Méid an Téacs

Líofacht sa Ghaeilge á cheadú mar chritéir iontrála sna scoileanna lán-Ghaeilge sa Bhille Oideachais 2016

Bealtaine 10, 2018

Fáiltíonn Gaeloideachas roimh ráiteas an Aire Oideachais go bhfuil leasú le cur i bhfeidhm sa Bhille Iontrála Scoile a thabharfaidh cead do scoileanna lán-Ghaeilge tús áite a thabhairt do pháistí sna polasaithe iontrála a bhfuil líofacht aois-oiriúnach acu sa Ghaeilge, agus a thógann aon riachtanais speisialta oideachais ag an bpáiste san áireamh sa mheasúnú ar […]

Brú anseo don alt iomlán

An chéad ócáid phoiblí riamh do thuismitheoirí páistí le riachtanais urlabhra, teanga agus chumarsáide atá ag freastal ar scoil dhátheangach.

Bealtaine 1, 2018

PREASRÁITEAS: LE FOILSIÚ LÁITHREACH 01.05.2018 Tá líon na bpáistí in Éirinn atá á dtógáil le dhá theanga nó níos mó sa bhaile nó sa timpeallacht scoile ag méadú. Bíonn ceisteanna ag go leor tuismitheoirí/caomhnóirí, ceisteanna nach dtugtar freagra orthu go minic, maidir le húsáid an dá theanga agus oiriúnacht an oideachais dátheangaigh do pháistí a […]

Brú anseo don alt iomlán

Deiseanna do na scoileanna lán Ghaeilge i bhfógra an Aire Oideachais

Aibreán 13, 2018

Cuireann Gaeloideachas fáilte mhór roimh fhógra an Aire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton, inniu, go bhfuil 42 scoil úra le hoscailt le linn na tréimhse 2019-2022. “Is fógra an-dearfach é seo a chabhróidh linn a chinntiú go mbeidh oideachas lán-Ghaeilge ar fáil mar rogha do bhreis páistí a bhfuil suim ag a dtuismitheoirí sa chóras […]

Brú anseo don alt iomlán

42 scoil nua le hoscailt sna blianta amach romhainn

Aibreán 13, 2018

Fáiltíonn Gaeloideachas roimh fhógra na Roinne Oideachais agus Scileanna go mbeidh scoileanna nua le bunú sna blianta amach romhainn, agus táimid an-dóchasach go mbeidh scoileanna lán-Ghaeilge ina measc. Roinnfear gach eolas anseo sna seachtainí romhainn maidir leis an bpróiseas a bheidh ann le pátrúin agus sainmheoin na scoileanna nua seo a aithint. Tá foireann na […]

Brú anseo don alt iomlán

Preasráiteas: Tacaíocht an Aire Oideachais do na scoileanna lán-Ghaeilge sa reachtaíocht maidir le polasaithe iontrála

Aibreán 4, 2018

LE FOILSIÚ LÁITHREACH: 4 AIBREÁN 2018 Thar ceann na scoileanna lán-Ghaeilge, fáiltíonn Uachtarán Gaeloideachas, Anna Ní Chartúir roimh ráiteas na Roinne Oideachais go bhfuiltear ag tógáil foráil san áireamh sna leasuithe atá á ndréachtú ar an mBille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2016 a cheadóidh do na gaelscoileanna tús áite a thabhairt do pháistí atá á […]

Brú anseo don alt iomlán

PREASRÁITEAS: FÁILTÍONN GAELOIDEACHAS ROIMH NA TACAÍOCHTAÍ A BHEIDH AR FÁIL DO SCOILEANNA GAELTACHTA FAOIN SCÉIM AITHEANTAIS.

Márta 29, 2018

LE FOILSIÚ LÁITHREACH: 29 MÁRTA 2018 Fáiltíonn Gaeloideachas roimh eisiúint an chiorcláin maidir leis an gcéad chéim fheidhmithe eile a bhaineann leis an scéim aitheantais do scoileanna Gaeltachta don tréimhse Aibreán 2018 – deireadh na scoilbhliana 2018/2019. Leagtar amach na tacaíochtaí a bheidh ar fáil do scoileanna, idir deontas d’acmhainní, forbairt ghairmiúil leanúnach bhreise agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Riachtanais na Scoileanna Oileáin á nAithint

Feabhra 28, 2018

Fáiltíonn Gaeloideachas roimh an aitheantas atá á thabhairt do na dúshláin atá ag scoileanna ar oileán le seoladh tuarascála de chuid an Chomhchoiste um Oideachas agus Scileanna inniu. Tuarascáil thábhachtach í seo, a léiríonn tacaíocht traspháirtí d’fhorbairt córais agus scéimeanna tacaíochta níos iomchuí don oideachas oileáin, agus a chuirfeadh bonn níos láidre faoin oideachas lán-Ghaeilge […]

Brú anseo don alt iomlán

Léiriú míchruinn sna meáin maidir le cur chuige na scoileanna lán-Ghaeilge sna polasaithe iontrála

Feabhra 13, 2018

Údar díomá atá san amhras agus sa mhíshástacht atá cruthaithe sna meáin maidir le próiseas iontrála scoileanna lán-Ghaeilge, a deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas. Tá doiléir cruthaithe sna meáin faoi agallaimh a bheith mar mhodh éigeantach chun áiteanna a bhronnadh ar pháistí sna scoileanna lán-Ghaeilge nuair a thiocfaidh an reachtaíocht i bhfeidhm. Níl fírinne […]

Brú anseo don alt iomlán

Tionscadal Taighde “Teacht in Inmhe”

Eanáir 24, 2018

Fáilteoidh Teacht Aniar agus Tuismitheoirí na Gaeltachta roimh iarratais ó thaighdeoirí aonair nó meithleacha oibre nó institiúidí ar thionscadal taighde “Teacht in Inmhe”: Teacht in Inmhe: Clár idirbhliana do Scoileanna Gaeltachta a fhorbairt. Tionscadal 5 mhí atá i gceist ag tosú i Mí an Mhárta 2018 Tá gach eolas ar fáil ó: https://teachtaniar.eu/nuacht nó Tuismitheoirí […]

Brú anseo don alt iomlán

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 2018

Eanáir 18, 2018

Craobh na hÉireann Óstan an Lucan Spa, Leamhcán, Co. Átha Cliath Dé Céadaoin, 24 Eanáir 2018 3.30 p.m. Fáilte roimh chách! Aoichainteoir: Joe Mag Raollaigh, Tuairisceoir Nuachta de chuid RTÉ 3.30 p.m. CRAOBH NA SÓISEAR RÚN: Anois an t-am dár gcuid eisimirceach filleadh abhaile go hÉirinn! Foireann A: Coláiste Oiriall, Muineachán Foireann B: Gaelcholáiste Dhoire, […]

Brú anseo don alt iomlán