Méid an Téacs

Folúntas poist – Post shaoire maithreachais i bhFionnghlas

Lúnasa 25, 2016

Tá post lánaimseartha ag múineadh na Gaeilge ar fáil i gColáiste Eoin. Ba chóir don iarratasóir a bheith cáilithe chuig gach bliain (1-6) chomh maith leis an Idirbhliain agus an Ardteist fheidhmeannach. Tá na ranganna beag go leor (12-16 daltaí) agus meascán idir bun, ard agus gnáthleibhéil ann i ngach rang. Is scoil beag, cairdiúil í, […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais ar Phoist

Lúnasa 23, 2016

• Gaelscoil na gCloch Liath ag lorg múinteoir tacaíochta foghlama páirt-aimseartha. http://www.educationposts.ie/post/view/75000 • Gaelscoil Chluain Dolcáin ag lorg múinteoir buan. http://www.educationposts.ie/post/view/75019 • Coláiste Chilliain ag lorg múinteoir pairt-aimseartha. http://www.educationposts.ie/post/view/75025

Brú anseo don alt iomlán

Oideoir sna Luathbhlianta – Cúntóir Naíonra

Lúnasa 22, 2016

  Iarratais á lorg do Cúntóir Naíonra ag Naíonra Chrónáin, Áras Chrónáin Ionad Cultúir, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22 An Naíonra: Is Naíonra lán Ghaeilge é Naíonra Chrónáin. Is naíonra gnóthach é, ag rith seisiúin ar maidin agus sa tráthnóna. Tá aidhm lucht cheannais an Naíonra dírithe ar chúram agus oideachas d’ard chaighdeán a […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Taighdeoir Iardhochtúireachta sa Litearthacht i DCU

Lúnasa 22, 2016

Ionad Taighde Scoil na Teanga, na Litearthachta agus an Oideachais Luath-Óige, Institiúid Oideachais DCU Teideal an Phoist Taighdeoir Iardhochtúireachta sa Litearthacht. (Post leathama) Téarma an Phoist Conradh ar Théarma Seasta Dhá Bhliain go Lúnasa 2018 Mar chuid den ról seo beidh ar an taighdeoir a bheith páirteach i gCreat Taighde Gairme DCU. Is é cuspóir an chreata seo ná deiseanna […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Stiúrthóir Naíonra in Éadan Doire, Co. Uíbh Fhailí

Lúnasa 17, 2016

Tá Stiúrthóir ag teastáil ó Naíonra in Éadan Doire, Co. Uíbh Fhailí. Is iad na huaireanta oibre ná 08.45r.n.- 12.15i.n. (le huaireanta breise ar fáil má tá suim ag an bhfostaí iontu). Tá cumas maith Gaeilge (labhartha agus scríofa) riachtanach don phost. Ba chóir go mbeadh na cáilíochtaí seo a leanas ag iarrthóirí chomh maith, […]

Brú anseo don alt iomlán

Stiúrthóir Naíonra á earcú i gCorcaigh

Lúnasa 16, 2016

Tá Stiúrthóir ag teastáil ó Naíonra úrnua a osclóidh i Meán Fómhair 2016 i Mainistir na Corann, Co. Chorcaí. Is réamhscoil lasmuigh é agus ní mór don iarrthóir grá a bheith acu don nádúr agus bheith taobh amuigh.  Tá cábán adhmaid álainn ar an suíomh atá cóirithe le háiseanna iomlána do laethanta áirithe nuair nach […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais i bPoist

Lúnasa 16, 2016

• Gael-Choláiste Chill Dara ag lorg múinteoir páirt-aimseartha. http://www.educationposts.ie/post/view/74794 • Gaelscoil Uí Ríordáin ag lorg múinteoir ar théarma seasta. http://www.educationposts.ie/post/view/74806

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais i bPoist

Lúnasa 15, 2016

• Gaelscoil Bharra ag lorg múinteoir buan. http://www.educationposts.ie/post/view/74570 • Gaelscoil Naomh Pádraig ag lorg cúntóir riachtanais speisialta ar théarma seasta.  http://www.educationposts.ie/post/view/74565 • Gaelcholáiste Luimnigh ag lorg múinteoir.  http://www.educationposts.ie/post/view/74539 • Gaelcholáiste Luimnigh ag lorg múinteoir.  http://www.educationposts.ie/post/view/74541 • Gaelcholáiste Phort Láirge ag lorg múinteoir ar théarma seasta. http://www.educationposts.ie/post/view/74502 • Gaelscoil Thomáis Dáibhís ag lorg múinteoir buan. http://www.educationposts.ie/post/view/74712 • Gaelscoil Ui Drisceoil ag lorg […]

Brú anseo don alt iomlán

Múinteoirí eolaíochta de dhíth

Lúnasa 12, 2016

Múinteoirí Eolaíochta de dhíth láithreach ar Choláiste Oiriall, Muineachán. Ceimic riachtanach i gceann acu. Tuilleadh eolais ón Phríomhoide, Brendan Ó Dufaigh ag 086 3815672  

Brú anseo don alt iomlán

Stiúrthóir ag teastáil ó Naíonra Tús Maith, Gaelscoil Nás Na Ríogh

Lúnasa 11, 2016

Tá Stiúrthóir ag teastáil ó Naíonra Tús Maith i Gaelscoil Nás Na Ríogh. Post páirtaimseartha, 21-24 uair (le socrú) in aghaidh na seachtaine ar chonradh 38 seachtaine i gcómhair an scéim ECCE Riachtannais: Gaeilge líofa CDBO Leibhéal 6 nó níos airde i gCúram Leanaí Cáilíocht Gharchabhrach Cúrsa um Chosaint Leanaí Taithí Scileanna cumarsáide maithe le […]

Brú anseo don alt iomlán