Méid an Téacs

Folúntas do Mhúinteoir Bitheolaíochta agus Eolaíochta i gColáiste Mhuire, BÁC 7

Feabhra 23, 2017

Tá folúntas do mhúinteoir Bitheolaíochta agus Eolaíochta i gColáiste Mhuire. Is post ionadaíochta atá i gceist idir seo agus an samhradh. 20 uair a’chloig sa tseachtain atá ar fáil. Breis eolais le fáil trí ghlaoch ar an scoil ag 087-0532143.

Brú anseo don alt iomlán

FOLÚNTAS: Múinteoir Eacnamaíocht Bhaile

Feabhra 16, 2017

Múinteoir Eacnamaíocht Bhaile de dhíth láithreach ar Choláiste Oiriall, Muineachán. Tuilleadh eolais ón Phríomhoide, Brendan Ó Dufaigh ag 086 3815672

Brú anseo don alt iomlán

Múinteoir Ionadaíochta Gaeilge á lorg i mBÁC

Feabhra 10, 2017

Duine le Gaeilge mhaith de dhíth – 2 lá ionadaíochta i meánscoil ar an taobh ó thuaidh de Chathair Bhaile Átha Cliath (2 & 9ú Márta). Má tá suim agat ann seol rphost chuig siunmulrennan@gmail.com

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Eacnamaíochta Baile

Feabhra 10, 2017

Múinteoir Eacnamaíochta Baile de dhíth láithreach ar Choláiste Oiriall, Muineachán. Tuilleadh eolais ón Phríomhoide, Brendan Ó Dufaigh ag 086 3815672

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Treoirghairme á lorg ag Coláiste Íosagáin

Feabhra 1, 2017

Múinteoir Treoirghairme (11uair sa tseachtain) á lorg ag Coláiste Íosagáin ón 6 Márta 2017 go deireadh na scoilbhliana le saoire mháithreachais a chlúdach. Má tá suim agat sa phost seo, déan teagmháil leis an scoil láithreach tríd ríomhphost ag colaisteiosagain1971@gmail.com nó cuir glaoch ar uimhir na scoile 01 2884028 nó 087 2341785. Scaipigí an scéal […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Gearmáinise á lorg ag Coláiste Íosagáin

Feabhra 1, 2017

An bhfuil Gearmáinis agat? Múinteoir Gearmáinise (11 uair sa tseachtain) á lorg ag Coláiste Íosagáin ón 6 Márta 2017 go deireadh na scoilbhliana le saoire mháithreachais a chlúdach. Má tá suim agat sa phost seo, déan teagmháil leis an scoil láithreach tríd ríomhphost ag colaisteiosagain1971@gmail.com nó cuir glaoch ar uimhir na scoile 01 2884028 nó […]

Brú anseo don alt iomlán

Stiúrthóir Naíonra á earcú i gCorcaigh

Eanáir 27, 2017

Tá Stiúrthóir ag teastáil ó Naíonra úrnua a osclóidh i gCo. Chorcaí. Is réamhscoil lasmuigh é agus ní mór don iarrthóir grá a bheith acu don nádúr agus bheith taobh amuigh.  Tá cábán adhmaid álainn ar an suíomh atá cóirithe le háiseanna iomlána do laethanta áirithe nuair nach n-oireann sé bheith taobh amuigh. Uaireanta Oibre: […]

Brú anseo don alt iomlán

Dianranganna Mata & Gearmáinise ag teastáil i mBaile Átha Cliath

Eanáir 24, 2017

Tá dianranganna Mata agus Gearmáinise trí Ghaeilge á lorg ó scoláire Ardteiste i dtuaisceart chathair Bhaile Átha Cliath. An féidir leatsa cabhrú leis?   Déan teagmháil le Catherine cathylaw1@msn.com

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Oifigeach Tionscadail (Bunscoileanna) le Gaelbhratach

Eanáir 10, 2017

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais do phost mar Oifigeach Tionscadail. Beidh an té a cheapfar i mbun forbartha ar an scéim ‘Gaelbhratach’ ag leibhéal na bunscoile. Beidh sárthuiscint ag iarrthóirí ar an gcuraclam bunscoile agus ar na heagrais éagsúla atá bainteach le cúrsaí oideachais ag an mbunleibhéal. Riachtanais an phoist: • Cáilíocht 3ú leibhéal sa […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Múinteoir Tacaíochta Foghlama

Eanáir 9, 2017

Tá múinteoir tacaíochta foghlama ag teastáil don tréimhse 09/01/17 go dtí 31/06/2017 (saoire mháithreachais le clúdach) i nGaelscoil na Ríthe, Domhnach Seachnaill, Co. na Mí . Beidh grinnbhreithniú na ngardaí de réir Ciorcalán 31/2016 éigeantach mar aon le Dearbhú Reachtúil. Bunscoil lán-Ghaeilge , Chaitliceach í Gaelscoil na Cille. Tuilleadh eolais ar fáil ó Rónán Mac […]

Brú anseo don alt iomlán