Méid an Téacs

Mo chéad lá ar scoil 2014 – Gaelscoil an Chuilinn

Meán Fómhair 1, 2014

Grianghraif álainn de naíonaín bheaga 2014 ar a gcéad lá scoile! Féach suíomh na scoile, www.gaelscoilanchuilinn.ie.

Brú anseo don alt iomlán

Dianchúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí in Iarbhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge

Iúil 9, 2014

18-22 Lúnasa, Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24 Díreofar sa chúrsa ar an saghas teanga a úsáideann múinteoirí ar bhonn laethúil, is é sin frásaí agus stór focal is féidir a úsáid nuair a bhítear ag plé le daltaí sa seomra ranga agus timpeall na scoile, le múinteoirí eile agus le tuismitheoirí. Bainfear […]

Brú anseo don alt iomlán

M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge

Mí na Bealtaine 23, 2014

Ré Nua don Oideachas Lán-Ghaeilge An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge i  gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach 2014-2016 Beidh an clár iarchéime, An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge curtha ar fáil arís i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, i Meán Fómhair 2014. Sa clár ilchodach seo, An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, díreofar ar oideolaíocht […]

Brú anseo don alt iomlán

Comhghairdeas le Gaelcholáiste Luimnigh – tuairisc den scoth faighte acu!

Mí na Bealtaine 9, 2014

Tá ábhar ceiliúrtha agus bróid ag Gaelcholáiste Luimnigh sa tuairisc a d’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna le déanaí maidir le bainistíocht, ceannaireacht agus foghlaim sa scoil. Is féidir an tuairisc a léamh anseo: Gaelcholáiste Luimnigh MSU (Gaeilge) Gaelcholaiste Luimnigh WSE (English) Tréaslaíonn Gaelscoileanna Teo. le pobal uile na scoile as an obair den scoth atá ar bun acu.

Brú anseo don alt iomlán

Rith Linn!

Márta 3, 2014

Ba mhór le Gaelscoileanna Teo. cuireadh a thabhairt do scoileanna rith in éineacht linn ar an 10 Márta – tá 5 ciliméadar urraithe againn mar chuid de Rith 2014 agus beidh foireann na heagraíochta ag rith ó Bhóthar Bhaile Munna (ag 15.10) i dtreo Ascaill Sheantraibh agus Lána na Cúlóige (le bheith ann ag 15.50). […]

Brú anseo don alt iomlán

Oíche Eolais ag Gaelscoil Mhic Aodha, Cill Dara

Márta 3, 2014

Tá oíche eolais ag Gaelscoil Mhic Aodha, Radharc an Túir, Baile Chill Dara, sa scoil ar Mháirt 11ú Márta 7.30pm. Fáilte roimh chách.

Brú anseo don alt iomlán

Ceardlanna SFGM ar Polasaí Frithbhulaíochta

Feabhra 27, 2014

Beidh ceardlanna á reachtáil ag an Seirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) i Mí Márta le tacú le scoileanna i dtaobh polasaí frithbhulaíochta. Seo thíos na dátaí: 18 Márta 2014 1-3pm Ionad Oideachais Chorcaí 19 Márta 2014 1-3pm Ionad Oideachais Chill Chainnigh 19 Márta 2014 1-3pm Ionad Oideachais na hUaimhe 20 Márta 2014 1-3pm Gallagher’s Hotel, Dún […]

Brú anseo don alt iomlán

Polasaithe Samplacha a Roinnt

Feabhra 25, 2014

Táimid ag iarraidh cur go leanúnach le líon na bpolasaithe samplacha atá againn ar an suíomh gréasáin agus ar fáil do scoileanna ar shaincheisteanna éagsúla. Ar an ábhar sin, tá polasaí samplach maidir le Iniúchadh na nGardaí i nGaeilge á lorg ag scoil amháin agus bheimis fíor-bhuíoch dá gcuirfí ceann ar aghaidh chugainn má tá […]

Brú anseo don alt iomlán

Oíche eolais i nGaelscoil Gaelscoil na Giúise 26.2.2014

Feabhra 11, 2014

Beidh oíche eolais ar siúl san Ionad Pobail i dTeach na Giúise ar an gCéadaoin an 26ú Feabhra. Tá súil againn thú a fheiceáil ann. We will be holding an information evening on Wednesday the 26th of February at 7.30pm in the Firhouse Community Centre. Looking forward to meeting you there.

Brú anseo don alt iomlán

Buaiteoirí Scléip san Axis, 10 Feabhra 2014

Feabhra 11, 2014

Scoileanna rannpháirteacha: Coláiste an Eachréidh Coláiste Íosagáin Scoil Chaitríona Coláiste Pobail Osraí Scoil Phobail Mhic Dara Coláiste de hÍde Coláiste Cois Life Meánscoil Gharman Coláiste Chilliain Ceol nua-aimseartha (aonair): Conall Ó Maolmhuiadh, Scoil Chaitríona (sóisear) Aoife Nic Artain, Coláiste Íosagáin (sinsear) Ceol nua-aimseartha (grúpaí): An Smugairle Róin Leictreach, Scoil Chaitríona (sóisear) Chewy agus an Bhuíon, […]

Brú anseo don alt iomlán