Méid an Téacs

‘Féileacán’ – Axis: Baile Munna, i bpáirt leis an NAYD.

Meán Fómhair 23, 2016

Bunaíodh an NAYD um 1980 chun tacú le forbairt an amharcannaíocht Éireannach do daoine óga. Ó shin i léith tá an NAYD ag tacú le drámaíocht do dhaoine óga agus iad ina mbun nó i polaisaí, ag moladh buntáistí dhaoine óga ag glacadh páirte ann, ag cur comhionnanas chun cinn agus tabhairt ceannasaíochta san éarnáil. […]

Brú anseo don alt iomlán

Fíbín: An Triail

Meán Fómhair 21, 2016

Brú anseo don alt iomlán

Is Eolaí Mé

Meán Fómhair 16, 2016

Sraith eolaíochta shiamsúil é ‘Is Eolaí Mé’, dírithe ar dhaoine ó 8-12 bliain d’aois, léirithe ag Meangadh Fíbín do TG4. Cuirfear tús le craoladh an chláir i sceideal an Fhómhair ar Cúla 4 ar an Mháirt 20ú Meán Fómhair agus craolfar é dhá uair sa tseachtain as seo go Nollaig, an Mháirt agus an Déardaoin ag 5.25i.n. […]

Brú anseo don alt iomlán

Comórtas Amhrán Gaeilge Nua-Chumtha

Meán Fómhair 16, 2016

Brú anseo don alt iomlán

Cruinniú Urghnách Gaelscoileanna Teo., 6 Deireadh Fómhair 2016

Meán Fómhair 12, 2016

Thug Gaelscoileanna Teo. faoi chomhairliúchán le scoileanna faoi ainm na heagraíochta a leasú i bhfianaise an athraithe atá tagtha ar chúramaí Gaelscoileanna Teo. ó ceapadh ina ceanneagraíocht í ar an réimse Tumoideachas/ Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge in Iúil 2014. Dá réir tá cúramaí ar an eagraíocht anois i leith na scoileanna lán-Ghaeilge sa Ghaeltacht agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Seisiún Oiliúna ar úsáid www.irishforparents.ie

Meán Fómhair 12, 2016

Tá an suíomh www.irishforparents.ie á fhorbairt de réir a chéile agus beidh cúrsa oiliúna ar siúl ar an 8 Deireadh Fómhair i Marino ina mbeidh deis acu siúd a mhúineann ranganna Gaeilge do thuismitheoirí níos mó a fhoghlaim faoin ábhar teagaisc ar an suíomh agus faoi conas é a úsáid sa seomra ranga. Cuir ríomhphost […]

Brú anseo don alt iomlán

Comhdháil ar Riachtanais Speisialta Oideachais sa bhunscoil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta

Meán Fómhair 12, 2016

Bigí linn nuair a reáchtáilfear an chéad comhdháil riamh ar RSO sa chóras lán-Ghaeilge. Ní ghearrfar costas ar rannpháirteacht ach ní mór clárú le oifig@gaelscoileanna.ie roimh an Aoine, 21 Deireadh Fómhair. Beidh teorainn ar spásanna. Eiseofar an clár iomlán go luath. Bileog-eolais-Comhdhail-RSO

Brú anseo don alt iomlán

Comhdháil Bhliantúil Na Naíonraí Gaelacha

Meán Fómhair 12, 2016

Reáchtáiltear Comhdháil Bhliantúil Na Naíonraí Gaelacha gach bliain i mí Dheireadh Fómhair agus bíonn léachtaí agus seimineáir spéisiúla ar siúl. Bhí Comhdháil 2015 ar siúl ar an 2 agus 3 Samhain i mBaile Átha Luain. Beidh Comhdháil agus Cruinniú Cinn Bhliana 2016 ar siúl ar an 7 agus 8 Deireadh Fómhair sa Kilmurray Lodge, Luimneach.  Is féidir clár na […]

Brú anseo don alt iomlán

(English) Dámhachtainí FLTA Fulbright chun Gaeilge a theagasc sna Stáit Aontaithe: Déan Iarratas Anois!

Meán Fómhair 7, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Brú anseo don alt iomlán

Siamsaíocht an Fhómhair!

Meán Fómhair 7, 2016

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeimid ag cur tús le séasur nua den tsraith míosúil ‘Siamsaíocht@6!’  in Amharclann Chúirt an Phaoraigh ar an Déardaoin, 20 Deireadh Fómhair 2016– seolfar na sonraí chugaibh in am tráth !  Idir an dá linn, má bhíonn sibh sa chathair ar an Oíche Chultúir, Dé hAoine, 16 Meán Fómhair, buail […]

Brú anseo don alt iomlán