Méid an Téacs

Bileog nua foilsithe – An Luath-thumoideachas sna Scoileanna Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Márta 4, 2015

Tá bileog nua ar fáil ó GAELSCOILEANNA TEO. maidir leis an luath-thumoideachas sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Tá tuilleadh eolais maidir leis an luath-thumoideachas agus na buntáistí a bhaineann leis pléite ann, agus is féidir leagan leictreonach den bhileog a íoslódáil mar PDF thíos. Is féidir cóipeanna crua a ordú saor in aisce trí ríomhphost […]

Brú anseo don alt iomlán

Bunscoil lán-Ghaeilge nua le bunú i mBiorra, Co. Uíbh Fháilí, Meán Fómhair 2015

Feabhra 13, 2015

D’fhógair an tAire Oideachais & Scileanna, Jan O Sullivan, inniu go n-osclófar ceithre bhunscoil nua i 2015 faoi phróiseas na Roinne le héagsúlacht an tsoláthair bunscoile a leathnú, agus is cúis mór áthais do Gaelscoileanna Teo. agus An Foras Pátrúnachta go bhfuil Gaelscoil Bhiorra i Co. Uíbh Fháilí aitheanta ina measc. Bhí pobal Bhiorra cheana […]

Brú anseo don alt iomlán

Bunscoileanna Nua 2015 & 2016

Feabhra 5, 2015

Tá na ceantair ina mbeidh bunscoileanna nua le bunú i 2015 agus 2016 díreach fógartha ag an Roinn Oideachais & Scileanna. Tá preasráiteas na Roinne thíos. Beidh Gaelscoileanna Teo. ag gníomhú de réir an fhógra seo, ag dul i mbun comhairliúcháin leis na scoileanna lán-Ghaeilge sna mórcheantair lena mbaineann maidir le ró-éileamh agus ag plé […]

Brú anseo don alt iomlán

Fógartha ag an Aire O’Sullivan go mbeidh seacht mbunscoil nua bunaithe sa chéad dhá bhliain eile

Feabhra 5, 2015

Scéal iomlán ag: http://www.irishtimes.com/news/education/new-primary-schools-for-dublin-cork-galway-and-wicklow-1.2092582 http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2015-Press-Releases/PR15-02-05.html

Brú anseo don alt iomlán

Deontais Le Chéile Trí Ghaeilge

Feabhra 5, 2015

Tá Gaelscoileanna Teo. ag cur deontas ar fáil do naíonraí agus do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta tríd an scéim ‘Le Chéile Trí Ghaeilge’. Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil buiséad ceadaithe don scéim don tréimhse Eanáir – Meitheamh 2015 agus go bhfuil muid ag glacadh le hiarratais d’imeachtaí atá beartaithe laistigh don tréimhse seo. […]

Brú anseo don alt iomlán

Gairm ar pháipéir don Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas

Eanáir 22, 2015

An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas An Tumoideachas: Bua nó Dua? 15-16 Bealtaine 2015 Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh Tabharfaidh An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas deis do theangeolaithe, do thaighdeoirí, d’oideoirí an oideachais lán-Ghaeilge a gcuid taighde a chur i láthair agus a fhiosrú i gcomhthéacs an tumoideachais. Tá […]

Brú anseo don alt iomlán

Scéim tógála na Roinne Oideachais & Scileanna do 2015 fógartha, 18 scoil lán-Ghaeilge le foirgnimh scoile nua a fháil

Mí na Nollag 18, 2014

Is cúis áthais do Gaelscoileanna Teo. go bhfuil 18 scoil lán-Ghaeilge i measc na scoileanna a ainmníodh inniu i bplean tógála na Roinne Oideachais & Scileanna don bhliain 2015. Cuirfear foirgnimh scoile nua ar fáil do na scoileanna thíos, roinnt díbh atá i cóiríocht shealadach le beagnach 30 bliain anuas. Guíonn muid gach rath ar […]

Brú anseo don alt iomlán

Agallamh maidir le Feachtas do Ghaelcholáiste i gCIll Dara Thuaidh ar KFM

Deireadh Fómhair 24, 2014

Nasc go dtí an podcast don agallamh a rinne an coiste bainteach le Gaelcholáiste a bhunú i gCIll Dara Thuaidh le KFM ar maidin. www.kildaretoday.podomatic.com

Brú anseo don alt iomlán

Fáilte curtha ag an Aire O`Sullivan agus Humphreys roimh Bheathaisnéis na hÉireann atá ar fáil saor in aisce do gach scoil

Deireadh Fómhair 23, 2014

Scéal iomlán ar fáil ag: www.education.ie

Brú anseo don alt iomlán

Sciob an deis! Deontais ar fáil tríd an scéim Le Chéile Trí Ghaeilge

Deireadh Fómhair 22, 2014

Tá Gaelscoileanna Teo. ag cur deontas ar fáil do naíonraí agus do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta tríd an scéim nua ‘Le Chéile Trí Ghaeilge’. Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil buiséad ceadaithe don scéim don tréimhse Meán Fómhair – Nollaig 2014 agus go bhfuil muid ag glacadh le hiarratais d’imeachtaí atá beartaithe laistigh don […]

Brú anseo don alt iomlán