Méid an Téacs

Cúntóir riachtanas speisialta – Gaelscoil Lios na nÓg

Aibreán 16, 2014

Post do lá Naíonáin atá i gceist(0.83). Is scoil Lán Ghaeilge í Gaelscoil Lios na nÓg. Is í an Ghaeilge teanga cumarsáide na scoile. Beidh gá le caighdeán maith Gaeilge labhartha a bheith ag an té a cheapfar. Beidh na hagallaimh don phost seo i nGaeilge.(Interviews for this position will be in Irish.).. Is é […]

Brú anseo don alt iomlán

Eagarthóir/Comhordaitheoir – Séideán Sí

Aibreán 11, 2014

Séideán Sí – Aibreán 2014

Brú anseo don alt iomlán

Teagascóirí Gaeilge á lorg ag Coláiste Hibernia

Aibreán 11, 2014

Fáiltíonn Coláiste Hibernia roimh iarratais ó theagascóirí Gaeilge don mhodúl ‘An Ghaeilge Acadúil’ atá ar cheann de phríomh-mhodúl an Ard-Dioplóma Ealaíon sa Bhunoideachas. Ní mór taithí teagaisc a bheith ag iarratasóirí mar aon le hardchaighdeán Gaeilge agus scileanna maithe ríomhaireachta. Le cur isteach ar an bpost seo, líon isteach an fhoirm ar líne (nasc thíos) […]

Brú anseo don alt iomlán

Post buan -Cúntóir riachtanas speisialta, Gaelscoil an Chuilinn, BÁC 15

Aibreán 9, 2014

Tugann Bord Bainistíochta Gaelscoil an Chuilinn cuireadh d’iarrthóirí, a bhfuil cáilíochtaí oiriúnacha acu, cur isteach ar phost mar Chúntóir Riachtanais Speisialta sa scoil chun cuidiú le daltaí a bhfuil deacrachtaí ar leith acu i gcomhthéacs oideachasúil. Beidh Gaeilge líofa riachtanach don phost seo. Beidh dualgais le comhlíonadh maidir le huaireanta Páirc an Chrócaigh de réir […]

Brú anseo don alt iomlán

Post buan -Cúntóir riachtanas speisialta, Gaelscoil Lios na nÓg

Aibreán 9, 2014

Post do lá Naíonáin atá i gceist(0.83). Is scoil Lán Ghaeilge í Gaelscoil Lios na nÓg. Is í an Ghaeilge teanga cumarsáide na scoile. Beidh gá le caighdeán maith Gaeilge labhartha a bheith ag an té a cheapfar. Beidh na hagallaimh don phost seo i nGaeilge.(Interviews for this position will be in Irish.).. Is é […]

Brú anseo don alt iomlán

Post Ionaid – Múinteoir Acmhainne ,Gaelscoil na Lochanna, Cill Moloma, Baile Coimín, Co. Chill Mhantáin

Aibreán 7, 2014

Múinteoirí le Gaeilge líofa amháin. Tuairim is 2/3 lá sa seachtain atá i gceist idir seo agus deireadh na scoilbhliana seo. Is é 11 Aibreán 2014 an sprioc d’iarratais. Tá tuilleadh eolais faoin scoil seo ar fáil ar www.gaelscoilnalochanna.com.

Brú anseo don alt iomlán

Múinteoir Ionaid – Múinteoir matamaitice, fisice agus ceimice, Gael-Choláiste Chill Dara

Aibreán 7, 2014

Is Meánscoil Lán Ghaelach í Gael-Choláiste Chill Dara. Caithfidh go bhfuil an t-iarrthóir in ann na hábhair seo a mhúineadh trí Ghaeilge. Tá tuilleadh eolais faoin bpost seo ar fáil ar http://www.educationposts.ie/

Brú anseo don alt iomlán

Cúntóirí Gaeilge 2014-2015

Márta 21, 2014

Tugann bliain mar chúntóir Gaeilge deis iontach; – Taithí a fháil – Do ghairm bheatha a fheabhsú – Bunscileanna inaistrithe a fhorbairt Is é an ráta (bunaithe ar thuarastal 2013-2014) £16.90 san uair. Gabh chuig ár suíomh gréasáin, le do thoil, faoi choinne tuilleadh eolais faoin dóigh le hiarratas a chur isteach. I: www.britishcouncil.org/nireland R: […]

Brú anseo don alt iomlán

Feighlí linbh le Gaeilge

Márta 21, 2014

Feighlí linbh le Gaeilge á lorg le haire a thabhairt do bheirt pháistí ó 8-2 Luan go Déardaoin inár dteach (i dTír an Iúir) nó i dteach an fheighlí ó Lúnasa/Mheán Fómhair. Beidh cáilín (dhá bhliain d’aois) ann ó 8am-2pm agus buachaill (ceithre bliana d’aois) le bailiú ón naíonra (Raghnallagh) ag 11.15am. Fáilte roimh cheisteanna […]

Brú anseo don alt iomlán

Gairm ar Iarratais

Márta 19, 2014

Tá eolas thíos faoin ngairm ar iarratais do Theagascóirí Gaeilge 2014-15, a fógraíodh ar an 3ú Márta. Cuireann Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada na dámhachtainí seo ar fáil chun tacú le teagasc na Gaeilge in ollscoileanna áirithe i gCeanada, le maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta agus ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Is é príomhaidhm an chláir […]

Brú anseo don alt iomlán