Méid an Téacs

Múinteoirí ag teastáil uaidh Coláiste Ghobnatan

Meith 23, 2017

                Tá folúntais ar fáil i gColáiste Ghobnatan i mBaile Mhúirne, Co. Chorcaí. Conradh bliana atá i gceist leis na folúntais. Tá iarratais á ghlacadh uaidh Múinteoirí Bitheolaiocht Agus Eolaiocht Talamhaiochta, Múinteoirí Staire, Múinteoirí Corp Oideachas, Múinteoirí Ealaíne agus Múinteoirí Matamaitice. Is gá iarratais a sheoladh roimh an […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais cianda le Langroo

Meith 23, 2017

                    Tá múinteoirí agus saorálaithe de dhíth ar chomhlacht nua, Langroo, atá sé mar aidhm acu Gaeilge a mhúineadh trí Facebook Messenger. Beidh freagrachtaí orthu cúnamh a thabhairt le fás an bhranda agus roghanna pacistí a fhorbairt. Beidh sé de rogha ag foghlaimeoirí físeáin a úsáid […]

Brú anseo don alt iomlán

Stiúrthóir Naíonra de dhíth ar Naíonra Nurney

Meith 22, 2017

  Tá Stiúrthóir Naíonra ag teastáil uaidh Naíonra Nurney cúig lá sa tseachtain, ón Luan go dtí an Aoine. Is gá cáillíocht FETAC leibhéal a sé a bheith agat. Is féidir tuilleadh eolais a fháil uaidh Goretti ar 087 2040354 agus is féidir iarratas a sheoladh chuig littlefolkcreche@yahoo.ie.        

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas i scoileanna an Foras Pátrúnachta

Meith 7, 2017

Tá an Foras Pátrúnachta ag earcú príomhoidí bunscoile i mBaile Átha Cliath, sa Longfort agus i gCill Dara. Deiseanna iontacha d’iarratasóirí cuí. Gach eolas anseo.

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas la Naíonra Thaobh na Coille

Meith 6, 2017

              Múinteoir/ Stiúrtheoir Ranga  i gcóir Mí Meán Fhomhair 2017/18 ( is féidir glacadh le múinteoirí ar sos gairme mar táimid   faoi réir ag  An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige, ní an An Roinn Oideachais & Scileanna) Bunaíodh Gaelscoil Thaobh na Coille i  1999. Is naíonra forásach é a […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais Samhraidh le Gaelcholáiste Cholumba

Mí na Bealtaine 31, 2017

              Tá Gaelscholáiste Cholumba ag déanamh cúrsa Samhraidh coicíse a reachtáil i gColáiste na hOllscoile.     Dátaí: Dé Máirt 6ú Meitheamh-16ú Meitheamh Ionad: U.C.D. Amanta: 10.00am -1.30pm (Ranganna) 1.30pm – 4pm (gníomhaíochtaí roghnach) Teagmhálaí: Anne Ruane, 087-2361869 Ranganna: Daltaí ag dul isteach sa tríú bliain i Mí Mean Fómhair […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas mar Rúnaí le Gaelscoil Phádraig Baile Breac

Mí na Bealtaine 29, 2017

          Tá folúntas mar Rúnaí páirt aimseartha le líonadh i nGaelscoil Phádraig, Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co. Atha Cliath. Dhá lá sa tseachtain (Luan agus Déardaoin) 8.30-3.00 Is le haghaidh scoil-bhliain amháin an post ar dtús, ag tosú ar 28/8/17 Riachtanais • Eolas maith ar an nGaeilge idir a labhairt agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas i nGaelcholáiste Chéitinn

Mí na Bealtaine 25, 2017

Tá múinteoir Fraincis agus Gaeilge á earcú ag Gaelcholáiste Chéitinn, Cluain Meala. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoi 12:00 i.n, 31ú Bealtaine. Post fadtéarmach atá i gceist. Is féidir leat cur isteach ar an bhfolúntas tríd foirm iarratais a íoslódáil ar tipperaryetb.ie.

Brú anseo don alt iomlán

Coláiste Dhún Másc – Coláiste Pobail Nua

Mí na Bealtaine 24, 2017

Iarbhunscoil nua é Coláiste Dhún Másc a bheidh ag oscailt i bPort Laoise i Meán Fómhair 2017. Tá Bord Oideachais agus Oiliúna  Laoise agus Uíbh Fáilí mar phatrún na scoile agus an Fóras Patrúnachta mar Pháirtí Iontaofa. Iarbhunscoil ilchreidmheach, comhoideachasúil trí mheán an Béarla é Coláiste Dhún Másc,  ina bhfuil Aonad Lán Ghaeilge, áit a […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Oifigigh Oideachais & Comhlaigh á n-earcú ag COGG

Mí na Bealtaine 15, 2017

Oifigigh Oideachais Is mian le COGG Oifigeach Oideachais bunscoile agus Oifigeach Oideachais iar-bhunscoile a earcú. Beidh na hoifigigh freagrach as tacú le feidhmiú An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 mar aon le freagrachtaí eile a bhaineann le feidhmeanna reachtúla COGG. Gach eolas ar fáil ar www.cogg.ie An dáta druidte: 4pm Déardaoin 1 Meitheamh 2017. Comhlaigh […]

Brú anseo don alt iomlán