Méid an Téacs

Cuireadh chun do thuairim a chur in iúl i dtaobh Oideachais i Limistéir Ghaeltachta

Mí na Bealtaine 20, 2015

Moltaí Polasaí Oideachas Gaeltachta Mar chuid den Straitéis Fiche bliain don Ghaeilge tá réimse moltaí polasaí forbartha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, a bhfuil sé mar aidhm leo an soláthar oideachais lán-Ghaeilge sa Ghaeltacht a threisiú.  Is iad taithí scoileanna Gaeltachta agus mórstaidéir thaighde áirithe atá mar bhonn eolais leis na moltaí.  Tá achoimre […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Cúntóir Riachtanais Speisialta i gColáiste Mhuire, Baile Átha Cliath

Aibreán 28, 2015

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Mhuire, meánscoil lán-ghaelach i mBaile Átha Cliath 7, roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas: Cúntóir Riachtanais Speisialta (16 uair) Is den riachtanas Gaeilge chomhráiteach a bheith ag iarraitheoirí. Taithí de bheith ag obair le páistí le titimeas buntáistiúil. Ní mór litir iarratais, CV agus teistiméireachtaí carachtair / […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Príomhoide Teagaisc le Gaelcholáiste Dhoire

Márta 12, 2015

Sonraí ar fad ar fáil ag: GCD FÓGRA

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas Poist mar Phríomhoide ar Ghaelscoil nua i mBiorra fógartha

Márta 10, 2015

Tá post mar Phríomhoide ar an nGaelscoil nua i mBiorra i gCo. Uíbh Fhailí fógartha! Má tá fonn ort bheith páirteach i mbunú Scoil lán-Ghaeilge stairiúil lean an nasc seo thíos: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/19556/

Brú anseo don alt iomlán

Bileog nua foilsithe – An Luath-thumoideachas sna Scoileanna Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Márta 4, 2015

Tá bileog nua ar fáil ó GAELSCOILEANNA TEO. maidir leis an luath-thumoideachas sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Tá tuilleadh eolais maidir leis an luath-thumoideachas agus na buntáistí a bhaineann leis pléite ann, agus is féidir leagan leictreonach den bhileog a íoslódáil mar PDF thíos. Is féidir cóipeanna crua a ordú saor in aisce trí ríomhphost […]

Brú anseo don alt iomlán

Bunscoil lán-Ghaeilge nua le bunú i mBiorra, Co. Uíbh Fháilí, Meán Fómhair 2015

Feabhra 13, 2015

D’fhógair an tAire Oideachais & Scileanna, Jan O Sullivan, inniu go n-osclófar ceithre bhunscoil nua i 2015 faoi phróiseas na Roinne le héagsúlacht an tsoláthair bunscoile a leathnú, agus is cúis mór áthais do Gaelscoileanna Teo. agus An Foras Pátrúnachta go bhfuil Gaelscoil Bhiorra i Co. Uíbh Fháilí aitheanta ina measc. Bhí pobal Bhiorra cheana […]

Brú anseo don alt iomlán

Bunscoileanna Nua 2015 & 2016

Feabhra 5, 2015

Tá na ceantair ina mbeidh bunscoileanna nua le bunú i 2015 agus 2016 díreach fógartha ag an Roinn Oideachais & Scileanna. Tá preasráiteas na Roinne thíos. Beidh Gaelscoileanna Teo. ag gníomhú de réir an fhógra seo, ag dul i mbun comhairliúcháin leis na scoileanna lán-Ghaeilge sna mórcheantair lena mbaineann maidir le ró-éileamh agus ag plé […]

Brú anseo don alt iomlán

Fógartha ag an Aire O’Sullivan go mbeidh seacht mbunscoil nua bunaithe sa chéad dhá bhliain eile

Feabhra 5, 2015

Scéal iomlán ag: http://www.irishtimes.com/news/education/new-primary-schools-for-dublin-cork-galway-and-wicklow-1.2092582 http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2015-Press-Releases/PR15-02-05.html

Brú anseo don alt iomlán

Deontais Le Chéile Trí Ghaeilge

Feabhra 5, 2015

Tá Gaelscoileanna Teo. ag cur deontas ar fáil do naíonraí agus do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta tríd an scéim ‘Le Chéile Trí Ghaeilge’. Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil buiséad ceadaithe don scéim don tréimhse Eanáir – Meitheamh 2015 agus go bhfuil muid ag glacadh le hiarratais d’imeachtaí atá beartaithe laistigh don tréimhse seo. […]

Brú anseo don alt iomlán

Gairm ar pháipéir don Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas

Eanáir 22, 2015

An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas An Tumoideachas: Bua nó Dua? 15-16 Bealtaine 2015 Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh Tabharfaidh An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas deis do theangeolaithe, do thaighdeoirí, d’oideoirí an oideachais lán-Ghaeilge a gcuid taighde a chur i láthair agus a fhiosrú i gcomhthéacs an tumoideachais. Tá […]

Brú anseo don alt iomlán