Méid an Téacs

Feargal Ó Cuilinn imithe ar shlí na fírinne

Deireadh Fómhair 17, 2017

Déanann Gaeloideachas comhbhrón ó chroí le muintir, cairde agus comhghleacaithe Fheargail Uí Chuilinn. Beidh cuimhne againn uile air mar fhear a raibh grá agus dílseacht don Ghaeilge agus don ghaelscolaíocht go mór ina chroí istigh agus mar bhunchloch dá shaol. Áireoimid uainn é mar dhíograiseoir teanga, a thug faoi fhorbairt na teanga go croíúil, go […]

Brú anseo don alt iomlán

CUIREADH: Scéalta na nÉanlaithe

Deireadh Fómhair 12, 2017

Ba mhór ag Foilseacháin Ábhair Spioradálta tú a bheith i láthair            nuair a sheolfaidh an Dr Éanna Ní Lamhna Scéalta na nÉanlaithe: Cuairteanna agus Cuairteoirí le Helen Ó Murchú,  leabhar do dhaoine óga faoin mbagairt éiceolaíochta agus mhorálta is mó atá roimh aos óg an lae inniu. Ionad: An Taisce, Halla na dTáilliúirí, An […]

Brú anseo don alt iomlán

Oscailt Oifigiúil Choláiste Dhún Másc

Deireadh Fómhair 12, 2017

Cuireadh tús oifigiúil le Coláiste Dhún Másc ar an Aoine, an 15ú Meán Fomhair le idir daltaí, foireann na scoile, comhairleoirí, tuismitheoirí agus aíonna speisialta ón mBord Oiliúna agus Traenála agus an Foras Pátrúnachta i láthair ar an lá speisialta, stairiúil seo. Tosnaíodh an ócáid le dreas beag ceoil ó na daltaí, a sheinn réimse […]

Brú anseo don alt iomlán

Sparántachtaí taighde bronnta ar mhic léinn An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál

Deireadh Fómhair 11, 2017

Sparántachtaí taighde bronnta ar mhic léinn An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál Ar an Satharn, 07 Deireadh Fómhair 2017, bhronn Cathaoirleach na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), An tUas. Dónal Ó hAiniféin, spárántachtaí taighde ar mhic léinn an M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál, […]

Brú anseo don alt iomlán

Scéalta ón Rúis – Cuireadh do 11.10.2017

Deireadh Fómhair 10, 2017

Ba mhór ag Foilseacháin Ábhair Spioradálta  agus Ambasáid Chonaidhm na Rúise i gcomhar le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh tú a bheith i láthair nuair a sheolfaidh An Dr. Aidan Doyle, Roinn na Gaeilge,  Scéalta ón Rúis Aistriúcháin agus aistí ar mhórscríbhneoirí na Rúise le Risteárd Mac Annraoi   Sa Seomra Caidrimh, Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na […]

Brú anseo don alt iomlán

Oíche Eolais don Naíonra

Deireadh Fómhair 10, 2017

You are invited to attend an information evening about a Naíonra in North Liatroim. Naíonra Information Evening Thursday 26th Oct. 6pm,  The Glens Centre,  Cluainín (Manorhamilton). Guest Speakers will include Nancy Healy – Childcare support and development worker, Leitrim County Child Care Committee Katie Ní Riain  – Naíonra development officer,  Gaeloideachais Rachael de Buitléir  – Spraoi le Chéile Naíonra director, Cora […]

Brú anseo don alt iomlán

Cláraigh anois le freastal ar an dTionól Forbartha!

Meán Fómhair 20, 2017

  Ráta Mochóirí: Tapaigh an Deis! Ráta Speisialta Mochóirí ar fáil anois go 22 Meán Fómhair! €60 (Scoileanna le ballraíocht) (Aibreán – Meán Fómhair 2017) €85 (Scoileanna gan bhallraíocht/Ionadaithe ó institiúidí agus eagraíochtaí eile) Gnáth-tháille: €75 an duine (Scoileanna le ballraíocht) €100 (Scoileanna gan bhallraíocht/Ionadaithe ó institiúidí agus eagraíochtaí eile) triúir ón scoil chéanna ag freastal = […]

Brú anseo don alt iomlán

Comhrá ’17: 9 – 16 Deireadh Fómhair

Meán Fómhair 15, 2017

Chuir Conradh na Gaeilge tús leis an gcuriarracht Ghaeilge den chéad uair le Comhrá 247 sa bhliain 2013, áit ar baineadh 168 uair a’ chloig cainte gan stad amach i mí Dheireadh Fómhair 2013, agus sháraigh curiarracht Comhrá ’14 é sin le 169 uair a’ chloig cainte. Rinneadh iarracht 170 uair a shroicheadh i 2015, […]

Brú anseo don alt iomlán

Scéim na gCúntóirí Teanga

Meán Fómhair 15, 2017

Fáiltíonn Gaeloideachas roimh fhógra an Aire Stáit Gaeltachta Joe Mc Hugh go bhfuil athbhreithniú le déanamh ar Scéim na gCúntóirí Teanga go gairid agus roimh an deontas atá fógraithe as an scéim a reachtáil don scoilbhliain seo. Dúirt Uachtarán Feidhmeach Gaeloideachas, Anna Ní Chartúir, ‘Tá díoma agus míshástacht ar scoileanna nach raibh cúntóirí teanga ag […]

Brú anseo don alt iomlán

Fleadh agus Aonach Fhine Gall 15 – 17 Meán Fómhair, Sord

Meán Fómhair 12, 2017

Beidh Fleadh agus Aonach Fhine Gall ar siúl den chéad uair riamh idir an 15 agus an 17 Meán Fómhair i Sord, Co. Átha Cliath, mar chuid den Chlár Éire Ildánach atá ar bun ag Comhairle Contae Fhine Gall don bhliain 2017. Ceiliúrfar traidisiúin láidir an cheoil i bpobal Fhine Gall le linn na hócáide […]

Brú anseo don alt iomlán