Méid an Téacs

Teanga Tí – Gaeilge sa mBaile

Márta 29, 2017

Beidh deontais €600 ar fáil uaidh Glór na nGael le teaghlaigh a spreagadh le Gaeilge a chur chun cinn sa mbaile. Is féidir le tuismeitheoirí le páiste acu sna naíonáin mhóra i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta leas a bhaint as an scéim. Tréimhse trí bliana a bheidh i gceist leis an scéim agus is […]

Brú anseo don alt iomlán

Grúpa fócais do naíonraí

Márta 28, 2017

An bhfuil tacaíocht uait le feabhas a chur ar do chuid Gaeilge? Nach mbeadh sé go hiontach dá mbeadh rud cosúil le www.irishforparents.ie ar fáil do dhaoine ag obair sa naíonra? Tá acmhainn nua á fhorbairt ag Gaeloideachas do naíonraí, agus tá grúpa fócais á eagrú againn le treoir a thabhairt dúinn maidir leis. Ba […]

Brú anseo don alt iomlán

#TrasnaNadTonnta

Márta 28, 2017

Tá an ICUF ag obair go dian ar fheachtas domhanda Twitter, darb ainm ‘Trasna na dTonnta’, a chur chun cinn an tseachtain seo! Is ócáid í #TrasnaNadTonnta a chruthaíonn cibear-Ghaeltacht ar líne ón lá inniu, Dé Luain, an 27 Márta, go dtí Dé hAoine, an 31 Márta 2017. Le linn na seachtaine seo tá muid […]

Brú anseo don alt iomlán

Comórtas Peile na Gaeltachta

Márta 27, 2017

Tá urraíocht á lorg ag CLG Tuar Mhic Éadaigh agus iad ag dul i mbun Comórtas Peile na Gaeltachta a óstach idir an dara lá is an cúigiú lá de mhí Mheitheamh, 2017. Beidh cluichí ceannais na hÉireann na mban agus na fír á imirt ós comhair na mílte cuairteoirí mar aon le lucht féachana teilifíse de chuid […]

Brú anseo don alt iomlán

Caifé Cultúr

Márta 27, 2017

An bhfuil spéis agat i gcúrsaí cultúir agus ealaíon? An bhfuil tú lonnaithe i mBaile Átha Cliath? Más ea, bí linn ag an gcéad Caifé Cultúir sa chathair, 12:30pm Déardaoin 30 Márta, Café Joly sa Leabharlann Náisiúnta, Sr. Chill Dara, le do thuairimí agus do chuid smaointí faoi chúrsaí chultúir a roinnt! Deis cainte agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas le Naíonra Thaobh na Coille

Márta 27, 2017

Múinteoir/ Stiúrtheoir Ranga  i gcóir Mí Meán Fhomhair 2017/18 ( is féidir glacadh le múinteoirí ar sos gairme mar táimid   faoi réir ag  An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige, ní an An Roinn Oideachais & Scileanna) Bunaíodh Gaelscoil Thaobh na Coille i  1999. Is naíonra forásach é a mhúineann na páistí trí mhéan na Gaeilge […]

Brú anseo don alt iomlán

Miotas a bhaineann leis an nGaeloideachas á fhiosrú ag Conradh na Gaeilge agus Colm Ó Broin

Márta 27, 2017

    B’fhiú go mór breathnú ar an bhfíseán seo atá curtha le chéile ag ár gcairde i gConradh na Gaeilge….Tá go leor miotas a bhaineann leis an nGaeloideachas, roinnt acu atá ar an bhfód leis na céadta bliain agus cinn eile ar cumadh iad as an nua le déanaí. Tá Conradh na Gaeilge ag […]

Brú anseo don alt iomlán

Módúl oiliúna ar earcaíocht do bhoird bainistíochta scoile

Márta 21, 2017

Cuireann Gaeloideachas agus An Foras Pátrúnachta clár oiliúna do bhoird bainistíochta na scoileanna lán-Ghaeilge ar fáil. Tá an oiliúint seo ar fáil trí pháirtithe éagsúla oideachais agus tá sí aitheanta ag an Roinn Oideachais & Scileanna. Tá an oiliúint seo á chur ar fáil do chúig módúil atá curtha le chéile ar bhonn náisiúnta idir an Roinn Oideachais […]

Brú anseo don alt iomlán

Seachtain na Gaeilge – Comharthaí Datheangacha

Márta 21, 2017

Comhairliúchán maidir le comharthaí dátheangacha ar sheirbhísí bus i nDoire Seolfar an comhairliúchán seo mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2017 Tá Translink ag dul i mbun comhairliúcháin leis an phobal maidir le scéim nua chun comharthaí dátheangacha – Gaeilge agus Béarla – a léiríonn logainmneacha áitiúla a chur ar bhusanna atá i mbun seirbhíse […]

Brú anseo don alt iomlán

Comhdháil – Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas

Márta 21, 2017

Fáilteofar roimh pháipéir thaighde ar ghné ar bith den Ghaelscolaíocht, lena gcur i láthair ag Comhdháil ar an Ghaeloideachas i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, 3 Bealtaine 2017. Is é treorú na foghlama sa Ghaeloideachas téama na comhdhála. Is tríd an taighde reatha agus an taithí ghairmiúil a léireofar an treorú sin. Meastar go mbeidh suim […]

Brú anseo don alt iomlán