Méid an Téacs

Folúntas: Oifigigh Oideachais leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

Mí na Samhna 25, 2015

Is mian le COGG Oifigeach Oideachais bunscoile agus Oifigeach Oideachais iar-bhunscoile a earcú. Beidh na hoifigigh freagrach as forbairt áiseanna teagaisc do theagasc na Gaeilge agus do theagasc trí Ghaeilge mar aon le freagrachtaí eile. Gach eolas ar fáil ar www.cogg.ie An dáta druidte: 4pm Dé Luain 30 Mí na Samhna 2015.

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Gaelscoil Eiscir Riada, Baile Átha Cliath

Mí na Samhna 24, 2015

Tá Gaelscoil Eiscir Riada ag lorg ionadaí tacíochta do shaoire mháithreachais. Tuilleadh eolais http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/24403/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Gaelscoil Chluain Dolcáin, Baile Átha Cliath

Mí na Samhna 24, 2015

Tá múinteoir taca de chíth i nGaelscoil CHluain Dolcáin. Tuilleadh eolais ag an nasc thíos: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/24405/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Post le Dowtcha Puppets

Mí na Samhna 23, 2015

Tá Dowtcha Puppets, a rinne ceardlann ag Comhdháil Oideachais Gaelscoileanna Teo. do stiúrthóirí naíonra agus múinteoirí bunscoile, ag lorg duine le Gaeilge líofa, sonraí anseo: Post le Dowtcha Puppets

Brú anseo don alt iomlán

Oibrí Cúram Leanaí

Mí na Samhna 23, 2015

Tá Saran Wood Crèche agus Naíonra Ghleann Na Darach ag lorg iarratas do phost mar Oibrí Cúram Leanaí. Tá líofacht gaeilge riachtanach don phost seo agus chomh maith leis sin, ní mor don iarrthoir go mbeadh cáilíocht FETAC leibheál a cuig i gcúram leanaí. Ní mor don iarrthoir go mbeadh ar fáil ó 8am – 3pm, […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Coláiste Cois Life, Baile Átha Cliath

Mí na Samhna 19, 2015

Tá Coláiste Cois Life ag lorg ionadaí do shaoire mhaithreachais. Tuilleadh eolais ag an nasc thíos: http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/16948/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Stiúrthóir Cúnta

Mí na Samhna 18, 2015

Tá Stiúrthóir Cúnta ag teastáil ó Naíonra nua a d’oscail in Éadan Doire, Co. Uíbh Fháilí. Is iad na huaireanta oibre ná Luan go dtí Aoine, 08.45r.n.- 12.45i.n. nó 3 lá in aghaidh na seachtaine 08.45r.n – 02.45i.n Tá cumas maith Gaeilge (labhartha agus scríofa) riachtanach don phost. Ba chóir go mbeadh na cáilíochtaí seo […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Oifigigh Oideachais leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

Mí na Samhna 17, 2015

Is mian le COGG Oifigeach Oideachais bunscoile agus Oifigeach Oideachais iar-bhunscoile a earcú. Beidh na hoifigigh freagrach as forbairt áiseanna teagaisc do theagasc na Gaeilge agus do theagasc trí Ghaeilge mar aon le freagrachtaí eile. Gach eolas ar fáil ar www.cogg.ie An dáta druidte: 4pm Dé Luain 30 Mí na Samhna 2015.

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Gaelcholáiste Phort Láirge

Mí na Samhna 17, 2015

Tá ionadaí de dhíth i nGaelcholáiste Phort Láirge. Tá tuilleadh eolais ag an nasc thíos: http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/16918/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Gaelscoil na gCeithre Máistrí, Dún na nGall

Mí na Samhna 16, 2015

Tá Gaelscoil na gCeithre Máistrí ag lorg príomhoide teagaisc. Tuilleadh sonraí ar fáil thíos: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/24300/

Brú anseo don alt iomlán