Méid an Téacs

Múinteoir Gaeilge á lorg, Coláiste Chomáin, Maigh Eo.

Meán Fómhair 20, 2016

Tá múinteoir Gaeilge de dhíth le haghaidh sos máithreachas ón 21ú Samhain go deireadh na bliana, i gColáiste Chomáin, Ros Dumhach, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Ciarán Ó Máille ag eolas@gcr.ie nó glaoch a chur ar 097-88940.

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais ar Phoist

Meán Fómhair 13, 2016

• Gaelscoil Uí Earcáin, ag lorg cúntóir riachtanais speisialta buan. http://www.educationposts.ie/post/view/75970 • Gaelscoil Chnoc Liamhna, ag lorg múinteoir acmhainne ar théarma seasta. http://www.educationposts.ie/post/view/75899 • Gaelcholáiste Mhuire (A.G.), ag lorg ionadaí. http://www.educationposts.ie/post/view/75889 • Gaelscoil Choráin,ag lorg múinteoir. http://www.educationposts.ie/post/view/75892 • Gaelscoil Cois Feabhail, ag lorg múinteoir tacaíochta foghlama buan. http://www.educationposts.ie/post/view/75747 • Gaelscoil Moshíológ, ag lorg múinteoir acmhainne. http://www.educationposts.ie/post/view/75832

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Beirt Stiúrthóirí á n-earcú ag Páistí na Beatha i gCill Dhéagláin, Co. na Mí

Meán Fómhair 6, 2016

Beirt Stiúrthóirí á n-earcú ag Páistí na Beatha i gCill Dhéagláin, Co na Mí Cineál Poist:  Tá post lánaimseartha agus páirtaimseartha ar fáil Riachtanais: Gaeilge líofa CDBO Leibhéal 6 nó níos airde i gCúram Leanaí Dáta tosaithe:  Láithreach CV agus litir iarratais chuig Sinéad ag preschool@fungalaxy.ie

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Coláiste Cois Life, Baile Átha Cliath

Meán Fómhair 6, 2016

Tá Coláiste Cois Life ag lorg ionadaí do shaoire mháithreachais. Tuilleadh eolais ag an nasc thíos: http://www.educationposts.ie/post/view/75700

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Coláiste Cois Life, Baile Átha Cliath

Meán Fómhair 5, 2016

Tá Coláiste Cois Life ag lorg múinteoir ar chonradh páirtaimseartha rialta. Tuilleadh eolais ag:  http://www.educationposts.ie/post/view/75636

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais ar Phoist

Meán Fómhair 2, 2016

• Gaelcholaiste Cheitinn, ag lorg múinteoir ar théarma seasta. http://www.educationposts.ie/post/view/75547 • Scoil Naithí, ag lorg múinteoir ranga buan.  http://www.educationposts.ie/post/view/75599 • Scoil Naithí, ag lorg múinteoir tacaíochta foghlama buan. http://www.educationposts.ie/post/view/75600

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais ar Phoist

Lúnasa 31, 2016

• Gaelcholáiste an Phiarsaigh, ag lorg múinteoir ar théarma seasta. http://www.educationposts.ie/post/view/75374 • Gaelscoil Chill Dara, ag lorg múinteoir ar théarma seasta. http://www.educationposts.ie/post/view/75419 • Gaelscoil Mhic Amhlaigh, ag lorg cúntóir riachtais speisialta buan. http://www.educationposts.ie/post/view/75441 • Gaelscoil Shliabh Rua, ag lorg cúntóir riachtais speisialta buan. http://www.educationposts.ie/post/view/75431 • Gaelscoil Philib Barún,ag lorg múinteoir buan. http://www.educationposts.ie/post/view/75464

Brú anseo don alt iomlán

 AN CHOMHAIRLE UM OIDEACHAS GAELTACHTA AGUS GAELSCOLAÍOCHTA

Lúnasa 30, 2016

Tá folúntas sealadach (3 mhí) ag COGG do riarthóir oifige. Is gá Gaeilge labhartha agus scríofa ar ardchaighdeán a bheith ag an té a cheapfar, chomh maith le heolas ar an gcóras airgeadais SAGE. Beidh gnáth fhreagrachtaí riaracháin oifige i gceist. Tuarastal: €2800 in aghaidh na míosa. Is i mBaile Átha Cliath atá COGG lonnaithe. Seol […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais ar Phoist

Lúnasa 29, 2016

• Gaelcholáiste Cheatharlach ag lorg ionadaí do shaoire mhaithreachais. http://www.educationposts.ie/post/view/75215 • Gaelscoil an Bhradáin Feasa, ag lorg múinteoir ar théarma seasta. http://www.educationposts.ie/post/view/75267 • Gaelscoil an Bhradáin Feasa, múinteoir tacaíochta foghlama do shaoire mháithreachais. http://www.educationposts.ie/post/view/75269 • Gaelscoil Donncha Rua, ag lorg ionadaí do mhúinteoir ranga. http://www.educationposts.ie/post/view/75302 • Gaelscoil na Ríthe,ag lorg múinteoir tacaíochta foghlama ar théarma […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas poist – Post shaoire maithreachais i bhFionnghlas

Lúnasa 25, 2016

Tá post lánaimseartha ag múineadh na Gaeilge ar fáil i gColáiste Eoin. Ba chóir don iarratasóir a bheith cáilithe chuig gach bliain (1-6) chomh maith leis an Idirbhliain agus an Ardteist fheidhmeannach. Tá na ranganna beag go leor (12-16 daltaí) agus meascán idir bun, ard agus gnáthleibhéil ann i ngach rang. Is scoil beag, cairdiúil í, […]

Brú anseo don alt iomlán