Méid an Téacs

Folúntas: Gaelscoil Inse Chór, Baile Átha Cliath

Feabhra 9, 2016

Tá príomhoide teagaisc buan de dhíth i nGaelscoil Inse Chór. Tuilleadh eolais ag an nasc thíos: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/24807/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: EAGARTHÓIR COIMISIÚNAITHE le LeabhairCOMHAR

Feabhra 8, 2016

EAGARTHÓIR COIMISIÚNAITHE LEABHAR LeabhairCOMHAR Fáiltíonn Bord Stiúrtha COMHAR Teo. roimh iarratais don chúram seo ó Aibreán 2016 go Márta 2017 Rinneadh athnuachan ar inphrionta leabhar na cuideachta, LeabhairCOMHAR, sa bhliain 2010. Duine freagrach, fuinniúil, beoga, seifteach atáthar á iarraidh. Tá pacáiste eolais ar fáil ó: www.leabhaircomhar.com nó ó comhar.leabhair2016@gmail.com Cuirtear litir iarratais, mar aon le […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Stiúrthóir Naíonra á lorg ag Naíonra Céimeanna Beaga, Inis.

Feabhra 5, 2016

Tá stiúrthóir breise ag teastáil ó Naíonra Céimeanna Beaga, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, ón 26ú lá Lúnasa 2016 ar aghaidh. Cáilíochtaí: ‘B.Ed’ nó céim 8 i gcúram leanaí & oideachas na luathbhlianta. Líofacht sa Ghaeilge riachtanach. Litir iarratais, C.V. agus litreacha molta chuig: naionragmc@gmail.com roimh an 1ú Márta 2016

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Gaelscoil Míde, Baile Átha Cliath

Feabhra 5, 2016

Tá cúntóir riachtanais speisialta nua de dhíth i nGaelscoil Míde. Tuilleadh eolais ar fáil ag an nasc thíos: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/24793/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Gaelcholaiste Cheitinn, Tiobraid Árann

Feabhra 5, 2016

Tá ionadaí de dhíth i nGaelcholáiste Cheitinn. Tuilleadh eolais ar fáil thíos: http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/17559/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Coláiste Eoin, Baile Átha Cliath

Feabhra 1, 2016

Tá cúntóir riachtanas speisialta páirtaimseartha de dhíth i gColáiste Eoin. Tuilleadh eolais ag an nasc thíos: http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/17530/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Gaelscoil Thiobraid Árann

Eanáir 29, 2016

Tá Gaelscoil Thiobraid Árann ag lorg cúntóir riachtanais speisialta páirt aimseartha. Tuilleadh eolais ag an nasc thíos: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/24753/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Scoil Chaitlín Maude, Baile Átha Cliath

Eanáir 28, 2016

Tá múinteoir ranga príomhshrutha buan de dhíth i Scoil Chaitlín Maude. Tuilleadh eolais ag an nasc thíos: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/24755/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Stiúrthóir Naíonra á lorg ag Naíonra Montessori Chluain Dolcáin.

Eanáir 26, 2016

Folúntas: Stiúrthóir Naíonra  á lorg ag Naíonra Montessori Chluain Dolcáin.  Tá Stiurthóir ag teastail ó Naíonra Montessori Chluain Dolcáin Dolcáin. Pairt aimseartha, 3 la sa tseachtain. Tá cumas maith Gaeilge riachtanach don phost.  Leibhéal 6 nó nios airde. Spriocdháta d’iarratais: 12ú Feabhra 2016. Dáta tosaithe: 22ú Feabhra 2016 Dean teagmháil le Louise le litir iarratais […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Gaelcholáiste Mhuire (A.G.), Corcaigh

Eanáir 25, 2016

Tá ionadaí de dhíth i nGaelscholáiste Mhuire. Tuilleadh eolais ag an nasc thíos: http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/17499/

Brú anseo don alt iomlán