Méid an Téacs

Folúntas: Cigire Corpoideachais ag an Iar-bhunleibhéal

Mí na Bealtaine 6, 2016

Post-Primary Inspector – Physical Education (PE) The Inspectorate, a Division of the Department of Education and Skills, has statutory responsibility for the evaluation of the quality of teaching and learning in schools and centres for education. Inspectors work to improve the quality of teaching and learning for children and young people in Irish schools and […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Cigire Treoirchomhairleoireachta ag an Iar-bhunleibhéal

Mí na Bealtaine 6, 2016

Post-Primary Inspector – Guidance The Inspectorate, a Division of the Department of Education and Skills, has statutory responsibility for the evaluation of the quality of teaching and learning in schools and centres for education. Inspectors work to improve the quality of teaching and learning for children and young people in Irish schools and centres for […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Cigire Tír Eolais ag an Iar-bhunleibhéal

Mí na Bealtaine 6, 2016

Post-Primary Inspector – Geography The Inspectorate, a Division of the Department of Education and Skills, has statutory responsibility for the evaluation of the quality of teaching and learning in schools and centres for education. Inspectors work to improve the quality of teaching and learning for children and young people in Irish schools and centres for […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Cigire Gnó ag an Iar-bhunleibhéal

Mí na Bealtaine 6, 2016

Post-Primary Inspector – Business The Inspectorate, a Division of the Department of Education and Skills, has statutory responsibility for the evaluation of the quality of teaching and learning in schools and centres for education. Inspectors work to improve the quality of teaching and learning for children and young people in Irish schools and centres for […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Cigire Frainicise ag Iar-bhunleibhéal

Mí na Bealtaine 6, 2016

Post-Primary Inspector – French The Inspectorate, a Division of the Department of Education and Skills, has statutory responsibility for the evaluation of the quality of teaching and learning in schools and centres for education. Inspectors work to improve the quality of teaching and learning for children and young people in Irish schools and centres for […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Cigire Ceantair Bunscoile sa Roinn Oideachais agus Scileanna

Mí na Bealtaine 6, 2016

Tá dualgas reachtúil ag an Chigireacht,  rannóg den Roinn Oideachais agus Scileanna, Maidir le measúnú ar chaighdeán an teagaisc agus na foghlama i scoileanna agus in ionaid oideachais. Oibríonn cigirí le feabhas a chur ar chaighdeán an teagaisc agus na foghlama do pháistí agus do dhaoine óga. Tá an Chigireacht ag díriú go háirithe faoi […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais do Mhí Mheán Fómhair, Gaelcholáiste Dhoire

Mí na Bealtaine 5, 2016

Brú anseo don alt iomlán

Oideoir sna Luathbhlianta – Cúntóir Naíonra

Mí na Bealtaine 4, 2016

Iarratais á lorg do Cúntóir Naíonra ag Áras Chrónáin Ionad Cultúir, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22 An Naíonra: Is Naíonra lán Ghaeilge é Naíonra Chrónáin. Is naíonra gnóthach é, ag rith seisiúin ar maidin agus sa tráthnóna. Tá aidhm lucht cheannais an Naíonra dírithe ar chúram agus oideachas d’ard chaighdeán a thabhairt do na páistí […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Ranga Príomhshrutha sa Mhodhscoil, Luimneach

Mí na Bealtaine 4, 2016

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 12 Bealtaine 2016 Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Acmhainne i nGaelscoil Riabhach, Gaillimh

Mí na Bealtaine 4, 2016

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 13 Bealtaine 2016 Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/

Brú anseo don alt iomlán