Méid an Téacs

FOLÚNTAS: Riarthóir Oifige á Lorg ar an gCeathrú Rua

Bealtaine 11, 2018

Cuirfidh Europus fáilte roimh iarratais ar phost mar Riarthóir Oifige in oifig an chomhlachta ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe. Tréimhse saoire máithreachais (11 mí) atá i gceist. Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí a bhfuil togha na Gaeilge agus an Bhéarla scríofa agus labhartha acu. Déanfar gearrliosta d’iarrthóirí a ghlaofar […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath

Bealtaine 9, 2018

Tá dhá phost le Gaeilge ar fáil in Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath: Léachtóir Cúnta/ Léachtóir le Gaeilge (Gramadach, Litríocht agus Labhairt na Gaeilge) Oifigeach Margaíochta/ Oifigeach Gaeilge Breis eolais anseo

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Post lánaimseartha mar Fheighlí Scoile – Gaelscoil Naomh Pádraig

Aibreán 19, 2018

Feighlí Scoile (lánaimseartha): Cuireann Bord Bainistíochta Gaelscoil Naomh Pádraig fáilte roimh iarratais do phost mar Fheighlí Scoile (lánaimseartha). Is féidir foirm iarratais a fháil ó: An Rúnaí, Gaelscoil Naomh Pádraig, Bóthar an Chaisleáin, Leamhcán, Contae Átha Cliath nó is féidir foirm a lorg tríd e-phost ag iarratas.gsnp@gmail.com Ní ghlacfar le hiarratais níos déanaí ná 17:00 […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais i nGaelcholáiste Dhoire

Aibreán 4, 2018

Is meánscoil lán-Ghaeilge nuabhunaithe é Gaelcholáiste Dhoire atá ar tí an ceathrú hiontógáil daltaí a ghlacadh isteach i Meán Fómhair 2018. Tá múinteoir sinsearach agus triúr múinteoirí á lorg ag Gaelcholáiste Dhoire le bheith mar chuid d’fhoireann dhíograiseach, dhinimiciúil agus spreagúil. Gach eolas: Folúntais GCD 2018

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Naíonra Bhríde, Baile Átha Cliath 6

Márta 27, 2018

Stiúrthóir Cúnta Naíonra ag teastáil: Naíonra Bhríde, B.Á.C.6 Ní mór don iarrastóir: Gaeilge líofacht (TEG); Íoschailíocht QQI leibhéal 5 i gCúram Leanaí; Cúrsa Garchabhrach; Taithí phraiticiúl i Naíonra agus grá don luathoideachas. Eolas breise: naionrasinead@eircom.net

Brú anseo don alt iomlán

Rúnaí scoile á lorg ag Coláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

Márta 13, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, scoil Gaeltachta roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas: Rúnaí Scoile Is gá go mbeidh na riachtanais seo a leanas ag iarraitheoirí: Gaeilge líofa Ard scileanna ríomhaireachta Taithí ar leabharchoiméad agus cuntasaíocht riachtanach Taithí ar chóras cuntasaíocht ar nós SAGE 50 agus pacáiste párolla […]

Brú anseo don alt iomlán

Múinteoir naíonra de dhíth i Sord

Márta 6, 2018

Post: Múinteoir Naíonra Uaireannta oibre: 25 uair sa tseachtain Láthair: Sórd Freagrachtaí Riachtanacha: Tá réamhscoil seanbhunaithe lán-Bhéarla ag lorg múinteoir naíonra don gnó rafar. Is gá go mbeadh ar a laghadh FETAC leibhéal 6 ag an t-iarrthóir toisc gur seomra ECCE a bheas i gceist anseo. Is gá le ardchumas Gaeilge agus bheith sásta agus toilteanach […]

Brú anseo don alt iomlán

Rúnaí Scoile á lorg ag Scoil Lorcáin

Márta 6, 2018

Tá Rúnaí Scoile á lorg ag Scoil Lorcáin, An Charraig Dhubh, Baile Átha Cliath le dul i mbun oibre 1/9/18. Ceapachán buan is ea é seo. Uaireanta Oibre: 8.30 r.n. – 2.30 i.n. Luan go hAoine i rith na scoilbhliana, chomh maith le roinnt laethanta oibre i rith na laethanta saoire. Scála Pá: bunaithe ar […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Rúnaí scoile de dhíth ó Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

Feabhra 2, 2018

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, scoil Gaeltachta roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas: Rúnaí Scoile Is gá go mbeidh na riachtanais seo a leanas ag iarraitheoirí: Gaeilge líofa Ard scileanna ríomhaireachta Taithí ar leabharchoiméad agus cuntasaíocht riachtanach Taithí ar chóras cuntasaíocht ar nós SAGE 50 agus pacáiste párolla […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Riarthóir á earcú ag Gaeloideachas (Athfhógairt)

Eanáir 19, 2018

Athfhógairt: Riarthóir Oifige á eacrú ag Gaeloideachas Duine fuinniúil agus cumasach le sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa atá de dhíth chun obair oifige Gaeloideachas a riar. Baineann obair Gaeloideachas le cur chun cinn an Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge. Scála Tuarastail: 22/2017 Oifigeach Cléireachais, €23,107 – 38,724 Conradh 3 Bliana Foirm […]

Brú anseo don alt iomlán