Méid an Téacs

Gairm ar pháipéir don Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas

Eanáir 22, 2015

An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas An Tumoideachas: Bua nó Dua? 15-16 Bealtaine 2015 Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh Tabharfaidh An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas deis do theangeolaithe, do thaighdeoirí, d’oideoirí an oideachais lán-Ghaeilge a gcuid taighde a chur i láthair agus a fhiosrú i gcomhthéacs an tumoideachais. Tá […]

Brú anseo don alt iomlán

Scéim tógála na Roinne Oideachais & Scileanna do 2015 fógartha, 18 scoil lán-Ghaeilge le foirgnimh scoile nua a fháil

Mí na Nollag 18, 2014

Is cúis áthais do Gaelscoileanna Teo. go bhfuil 18 scoil lán-Ghaeilge i measc na scoileanna a ainmníodh inniu i bplean tógála na Roinne Oideachais & Scileanna don bhliain 2015. Cuirfear foirgnimh scoile nua ar fáil do na scoileanna thíos, roinnt díbh atá i cóiríocht shealadach le beagnach 30 bliain anuas. Guíonn muid gach rath ar […]

Brú anseo don alt iomlán

Agallamh maidir le Feachtas do Ghaelcholáiste i gCIll Dara Thuaidh ar KFM

Deireadh Fómhair 24, 2014

Nasc go dtí an podcast don agallamh a rinne an coiste bainteach le Gaelcholáiste a bhunú i gCIll Dara Thuaidh le KFM ar maidin. www.kildaretoday.podomatic.com

Brú anseo don alt iomlán

Fáilte curtha ag an Aire O`Sullivan agus Humphreys roimh Bheathaisnéis na hÉireann atá ar fáil saor in aisce do gach scoil

Deireadh Fómhair 23, 2014

Scéal iomlán ar fáil ag: www.education.ie

Brú anseo don alt iomlán

Sciob an deis! Deontais ar fáil tríd an scéim Le Chéile Trí Ghaeilge

Deireadh Fómhair 22, 2014

Tá Gaelscoileanna Teo. ag cur deontas ar fáil do naíonraí agus do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta tríd an scéim nua ‘Le Chéile Trí Ghaeilge’. Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil buiséad ceadaithe don scéim don tréimhse Meán Fómhair – Nollaig 2014 agus go bhfuil muid ag glacadh le hiarratais d’imeachtaí atá beartaithe laistigh don […]

Brú anseo don alt iomlán

Rúin agus Ainmniúcháin CCB 2014 – Spriocdháta 10.10.2014

Deireadh Fómhair 7, 2014

Bíodh glór agat agus tapaigh an deis rún a mholadh agus ionchur a bheith agat i bhforbairt na naíscoileanna, naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge. Rún a Mholadh Cad is rún ann? Is éard is rún ann ná ráiteas simplí a mhíníonn riachtanas nó mian atá ag pobal naíscoile/naíonra/scoile. Tugtar deis do bhaill Gaelscoileanna Teo. rúin a […]

Brú anseo don alt iomlán

Mo chéad lá ar scoil 2014 – Gaelscoil an Chuilinn

Meán Fómhair 1, 2014

Grianghraif álainn de naíonaín bheaga 2014 ar a gcéad lá scoile! Féach suíomh na scoile, www.gaelscoilanchuilinn.ie.

Brú anseo don alt iomlán

Dianchúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí in Iarbhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge

Iúil 9, 2014

18-22 Lúnasa, Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24 Díreofar sa chúrsa ar an saghas teanga a úsáideann múinteoirí ar bhonn laethúil, is é sin frásaí agus stór focal is féidir a úsáid nuair a bhítear ag plé le daltaí sa seomra ranga agus timpeall na scoile, le múinteoirí eile agus le tuismitheoirí. Bainfear […]

Brú anseo don alt iomlán

M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge

Mí na Bealtaine 23, 2014

Ré Nua don Oideachas Lán-Ghaeilge An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge i  gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach 2014-2016 Beidh an clár iarchéime, An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge curtha ar fáil arís i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, i Meán Fómhair 2014. Sa clár ilchodach seo, An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, díreofar ar oideolaíocht […]

Brú anseo don alt iomlán

Comhghairdeas le Gaelcholáiste Luimnigh – tuairisc den scoth faighte acu!

Mí na Bealtaine 9, 2014

Tá ábhar ceiliúrtha agus bróid ag Gaelcholáiste Luimnigh sa tuairisc a d’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna le déanaí maidir le bainistíocht, ceannaireacht agus foghlaim sa scoil. Is féidir an tuairisc a léamh anseo: Gaelcholáiste Luimnigh MSU (Gaeilge) Gaelcholaiste Luimnigh WSE (English) Tréaslaíonn Gaelscoileanna Teo. le pobal uile na scoile as an obair den scoth atá ar bun acu.

Brú anseo don alt iomlán