Méid an Téacs

FOLÚNTAS: Riarthóir Oifige, Gaeloideachas

Nollaig 12, 2017

Riarthóir Oifige Conradh 3 Bliana Duine fuinniúil agus cumasach le sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa atá de dhíth chun obair oifige Gaeloideachas a riar. Baineann obair Gaeloideachas le cur chun cinn an Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge. Scála Tuarastail: 17/2015 Oifigeach Cléireachais, €21,879 – €37,341 Foirm iarratais móide sainchuntas poist […]

Brú anseo don alt iomlán

FOLÚNTAS: Stiúrthóir Naíonra

Nollaig 8, 2017

Tá Naíonra Ghaelscoil De hÍde ag lorg iarratais do phost mar Stiúrthóir Naíonra. Ag teastáil ·         Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost seo. ·         Cáilíochta ar a laghad leibhéal 8 i gCúram Leanaí a bheith acu, ·          Taithí a bheith acu ag obair le páistí faoi cúig bhliana d’aois. DÁTA TOSAITHE: 8 Eanair 2018  Má tá […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas i Naíonra Cholmcille, f/ch Scoil an Duinnínigh, Bóthair Faoldroma, Draighneán, Sord, Co. Baile Átha Cliath

Deireadh Fómhair 27, 2017

Stiúrthóir cúnta breise á earcú ag Naíonra Cholmcille mar atá ceadaithe ag AIM 15 uair in aghaidh na seachtaine Ag tosnú comh luath agus is féidir (tar éis seiceáil Gardaí) go dtí 29 Meitheamh 2018   Ag teastáil: Cáilíocht Fetac ag Leibhéal 5 nó 6 in Oideachas Luathbhlianta/Cúram Leanaí Taithí bheith ag obair i suíomh […]

Brú anseo don alt iomlán

Tá CNCM ag lorg iarratais ar phost mar Oifigeach Oideachais do Theanga, Gaeilge Bunscoile:

Deireadh Fómhair 26, 2017

Cliceáil ar na naisc thíos chun: Leabhrán faisnéise a íoslódáil Foirm iarratais a íoslódáil Foirm ghearr um chlárú earcaíochta a chomhlánú An Próiseas Iarratais Chun iarratas a dhéanamh, comhlánaigh an fhoirm um chlárú earcaíochta agus seol an fhoirm iarratais ar ríomhphost chuig recruitment@ncca.ie ionas go mbeidh sí againn tráth nach déanaí ná 12 meán lae, Dé Mairt, an […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Ionadaí ag teastáil i nGaelcholáiste Dhoire láithreach

Deireadh Fómhair 24, 2017

GAELCHOLÁISTE DHOIRE, DÚN GEIMHIN Teastaíonn ionadaí láithreach bonn go ceann tamaill ó Ghaelcholáiste Dhoire, Dún Geimhin, Contae Dhoire sna hábhair ghinearálta .i. na healaíona, drámaíocht, FSO etc. Glaoigh ar an phríomhoide sa choláiste ag 028 7774 1015 nó cuir rphost chuig info@gcd.doire.ni.sch.uk

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Tacaíochta á fhostú ag Gaelscoil Uí Earcáin, Baile Átha Cliath 11

Deireadh Fómhair 24, 2017

Dáta Deiridh d’Iarratais: 1 Samhain 2017 Seol iarratais chuig: An Cathaoirleach, Gaelscoil Uí Earcáin, Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11 Sonraí Teagmhála: 018643544 nó priomhoideleah@gmail.com Suíomh Idirlín: www.gsue.ie Breis eolais anseo: http://www.educationposts.ie/post/view/94856.pdf

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas san Áisaonad (Coláiste Mhuire)

Deireadh Fómhair 11, 2017

Tá Comhairleoir Oideachais de dhíth ar an Áisaonad i gColáiste Mhuire don tréimhse go dtí 30 Meitheamh 2018. Is saininstitiúid ardoideachais ardfheidhmíochta é Coláiste Mhuire atá bunaithe ar chreideamh, sa traidisiún Caitliceach, agus tá comhsholáthar acadúil aige le hOllscoil na Ríona, Béal Feirste. Tá daoine leis an taithí chuí agus atá spreagtha á lorg aige […]

Brú anseo don alt iomlán

FOLÚNTAS: Post Fraincise, An Cheathrú Rua, Co.na Gaillimhe

Deireadh Fómhair 10, 2017

Múinteoir Fraincise ag teastáil Scoil Chuimsitheach Charáin, An Cheathrú Rua, Co.na Gaillimhe 22 uair an chloig Fraincis Múinteoir ag dul ar iasacht poist Tel.087-6217841

Brú anseo don alt iomlán

FOLÚNTAS: Rúnaí Scoile á Lorg ag Gaelscoil na nDéise

Deireadh Fómhair 9, 2017

Rúnaí Scoile á Lorg ag Gaelscoil na nDéise, Bóthar Charraig Phiarais, Port Láirge   Ba cheart go mbeadh ardchaighdeán Gaeilge ag an té a chuireann isteach ar an bpost seo chomh maith le hardscileanna cumarsáide, idirphearsanta, eagrúcháin agus TFC.   Tá a thuilleadh eolais faoin bpost seo ar www.educationposts.ie Ba cheart do litir iarratais, Curriculum Vitae […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas do Mhúinteoir Gaeilge laithreach

Meán Fómhair 21, 2017

  Clúdach ar saoire maithreachais 22 uair in aghaidh na seachtaine Seol CV, moltaí agus uimhir clárúchán na Comhairle Mhúinteoireachta go admin@maryfieldcollege.ie Cuir faoi chúram an Leasphríomhoide é.   Faigh níos mó eolais faoin scoil anseo. Glandore Road, Droim Chonrach, Baile Átha Cliath 9, Éire

Brú anseo don alt iomlán