Méid an Téacs

COIRM GAEL LINN 2016 BUAILTE LINN!

Feabhra 2, 2016

Tá féilte COIRM GAEL LINN 2016 buailte linn !   Naoi gcinn ar fad de fhéilte aonlae a bheidh a reáchtáil timpeall na tíre le linn mhí Feabhra agus mhí an Mhárta: Dé Máirt, 9 Feabhra – Amharclann Phlás an Mhargaidh, Ard Mhacha Dé Céadaoin, 10 Feabhra  – Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Muí, Co. […]

Brú anseo don alt iomlán

Scléip Gael Linn – craobhchomórtas 2016

Eanáir 29, 2016

Fógra beag go mbeidh craobhchomórtas Scléip Gael Linn 2016 ar siúl  in amharclann Clasach, Cluain Tarbh ( www.clasac.ie ) Déardaoin, 4 Feabhra 2016.  Beidh suas le 300 aisteoirí, ceoltóirí, rinceoirí agus amhránaithe ó iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ó Dhún na nGall go dtí Daingean Uí Chúise, mar aon lena gcuid múinteoirí agus tuismitheoirí, i láthair.  Tá […]

Brú anseo don alt iomlán

 Taispeántas faoi Athbheochan na Gaeilge agus Éirí Amach na Cásca ag Músaem an Túir  

Eanáir 26, 2016

Beidh taispeántas dátheangach dar teideal ‘Athbheochan na Gaeilge agus Éirí Amach na Cásca’ ag Músaem an Túir, Doire ón Luan 1ú go dtí an Aoine 5ú Feabhra 2016. Is taispeántas é seo, a forbraíodh ag Conradh na Gaeilge, le léargas a thabhairt ar stair na Gaeilge ó aimsir an Ghorta Mhóir suas go dtí aimsir […]

Brú anseo don alt iomlán

COMÓRTAS DÍOSPÓIREACHTA UÍ CHADHAIN 2016

Eanáir 26, 2016

 Beidh fáilte romhat/romhaibh ag Craobh na hÉireann den Chomórtas sa Heritage Hotel, Sr. Jessop, Port Laoise, Co. Laoise ag 4.00 p.m.  Dé Céadaoin, 27 Eanáir 2016 4.00 p.m.   CRAOBH NA SÓISEAR   RÚN:  Is fiú an t-airgead a chaitear ar TG4 Foireann A: Coláiste Ghobnatan, Baile Bhúirne, Co. Chorcaí Foireann B: Coláiste Pobail Ráth Chairn, Ráth Chairn, Co. […]

Brú anseo don alt iomlán

An bhfuil tú réidh don Lá Mór Faire Éan?

Eanáir 21, 2016

Tá an Cumann Ríoga um Chosaint Éan (RSPB) i dTuaisceart na hÉireann ag spreagadh pobal Dhoire agus an tSratha Báin le páirt a ghlacadh sa suirbhé fiadhúlra is mó ar domhan ag an deireadh seachtaine seo chugainn (30/31 Eanáir) agus is féidir an suirbhé a dhéanamh i do ghairdín féin nó ar scoil. Tugann an […]

Brú anseo don alt iomlán

121digital – Conas mar a oibríonn sé i nGaelscoileanna

Eanáir 19, 2016

Pléann 121digital le daltaí Idirbhliana a bhfuil spéis acu sa chúram agus tugann sé an deis dóibh scileanna digiteacha a mhúineadh, ina nGaelscoileanna, duine le duine leis an bhFoghlaimeoir – duine fásta ón bpobal áitiúil. Tá Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean, Co Chiarraí ag cur an chláir seo ar fáil do mhuintir na háite as […]

Brú anseo don alt iomlán

Bróga Cróga

Eanáir 7, 2016

Déan plé ar chúrsaí meabhairshláinte trí Ghaeilge. Tá acmhainn iontach darb ainm BRÓGA CRÓGA curtha le chéile ag an ngrúpa “Walk in My Shoes” le cuidiú libh. Déan íoslódáil ar an bpacáiste ANSEO!

Brú anseo don alt iomlán

Mórchomórtas Táibléad

Eanáir 5, 2016

Tá an mórchomórtas atá á rith ar leathanach Facebook Meangadh Fíbín ó aimsir na Nollag le rith go deireadh na míosa mar gheall ar an bhfreagairt iontach a fuarthas go dtí seo. Tá deis ag daoine Táibléad Android 9″a bhuachan mar an phríomhdhuais chomh maith le roinnt duaiseanna beaga T-léine, leabhar Saol Faoi Shráid agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Curaclam Teanga Bunscoile nua beo

Mí na Nollag 15, 2015

Beidh an Curaclam Teanga Bunscoile nua beo ar líne ó 2 i.n. inniu (15 Nollaig) ar http://www.curriculumonline.ie/

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Coláiste Chineal Eoghain, Dún na nGall

Mí na Nollag 1, 2015

Tá ionadaí do shaoire mháithreachais de dhíth i gColáiste Chineal Eoghain i nDún na nGall. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag an nasc thíos: http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/17105/

Brú anseo don alt iomlán