Méid an Téacs

Rith Linn!

Márta 3, 2014

Ba mhór le Gaelscoileanna Teo. cuireadh a thabhairt do scoileanna rith in éineacht linn ar an 10 Márta – tá 5 ciliméadar urraithe againn mar chuid de Rith 2014 agus beidh foireann na heagraíochta ag rith ó Bhóthar Bhaile Munna (ag 15.10) i dtreo Ascaill Sheantraibh agus Lána na Cúlóige (le bheith ann ag 15.50). […]

Brú anseo don alt iomlán

Oíche Eolais ag Gaelscoil Mhic Aodha, Cill Dara

Márta 3, 2014

Tá oíche eolais ag Gaelscoil Mhic Aodha, Radharc an Túir, Baile Chill Dara, sa scoil ar Mháirt 11ú Márta 7.30pm. Fáilte roimh chách.

Brú anseo don alt iomlán

Ceardlanna SFGM ar Polasaí Frithbhulaíochta

Feabhra 27, 2014

Beidh ceardlanna á reachtáil ag an Seirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) i Mí Márta le tacú le scoileanna i dtaobh polasaí frithbhulaíochta. Seo thíos na dátaí: 18 Márta 2014 1-3pm Ionad Oideachais Chorcaí 19 Márta 2014 1-3pm Ionad Oideachais Chill Chainnigh 19 Márta 2014 1-3pm Ionad Oideachais na hUaimhe 20 Márta 2014 1-3pm Gallagher’s Hotel, Dún […]

Brú anseo don alt iomlán

Polasaithe Samplacha a Roinnt

Feabhra 25, 2014

Táimid ag iarraidh cur go leanúnach le líon na bpolasaithe samplacha atá againn ar an suíomh gréasáin agus ar fáil do scoileanna ar shaincheisteanna éagsúla. Ar an ábhar sin, tá polasaí samplach maidir le Iniúchadh na nGardaí i nGaeilge á lorg ag scoil amháin agus bheimis fíor-bhuíoch dá gcuirfí ceann ar aghaidh chugainn má tá […]

Brú anseo don alt iomlán

Oíche eolais i nGaelscoil Gaelscoil na Giúise 26.2.2014

Feabhra 11, 2014

Beidh oíche eolais ar siúl san Ionad Pobail i dTeach na Giúise ar an gCéadaoin an 26ú Feabhra. Tá súil againn thú a fheiceáil ann. We will be holding an information evening on Wednesday the 26th of February at 7.30pm in the Firhouse Community Centre. Looking forward to meeting you there.

Brú anseo don alt iomlán

Buaiteoirí Scléip san Axis, 10 Feabhra 2014

Feabhra 11, 2014

Scoileanna rannpháirteacha: Coláiste an Eachréidh Coláiste Íosagáin Scoil Chaitríona Coláiste Pobail Osraí Scoil Phobail Mhic Dara Coláiste de hÍde Coláiste Cois Life Meánscoil Gharman Coláiste Chilliain Ceol nua-aimseartha (aonair): Conall Ó Maolmhuiadh, Scoil Chaitríona (sóisear) Aoife Nic Artain, Coláiste Íosagáin (sinsear) Ceol nua-aimseartha (grúpaí): An Smugairle Róin Leictreach, Scoil Chaitríona (sóisear) Chewy agus an Bhuíon, […]

Brú anseo don alt iomlán

Buaiteoirí Scléip 2014 sa Firkin Crane

Feabhra 6, 2014

Amharclann an Firkin Crane, Corcaigh, 5 Feabhra 2014 Scoileanna rannpháirteacha: Coláiste an Phiarsaigh Gaelcholáiste Chiarraí Gaelcholáiste Luimnigh Gaelcholáiste Mhuire AG Pobalscoil Chorca Dhuibhne Ceol nua-aimseartha (aonair): Chloe Millikan, Gaelcholáiste Luimnigh (sóisear) Sinéad Toomey, Gaelcholáiste Luimnigh (sinsear) Ceol nua-aimseartha (grúpaí): Na Todchaí, Coláiste an Phiarsaigh (sóisear) Walter & Co., Pobalscoil Chorca Dhuibhne (sinsear) Rince cruthaitheach (aonair): Caela O’Shaughnessy, Gaelcholáiste Luimnigh […]

Brú anseo don alt iomlán

Ró éileamh ar na deontais d’imeachtaí idirscoile

Feabhra 3, 2014

Is oth linn a rá go bhfuil an buiséad d’imeachtaí idirscoile as seo go deireadh na bliana críochnaithe anois – bhí an-éileamh ar an scéim i mbliana agus tá breis agus 130 scoil le buntáiste a bhaint as sna míonna romhainn. Coinneofar liosta feithimh d’aon iarratas eile a thagann chugainn agus déanaimid ár ndícheall freastal […]

Brú anseo don alt iomlán

Lá Mór na Gaeilge – 15 Feabhra 2014

Eanáir 28, 2014

Brú anseo don alt iomlán

Gradaim Idirlín do Scoláirí Óga

Eanáir 27, 2014

Spriocdháta d’iarratais ar an gcomórtas idirlín do scoláirí óga sínte go dtí 7 Márta 2014. Beidh Gradaim na nDamhán Alla de chuid Eircom ar siúl i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS) ar 1 Bealtaine 2014. Is comórtas é seo a thugann aitheantas do shaothar teicneolaíochta dhaltaí scoile agus a múinteoirí i mbunscoileanna agus in […]

Brú anseo don alt iomlán