Méid an Téacs

Folúntas: Múinteoir Ranga Príomhshrutha i nGaelscoil Shliabh Rua, Baile Átha Cliath

Meith 29, 2015

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 17.07.2015 Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/21453/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Ranga Príomhshrutha i nGaelscoil an Chuilinn, Baile Átha Cliath

Meith 29, 2015

Is Gaelscoil lánghaeilge, idirchreidmheach í Gaelscoil an Chuilinn a d’oscail i 2012. Beidh dhá phost buan le líonadh againn. Is post faoi stádas forbartha ar théarma seasta ceann de na poist seo, mar sin, buanófar é le cead na Roinne Oideachais i mí Dheireadh Fómhair, ag braith ar uimhreacha 30/09/15. Is féidir go ndéanfaí liosta […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Ranga Príomhshrutha i nGaelscoil Ros Eo, Baile Átha Cliath

Meith 29, 2015

Is post forbartha é seo. Is gaelscoil í Gaelscoil Ros Eo. Tá ardchaighdeán líofachta i nGaeilge riachtanach le dul i mbun dualgaisí múinteoireachta sa scoil seo. Iarratais as Gaeilge amháin le bhur dtoil. Bunófar painéal d’iarratasóirí oiriúnacha, as a d’fhéadfaí aon fholúntas a thiocfadh aníos sa scoil taobh istigh de thréimhse ceithre mhí, a líonadh. […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Ranga Príomhshrutha i nGaelscoil Bhaile Brigín

Meith 29, 2015

Is Gaelscoil í seo mar sin tá árdchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa de dhíth. Beidh na hagallaimh ar siul ar an 16ú de mhí Iúil. Beidh an post seo ann don bhliain, idir saoire máithreachais agus saoire thuismitheora. Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 10.07.2015 Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/21448/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Tacaíochta Foghlama i nGaelscoil Uí Earcáin, Baile Átha Cliath

Meith 29, 2015

Is scoil lánghaeilge sinn le stádas forbartha. Táimid aitheanta mar scoil le stádas DEIS Banda I. Duine fuinniúil, le sárscileanna agus taithí múinteoireachta, riaracháin agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge atá de dhíth. Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 10.07.2015 Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/21439/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Stiúrthóir Cúnta i Naíonra Ríocht na Sí, Luimneach

Meith 29, 2015

Stiúrthóir cúnta ag teastáil i Naíonra Ríocht na Sí, Luimneach Riachtanais: – Cumas faoi leith ag obair le leanaí óga – Scileanna cumarsáide láidre – Gaeilge líofa – NFQ Leibhéal 5 nó 6 i gCúram Leanaí – Traenáil gharchabhrach – Traenáil um chosaint leanaí “Folúntas – Naíonra” scríofa mar theideal Conradh na Gaeilge, 18 Sráid Thomáis, […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Páirtaimseartha i gColáiste Íosagáin, Baile Átha Cliath

Meith 24, 2015

Múinteoir páirtaimseartha le Béarla agus Fraincis á earcú ag Coláiste Íosagáin. Is scoil lánGhaeilge í Coláiste Íosagáin agus tá sé riachtanach go mbeidh Gaeilge líofa ag an iarrthóir. Beidh ar an iarrthóir a bheith cáilithe le tacaíocht fhoghlama a thabhairt sa Litearthacht. Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/second_level/employee/14127/ 

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Ionaid i gColáiste Íosagáin, Baile Átha Cliath

Meith 24, 2015

Múinteoir ionaid le heolaíocht agus bitheolaíocht á earcú ag Coláiste Íosagáin. Is scoil lánGhaeilge í Coláiste Íosagáin agus caithfidh ardchaighdeán Gaeilge a bheith ag aon iarrthóir agus caithfidh an t-iarrthóir a bheith in ann na hábhair a mhúineadh trí mheán na Gaeilge. Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/second_level/employee/14129/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Cúntóir Riachtanas Speisialta i nGaelscoil Adhamhnáin, Dún na nGall

Meith 24, 2015

Tá Gaeilge líofa riachtanach chomh maith le eolas agus taithí ar réimsí eagsula riachtanais speisialta. Beidh na hagallaimh as Gaeilge. Tá an post ag brath ar chead ón Roinn Oideachais agus Scileanna. Cuirfear painéal le chéile as a líonfar postanna a d’fhéadfadh theacht aníos taobh istigh de threimhse 4 mhí. Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/21266/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Ranga i Scoil Iognáid, Gaillimh

Meith 24, 2015

Is scoil lán-ghaelach, Íosánach, comhoideachasúil í Scoil Iognáid. Conradh ar théarma seasta a bheas i gceist leis na bhfolúntais seo (briseadh gairme, post roinnt agus acmhainn). D’fhéadfaí painéal a chruthú chun folúntais eile a líonadh taobh istigh de thréimhse cheithre mhí ón dáta a cheapfar iarratasóirí na bpost thuasluaite. Ní mór d’iarratasóirí a fhaigheann cuireadh […]

Brú anseo don alt iomlán