Méid an Téacs

Folúntais ar phoist i scoileanna lán-Ghaeilge

Iúil 27, 2016

• Gaelscoil Chaladh an Treoigh ag lorg múinteoir ranga buan. http://www.educationposts.ie/post/view/73638 • Gaelscoil chaladh an Treoigh ag lorg múinteoir ranga ar théarma seasta. http://www.educationposts.ie/post/view/73641 • Gaelscoil Chaladh an Treoigh ag lorg ionadaí ranga do shaoire mháithreachias. http://www.educationposts.ie/post/view/73645 • Gaelscoil Moshíológ ag lorg múinteoir ranga buan. http://www.educationposts.ie/post/view/73615 • Meánscoil Gharman ag lorg múinteoir rialta páirt-aimseartha.  http://www.educationposts.ie/post/view/73655 • Gaelcholáiste Reachrann ag […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais i bPoist

Iúil 26, 2016

• Gaelscoil na gCloch Liath ag lorg múinteoir acmhainní páirt-aimseartha. http://www.educationposts.ie/post/view/73591 • Gaelscoil Chaladh an Treoigh ag lorg cúntóir riachtanais speisialta. http://www.educationposts.ie/post/view/73605

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Stiúrthóir Naíonra á earcú i gCill Chainnigh

Iúil 26, 2016

Fostóir: TÚS MAITH NAÍONRA, Chill Channaigh Láthair: An Choill Bhán , Bóthar Tobair Eoin Dáta deireanach a nglacfar le hiarratais: 19/08/16  Cáilíochtaí Riachtanacha: Ardchumas Gaeilge (idir labhairt agus scríobh na teanga) Fetac Leibhéal 7/8 Cur amach ar Aistear, Síolta agus Rialacháin Seirbhísí Luathbhlianta Cáilíocht Gharchabhrach Caithfidh an t-iarratasóir bheith toilteanach go ndéanfar grinnfhiosrúchán an Gharda […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Stíurthóir Naíonra á earcú i mBaile Átha Cliath

Iúil 26, 2016

Tá Stiúrthóir ag teastáil ó Naíonra an Chuilinn i mBaile an Tirialaigh, Baile Átha Cliath 15. Cineál Poist: Páirt-aimsreach 21-24 uair (le socrú) in aghaidh na seachtaine ar chonradh 38 seachtaine i gcómhair an scéim ECCE Riachtannais: • Gaeilge líofa • CDBO Leibhéal 6 nó níos airde i gCúram Leanaí • Cáilíocht Gharchabhrach • Cúrsa […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Stiúrthóir á earcú i gCorcaigh

Iúil 25, 2016

  Deis iontach do Stiúrthóir Naíonra Tá Stiúrthóir ag teastáil ó Naíonra úrnua a osclóidh i Meán Fómhair 2016 i Mainistir na Corann, Co. Chorcaí. Is réamhscoil lasmuigh é agus ní mór don iarrthóir grá a bheith acu don nádúr agus bheith taobh amuigh.  Tá cábán adhmaid álainn ar an suíomh atá cóirithe le háiseanna […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Oifigeach Forbartha le Gaelscoileanna Teo.

Iúil 25, 2016

OIFIGEACH FORBARTHA (Athfhógairt) de dhíth, a bheidh freagrach as cur chun cinn na naíonraí, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge, lasmuigh den Ghaeltacht. (ar chonradh bliana) Duine fuinniúil agus cumasach le sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa de dhíth. Ceadúnas tiomána iomlán agus teacht ar charr riachtanach. Scála Tuarastail: €26,383 – 45,616 […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais Poist

Iúil 25, 2016

• Gaelscoil Longfoirt; cúntóir riachanais speisialta páirt-aimseartha. http://www.educationposts.ie/post/view/73400 • Gaelscoil Bhaile Brigín; muinteoir ranga.  http://www.educationposts.ie/post/view/73407 • Gaelscoil Bhaile Brigín; múinteoir acmhainní.  http://www.educationposts.ie/post/view/73409 • Gaelscoil Phádraig; cúntóir riachtanais speisialta do shaoire mháithreachais.  http://www.educationposts.ie/post/view/73441 • Gaelcholaiste Phort Láirge; ionadaí. http://www.educationposts.ie/post/view/73451 • Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg; múinteoir ranga. http://www.educationposts.ie/post/view/72069 • Gaelscoil Bhrian Bóroimhe; múinteoir ranga buan. http://www.educationposts.ie/post/view/73044

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Stiúrthóir á earcú i gCorcaigh

Iúil 21, 2016

Deis iontach do Stiúrthóir Naíonra Tá Stiúrthóir ag teastáil ó Naíonra úrnua a osclóidh i Meán Fómhair 2016 i Mainistir na Corann, Co. Chorcaí. Is réamhscoil lasmuigh é agus ní mór don iarrthóir grá a bheith acu don nádúr agus bheith taobh amuigh.  Tá cábán adhmaid álainn ar an suíomh atá cóirithe le háiseanna iomlána […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Scoil an Fheirtéaraigh, Co Chiarraí.

Iúil 13, 2016

Tá múinteoir tacaíochta foghlama de dhíth i Scoil an Fheirtéaraigh. Tuiileadh eolais ag an nasc thíos:  http://www.educationposts.ie/post/view/72924

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais: Gaelscoil an Ghoirt Álainn, Corcaigh

Iúil 12, 2016

Múintoeoir ranga:  http://www.educationposts.ie/post/view/72749  Cúntoir riachtanais speisialta páirt-aimseartha:  http://www.educationposts.ie/post/view/72760 Cúntóir riachtanais speisialta do shaoire mháithreachais: http://www.educationposts.ie/post/view/72764

Brú anseo don alt iomlán