Méid an Téacs

Maoiniú Áiseanna Teagaisc agus Sparánachtaí Taighde COGG

Feabhra 20, 2017

Maoiniú Áiseanna Teagaisc agus Sparánachtaí Taighde COGG Maoiniú Áiseanna Teagaisc/ Foghlama Gaeilge Sparánachtaí Taighde: Iarratais/ Tairiscintí/ Léirithe Spéise Tuilleadh eolais agus foirm iarratais (Leagan Gaeilge agus Béarla san aon doiciméad amháin) Sparánachtai Taighde 2017 Maoiniú Áiseanna 2017 Dáta deiridh d’iarratais: 4pm Dé Luain an 20 Márta 2017

Brú anseo don alt iomlán

TG4 FOGHLAIM Acmhainn Nua Oideachais do Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta.

Feabhra 16, 2017

PREASRÁITEAS                                                                          DÁTA: 06.02.17 TG4 FOGHLAIM Acmhainn Nua Oideachais do Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta. Tá TG4 i gcomhar le hOllscoil […]

Brú anseo don alt iomlán

Fíbín ag cur tús le clár na bliana le Clann Lir

Feabhra 16, 2017

Tá Áras Inis Gluaire ag obair ar chomhléiriú le Fíbín ar leagan nua den scéal Clann Lir, faoi threoir a Stiúrthóir Ealaíonta, Brendan Murray. Is seó ar leith atá ann a thugann ealaín, damhsa, scéalaíocht agus ceol le chéile. Cruthóidh an t-ealaíontóir Dara McGee sraith íomhánna corraitheacha beo ar stáitse le linn an scéil agus an méid a thit amach nuair a […]

Brú anseo don alt iomlán

BUAIGH 5 x €100 DE LEABHAIR DO LEABHARLANN DO SCOILE LE FUTA FATA ‘AN BILLIÚNAÍ BEAG’ LE DAVID WALLIAMS AR FÁIL GO LUATH!

Feabhra 16, 2017

  Nuair a d’fhógair muid roimh Nollaig go raibh muid ag obair ar leagan Gaeilge de scéal David Walliams, Billionaire Boy, bhí iontas orainn faoin méid suime a cuireadh ann. Tá aistriúcháin go leor den chineál seo foilsithe le gairid i nGaeilge, ina measc eagráin Futa Fata den Diary of a Wimpy Kid – ach […]

Brú anseo don alt iomlán

Bag2School / Bag2TheFuture

Feabhra 16, 2017

B2S – Poster bi-lingual IRISH Bag2School / Bag2TheFuture Bridge St, Carndonagh, Co.Donegal ROI – Office: 074 93 73330 Mob: 083 8372876 N.I – Office: 00353 7493 73330  Company No:  500939 www.bag2school.ie www.bag2thefuture.ie   Proud Fundraising partners for LauraLynn House and CanTeen Ireland.

Brú anseo don alt iomlán

Imní ar scoileanna Gaeltachta maidir le ráiteas na Roinne i leith soláthar múinteoirí d’fheidhmiú an Pholasaí Oideachas Gaeltachta

Feabhra 15, 2017

D’fhógair an Roinn Oideachais & Scileanna inné nach mbeidh aon mhúinteoir breise á cheapadh faoin bPolasaí don Oideachas Gaeltachta don scoilbhliain 2017/18. Tá gealltanais shonracha tugtha sa pholasaí go mbeidh soláthar de 30 múinteoir bunscoile agus de 30 múinteoir iarbhunscoile ar fáil mar mhúinteoirí breise (ex-quota) do scoileanna Gaeltachta ó 2018/19. Ábhar oidí ó chúrsaí […]

Brú anseo don alt iomlán

Coláiste Ghlór na Mara – Príomhoide le Ceapadh

Feabhra 15, 2017

    Coláiste Ghlór na Mara Iarbhunscoil a d’oscail i Meán Fómhair 2014 le freastal ar mhór-cheantar Bhaile Brigín, Co Átha Cliath. Uimhir Rolla : 68082L Is mian leis an mBord Bainistíochta a fhógairt go bhfuil Príomhoide le ceapadh, a rachaidh i mbun dualgais ó 20 Márta 2017. Iarbhunscoil, dheonach, ilchreidmheach, lán-Ghaeilge do chailíní agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Eolas tábhachtach de dhíth maidir le próiseas iontrála bunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta

Feabhra 15, 2017

Tá comhairliúcháin ar bun ag an Roinn Oideachais & Scileanna faoi láthair maidir le ról an reiligiúin shainchreidmhigh i bpróiseas iontrála na scoileanna. Tá cheithre mholadh déanta ag an Aire maidir le cuir chuige fhéideartha le hathruithe a dhéanamh. Ba mhór le Gaeloideachas eolas a bhailiú ó na bunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta maidir lena gcleachtais […]

Brú anseo don alt iomlán

Fianaise i gcinntí DEIS gur scoileanna uileghabhálacha iad scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Feabhra 15, 2017

Cuireann cinntí an Roinn Oideachais agus Scileanna i dtaobh scoileanna faoi mhíbhuntáiste deireadh leis an argóint gur scoileanna éilíteacha iad scoileanna lán Ghaeilge, a deir an eagraíocht Gaeloideachas. Tá 74 scoil lán-Ghaeilge agus Gaeltachta aitheanta anois mar scoileanna DEIS, sin scoil as gach cúig atá ag freastal ar thromlach daltaí a bhfuil míbhuntáiste oideachasúil orthu. […]

Brú anseo don alt iomlán

Oiliúint do bhoird bainistíochta bunscoile agus iarbhunscoile maidir le Frithbhulaíocht

Feabhra 14, 2017

Cuirfidh Gaeloideachas agus An Foras Pátrúnachta módúil oiliúna ar frithbhulaíocht agus earcaíocht ar fáil do na boird bainistíochta i 2017. Tá an oiliúint seo in oiriúint do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna.  Iarraimid ar ionadaithe ó bhord bainistíochta na scoileanna clárú le freastal, agus fáiltonn muid roimh ceisteanna ina leith – is féidir teagmháil a dhéanamh le Clare […]

Brú anseo don alt iomlán