Méid an Téacs

Folúntas: Oifigigh Oideachais & Comhlaigh á n-earcú ag COGG

Mí na Bealtaine 15, 2017

Oifigigh Oideachais Is mian le COGG Oifigeach Oideachais bunscoile agus Oifigeach Oideachais iar-bhunscoile a earcú. Beidh na hoifigigh freagrach as tacú le feidhmiú An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 mar aon le freagrachtaí eile a bhaineann le feidhmeanna reachtúla COGG. Gach eolas ar fáil ar www.cogg.ie An dáta druidte: 4pm Déardaoin 1 Meitheamh 2017. Comhlaigh […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas le Glór na nGael

Mí na Bealtaine 12, 2017

    Is gluaiseacht náisiúnta í Glór na nGael, a bhfuil forbairt na Gaeilge sna réimsí oibre seo a leanas “Forbairt phobail, eacnamaíochta agus béim ar leith ar thógáil páistí le Gaeilge” mar spriocanna lárnacha oibre aige. Tá Riarthóir Oifige (lánaimseartha) á lorg don ról seo a leanas; Riarthóir Oifige Príomhdhualgais an phoist Córais riarachán […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas le Naíonra i Leamhcán

Mí na Bealtaine 3, 2017

  Naíonra i Leamhcán ag lorg duine éigin le cáilíocht leibhéal 6 nó ós cionn le tosnú i Mí Méan Fómhair. Post buan, tuilleadh eolas le fáil ach r-phoist a chuir agam agus cv a sheoladh ag Naionra.Lucan@gmail.com.

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais ag Pobailscoil Neasáin

Aibreán 26, 2017

                Tá múinteoirí á earcú ag Pobailscoil Neasáin i mBaile Dúil, Baile Átha Cliath. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoin t-ochtú lá de Bhealtaine agus tosnóidh an scoilbhliain ar an gcéad lá de Mheán Fómhair. Tá múinteoir Matamaitic, múinteoir  múinteoir Gaeilge, múinteoir Fraincis, múinteoir Spáinnis, múinteoir […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais i gColáiste na hInse

Aibreán 26, 2017

              Tá múinteoirí  á earcú ag Coláiste na hInse i ,Baile an Bhiataigh, Contae na Mí. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoin  gcúigiú lá de Bhealtaine agus tosnóidh an scoilbhliain ar an gcéad lá de Mheán Fómhair. Tá múinteoir Matamaitic & Fisic, Múinteoir Bitheolaíocht & Ceimic, Múinteoir […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais i gColáiste Chú Chulainn

Aibreán 26, 2017

            Tá múinteoirí á earcú ag Coláiste Chú Chulainn i gContae an Lú. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoin gcúigiú lá de Bhealtaine agus tosnóidh an scoilbhliain ar an gcéad lá de Mheán Fómhair. Tá Múinteoir Fisic, Múinteoir Ceimic, Múinteoir Gaeilge & Eacnamaíocht Bhaile, Múinteoir Gaeilge & Fraincis, […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais i gColáiste Oiriall

Aibreán 25, 2017

                Beidh réimse postanna lánaimseartha le líonadh i gColáiste Oiriall i Muineachán an bhliain seo chugainn. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i gColáiste Oiriall. San áireamh, beidh Múinteoir Bitheolaíocht & Corpoideachas, Múinteoir Tíreolaíocht & Gaeilge, Múinteoir Béarla & ábhar eile, Múinteori Ceimic & Eolaíocht, Múinteoir Eolaíocht & Bitheolaíocht, Múinteoir […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Príomhoide

Aibreán 20, 2017

Príomhoide á earcú do Bhunscoil Sancta Maria, Sráid Synge, Baile Átha Cliath 8. Beidh sruth lán-Ghaeilge do naíonáin bheaga ag tosú sa scoil i mí Mheán Fómhair. Gach eolas anseo http://www.educationposts.ie/post/view/80801.pdf 

Brú anseo don alt iomlán

Féile Scanánaíochta Fhine Gall

Aibreán 19, 2017

  Tá iarraitaisí á ghlacadh anois ar son Féile Scanánaíochta Chontae Fhine Gall. Tá sé mar aidhm ag an bhféile lucht féiltí cheol a mhealladh chuig an deireadh seachtaine, atá le bheith eagraithe i gCaisleán Shoird. Cuirfear ceolchoirmeacha ar siúl, maraon le taispeántais coiméide. Tá eagarthóirí ag súil go mbeidh obair rannpháirtithe á léiriú go […]

Brú anseo don alt iomlán

Múinteorí ag teastáil i mBaile Átha Cliath

Aibreán 18, 2017

                                  Beidh Coláiste de hÍde Gaelcholáiste 300 dalta i dTamhlacht Bhaile Átha Cliath a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, ag lorg na muinteoirí seo a leanas don scoilbhliain 2017 / 2018. Is féidir  iarratais a chuir isteach ar www.etbvacancies.ie agus […]

Brú anseo don alt iomlán