheochan úsáid na teanga agus ag múscailt spéise sa Ghaeilge agus sa […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais i nGaelscoil Phádraig

Lúnasa 22, 2017

              Tá Cúntóir Riachtanais Speisialta don scoil bhliain 2017-2018  de dhíth ar Ghaelscoil Phádraig, Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co. Átha Cliath. Rolla 20056P.  Seol CV agus litir chumhdaigh chuig an Cathaoirleach ag gaelscoilphadraig15@gmail.com  roimh an 31ú lá de Lúnasa. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar www.educationposts.ie  ID 91635 Tá […]

Brú anseo don alt iomlán