Méid an Téacs

Stair trí Ghaeilge

Lúnasa 21, 2017

Is féidir áit a ghlacadh ar thuras d’Ionad Teach na mBocht i bPort Omna, Co. na Gaillimhe inniú, idir a 10 is a 4 a chlog. Reachtáilfear na hócáid trí Ghaeilge. Is féidir na sonraÍ a aimsiú ar www.irishworkhousecentre.ie nó is féidir glaoch a chur ar 090 975 9200. Nuala Conroy atá mar stiúrthóir ar […]

Brú anseo don alt iomlán

Cúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí a bhíonn nó a bheidh ag múineadh ábhair éagsúla trí Ghaeilge

Lúnasa 15, 2017

Ionad na Gaeilge Labhartha Coláiste na hOllscoile Corcaigh   Cúrsa 20 Seachtaine Luan 7.00 – 9.00 p.m., ag tosnú Dé Luain 11.09.2017. Táille €300. Clárú: 01.09.2017 (dáta deiridh).   Cur síos ar an gCúrsa Is cúrsa é seo dóibh siúd atá ag múineadh nó gur mhaith leo bheith ag múineadh tré mheán na Gaeilge. Díreofar […]

Brú anseo don alt iomlán

Turas treoraithe ar Stair agus Oidhreacht

Lúnasa 15, 2017

  Tosaíonn an turas ag a haon a chlog, i bpríomh halla na Leabharlainne, agus tá sé bainteach le Seachtain na hOidhreachta, a thosaíonn Dé Sathairn. Léireoidh an turas conas a chuireadh an Leabharlann i mbun (140 bliain ó shin inniu, mar a tharlaíonn sé!), roinnt gnéithe ailtireachta agus beidh deis ag daoine ar an […]

Brú anseo don alt iomlán

Pósadh Strongbow agus Aoife

Lúnasa 10, 2017

            Bí linn sa Ghailearaí Náisiúnta i mBaile Átha Cliath ag 6pm Déardaoin, 24 Lúnasa 2017, nuair a phléifidh Diarmuid de Faoite an pictiúr drámatúíl ‘Pósadh Strongbow agus Aoife’ le Caomhán Mac Con Iomaire! Beidh deis agat do chuid tuairimí a roinnt freisin.

Brú anseo don alt iomlán

An bhfreastalaíonn do pháiste Bodhar nó Lagéisteacht ar Ghaelscoil?

Lúnasa 3, 2017

Brú anseo don alt iomlán

Oifigeach Eagrúcháin á earcú ag Gael-Linn

Lúnasa 1, 2017

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais do phost mar Oifigeach Eagrúcháin i Rannóg na Scéimeanna. Próifíl an Phoist: • Cabhrú le stocaireacht agus eagrúchán i leith scéimeanna Gael Linn don aos óg agus sa réimse oideachais, ar a n-áirítear: Comórtais Díospóireachta, Coirm, Gaelbhratach, Scléip, Féilte Peile. • Freastal ar imeachtaí éagsúla timpeall na tíre • Tacú […]

Brú anseo don alt iomlán

Múinteoirí á earcú ag Meánscoil Gharman

Iúil 12, 2017

              Beidh réimse postanna lánaimseartha le líonadh i Meánscoil Gharman, Loch Garman an bhliain seo chugainn. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i Meánscoil Gharman. San áireamh, beidh Múinteoir Gaeilge & Tíreolaíocht, Múinteoir Fraincíse & Gaeilge, Múinteoir Gnó & Cúntasaíocht. Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, maraon le cv, reifreann( […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas mar Chúntóir Riachtanais Speisialta

Iúil 7, 2017

              Tá folúntas ar fáil do Chúntóir Riachtanais Speisialta i Scoil Lorcáin do Mheán Fómhair 2017- post téarma seasta bliana. Coiméadfar na hiarratais ar phainéal go ceann 4 mhí ar eagla go mbeadh aon folúntas eile le líonadh. Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost mar aon le cv agus […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntais le Gaelscoil an Eiscir Riada

Iúil 4, 2017

                Tá dhá fholúntas ar fáil i nGaelscoil an Eiscir Riada do Mheán Fómhair 2017- post téarma seasta bliana & post Ionadaíochta. Tá árdchaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa de dhíth. Tá clúdach litreach le stampa ag teastáil chun doiciméidí a sheoladh ar ais. Is féidir liosta d’iarrathóirí […]

Brú anseo don alt iomlán

Spórt agus Spraoi ag Féilte Peile Gael-Linn 2017!

Meitheamh 28, 2017

                  -Gaelscoil Chill Dara: Bhí ríméad ar fhoireann peile Ghaelscoil Chill Dara tar éis dóibh Féile Peile Gael Linn a bhuachan.  Is i Ráth Chairn ghlas na Mí a bhí féile Laighean ar siúl, Dé Ceadaoin 17/Déardaoin 18 Bealtaine 2017.               […]

Brú anseo don alt iomlán