Méid an Téacs

Deiseanna urraíochta ag Comhdháil Oideachais Gaelscoileanna Teo. 2015

Iúil 21, 2015

Reáchtálfar Comhdháil Oideachais Gaelscoileanna Teo. sa Sheraton, Baile Átha Luain ar an 20 Samhain. Freastalaíonn ionadaithe ó scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar fud na tíre ar an ócáid seo agus tá súil againn go mbeidh ionadaithe ó earnáil na luathbhlianta inar dteannta i mbliana chomh maith. Beimid ag súil le níos mó ná 300 chomhaltaí […]

Brú anseo don alt iomlán

Cuireadh Chun Tairisceana: Tionscadail Taighde

Mí na Bealtaine 27, 2015

Fáiltíonn Gaelscoileanna Teo. roimh iarratais ar dhá thionscadail taighde, de réir an eolais agus na gcritéir thíos.  Critéir aitheantais cuí um dhearbhú cáilíochta agus dea-chleachtais do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann. Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an Iarbhunscoil lán-Ghaeilge agus na fachtóirí a théann i gcion air. Spriocdháta d’iarratais: 10r.n., Aoine 10 […]

Brú anseo don alt iomlán

Cuireadh chun do thuairim a chur in iúl i dtaobh Oideachais i Limistéir Ghaeltachta

Mí na Bealtaine 20, 2015

Moltaí Polasaí Oideachas Gaeltachta Mar chuid den Straitéis Fiche bliain don Ghaeilge tá réimse moltaí polasaí forbartha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, a bhfuil sé mar aidhm leo an soláthar oideachais lán-Ghaeilge sa Ghaeltacht a threisiú.  Is iad taithí scoileanna Gaeltachta agus mórstaidéir thaighde áirithe atá mar bhonn eolais leis na moltaí.  Tá achoimre […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Cúntóir Riachtanais Speisialta i gColáiste Mhuire, Baile Átha Cliath

Aibreán 28, 2015

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Choláiste Mhuire, meánscoil lán-ghaelach i mBaile Átha Cliath 7, roimh iarratais ó iarrthóirí oiriúnacha don phost seo a leanas: Cúntóir Riachtanais Speisialta (16 uair) Is den riachtanas Gaeilge chomhráiteach a bheith ag iarraitheoirí. Taithí de bheith ag obair le páistí le titimeas buntáistiúil. Ní mór litir iarratais, CV agus teistiméireachtaí carachtair / […]

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas: Príomhoide Teagaisc le Gaelcholáiste Dhoire

Márta 12, 2015

Sonraí ar fad ar fáil ag: GCD FÓGRA

Brú anseo don alt iomlán

Folúntas Poist mar Phríomhoide ar Ghaelscoil nua i mBiorra fógartha

Márta 10, 2015

Tá post mar Phríomhoide ar an nGaelscoil nua i mBiorra i gCo. Uíbh Fhailí fógartha! Má tá fonn ort bheith páirteach i mbunú Scoil lán-Ghaeilge stairiúil lean an nasc seo thíos: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/19556/

Brú anseo don alt iomlán

Bileog nua foilsithe – An Luath-thumoideachas sna Scoileanna Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Márta 4, 2015

Tá bileog nua ar fáil ó GAELSCOILEANNA TEO. maidir leis an luath-thumoideachas sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Tá tuilleadh eolais maidir leis an luath-thumoideachas agus na buntáistí a bhaineann leis pléite ann, agus is féidir leagan leictreonach den bhileog a íoslódáil mar PDF thíos. Is féidir cóipeanna crua a ordú saor in aisce trí ríomhphost […]

Brú anseo don alt iomlán

Bunscoil lán-Ghaeilge nua le bunú i mBiorra, Co. Uíbh Fháilí, Meán Fómhair 2015

Feabhra 13, 2015

D’fhógair an tAire Oideachais & Scileanna, Jan O Sullivan, inniu go n-osclófar ceithre bhunscoil nua i 2015 faoi phróiseas na Roinne le héagsúlacht an tsoláthair bunscoile a leathnú, agus is cúis mór áthais do Gaelscoileanna Teo. agus An Foras Pátrúnachta go bhfuil Gaelscoil Bhiorra i Co. Uíbh Fháilí aitheanta ina measc. Bhí pobal Bhiorra cheana […]

Brú anseo don alt iomlán

Bunscoileanna Nua 2015 & 2016

Feabhra 5, 2015

Tá na ceantair ina mbeidh bunscoileanna nua le bunú i 2015 agus 2016 díreach fógartha ag an Roinn Oideachais & Scileanna. Tá preasráiteas na Roinne thíos. Beidh Gaelscoileanna Teo. ag gníomhú de réir an fhógra seo, ag dul i mbun comhairliúcháin leis na scoileanna lán-Ghaeilge sna mórcheantair lena mbaineann maidir le ró-éileamh agus ag plé […]

Brú anseo don alt iomlán

Fógartha ag an Aire O’Sullivan go mbeidh seacht mbunscoil nua bunaithe sa chéad dhá bhliain eile

Feabhra 5, 2015

Scéal iomlán ag: http://www.irishtimes.com/news/education/new-primary-schools-for-dublin-cork-galway-and-wicklow-1.2092582 http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2015-Press-Releases/PR15-02-05.html

Brú anseo don alt iomlán