Méid an Téacs

Folúntas: Gaelscoil Uí Drisceoil

Lúnasa 22, 2014

16uair p/w = .5 post. Is Gaelscoil í an scoil seo. Ní mór Gaeilge líofa a bheith ag an iarrathóir. Táimíd ag lorg SNA (ionadaí ) ón 26/08/14 go dtí go mbeidh an post líonta. Sonraí ar www.educationposts.ie.

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Scoil Chaitríona

Lúnasa 22, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Gaelscoil Lorgan

Lúnasa 21, 2014

Is Gaelscoil í an scoil seo mar sin is gá d’árdchaighdeán Gaeilge a bheith ag iarrathóirí. Cleachtaíonn Gaelscoil Lorgan an luath thumoideachas. Glacfar le iarrataisí i nGaeilge amháin. Sonraí ar www.educationposts.ie.

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Gaelcholáiste Luimnigh

Lúnasa 21, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Meánscoil San Nioclás

Lúnasa 20, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Gaelscoil de hÍde, Ros Comáin

Lúnasa 19, 2014

Gaeilge líofa agus chruinn ag teastáil don phost seo. Suim sa spórt riachtanach. Ardrang a bheidh i gceist. Beidh na hagallaimh ar siúl ar an 5ú nó 6ú Mean Fómhair. Sonraí ar www.educationposts.ie.

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Scoil Naithí

Lúnasa 18, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais: Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Lúnasa 18, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie: Religiún Eacnamaíocht baile

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais: Gaelscoil Donncha Rua

Lúnasa 18, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie: Rúnaí Cúntóir riachtanais speisialta

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Coláiste Cois Life

Lúnasa 18, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie

Brú anseo don alt iomlán