Méid an Téacs

Clár Chomhdháil Oideachais Gaelscoileanna Teo. 2015

Mí na Samhna 13, 2015

Tá clár do Chomhdháil Oideachais Gaelscoileanna Teo. 2015 le fáil anseo. An bhfuil do scoil/naíonra cláraithe go fóill? Bígí linn!

Brú anseo don alt iomlán

Camchuairt Náisiúnta Fíbín – An Triail le Máireád Ní Ghráda

Mí na Samhna 10, 2015

Chuir an comhlacht drámaíochta Gaeilge Fíbín tús lena gcamchuairt náisiúnta inniu san Axis i  mBaile Munna le lán an tí don dá léiriú de An Triail le Máireád Ní Ghráda faoi stiúr Brendan Murray agus beidh an dráma á léiriú dhá uair in aghaidh an lae go dtí an Aoine bheag seo agus na ticéid nach mór díolta […]

Brú anseo don alt iomlán

Post i nGaelcholáiste Oiriall, Muineachán

Deireadh Fómhair 16, 2015

Múinteoir Matamaitice (sóisearach) agus Eolaíochta (sóisearach) Má tá suim agat, déan teagmháil leis an Phríomhoide, Brendan Ó Dufaigh ag 086 3815672

Brú anseo don alt iomlán

An Tionscnamh Teanga: 40 Bliain ar Aghaidh

Deireadh Fómhair 16, 2015

Clár Faisnéise ar Raidió na Life Dé Satharn 24ú Deireadh Fómhar Éist leis ar Raidió na Life ar 106.4FM nó ag www.raidionalife.ie Craolfar clár faisnéise ‘An Tionscnamh Teanga: 40 Bliain ar Aghaidh’ ar Raidió na Life 106.4 FM Dé Satharn, 24ú Deireadh Fómhar ag 11.00 r.n. Díríonn sé isteach ar ghluaiseacht raidiceach a d’fhás sna […]

Brú anseo don alt iomlán

Le Chéile Trí Ghaeilge 2015

Meán Fómhair 25, 2015

Tá Gaelscoileanna Teo. ag cur deontas ar fáil do naíonraí agus do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta tríd an scéim ‘Le Chéile Trí Ghaeilge’. Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil buiséad ceadaithe don scéim don tréimhse Meán Fómhair – Nollaig 2015 agus go bhfuil muid ag glacadh le hiarratais d’imeachtaí atá beartaithe laistigh don tréimhse […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Oifigeach Forbartha á lorg le cúram ar leith do chur chun cinn an Oideachais lán-Ghaeilge Gaeltachta

Meán Fómhair 9, 2015

Tá folúntas ag Gaelscoileanna Teo. d’Oifigeach Forbartha a bheidh lonnaithe i gContae na Gaillimhe agus a dhéanfaidh cúram go príomha do riachtanais na scoileanna lán-Ghaeilge i ngach Gaeltacht ag an mbunleibhéal agus an iarbhunleibhéal. Scála Tuarastail: Oifigeach Feidhmiúcháin: €27,464 – €44,967 Lán-aimseartha, Conradh 3 Bliana Tuilleadh eolais, sainchuntas poist móide foirm iarratais le fáil trí […]

Brú anseo don alt iomlán

Cruinniú Cinn Bhliana Gaelscoileanna Teo, 9 Deireadh Fómhair

Meán Fómhair 8, 2015

Bíodh glór agat agus tapaigh an deis rún a mholadh agus ionchur a bheith agat i bhforbairt na scoileanna lán-Ghaeilge. Beidh Cruinniú Cinn Bhliana Gaelscoileanna Teo. ar siúl sa Sheraton, Baile Átha Luain ar an 21 Samhain 2015. An spriocdháta le haghaidh rúin agus ainmniúcháin i mbliana ná an 9 Deireadh Fómhair. Is gá go […]

Brú anseo don alt iomlán

Scéim Árachais

Lúnasa 12, 2015

Tá grúpscéim árachais do naíonraí á chur ar fáil ag O’Leary Insurances agus á riaradh ag Gaelscoileanna Teo. Seo thíos na táillí a bhaineann leis an scéim don naíonra bhliain 2015/16: Suas go 20 páiste (€20.00 in aghaidh an pháiste sa bhreis ar an fhigiúir sin) Clúdach Lae (uasmhéid 7 n-uair) €630.00 Clúdach seisiúnach (uasmhéid 3.5 […]

Brú anseo don alt iomlán

Oideachas lán-Ghaeilge á phlé ar RTÉ1

Lúnasa 10, 2015

Beidh an t-éileamh méadaithe ar scoileanna lán-Ghaeilge á phlé le Clare ó Gaelscoileanna Teo. ar Today with Seán O’ Rourke, RTÉ Radio 1, 10r.n., Máirt 11 Lúnasa. Bígí ag éisteacht!

Brú anseo don alt iomlán

Tacaíocht mhéadaithe léirithe ag an bPobal i leith na Gaeilge sa Chóras Oideachais de réir Tuairisc nua ón ITES

Lúnasa 7, 2015

Fáiltíonn Gaelscoileanna Teo. roimh fhoilsiú ‘Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge’, tuarascáil taighde uile-oileáin, foilsithe ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta agus coimisiúnaithe ag Foras na Gaeilge. Tá an tuarascáil bunaithe ar fhaisnéis a bailíodh mar chuid de dhá shuirbhé uile-oileáin a choimisiúnaigh Foras na Gaeilge i 2001 agus arís i 2013. Léiríonn […]

Brú anseo don alt iomlán