Méid an Téacs

Foirgneamh nua Ghaelscoil Shliabh Rua ar an mbealach!

Feabhra 24, 2015

Breathnaigh ar an dul chun cinn anseo: www.facebook.com

Brú anseo don alt iomlán

Turas Gaeltachta Ghaelscoil Uí Éigeartaigh

Meitheamh 25, 2014

Chuaigh Rang 6 ó Ghaelscoil Uí Éigeartaigh, An Cóbh go Gaeltacht Chorca Dhuibhne arís i mbliana ar feadh 3 lá. Bhí an-turas go deo againn! Chuamar ag surfáíl ar Thráigh na hInse, ag dreapadóireacht in Ionad Dreapadóireachta sa Daingin, ag breathnú ar dhúile beo na mara &rl i nDomhan Fothoinn an Daingin. Chomh maith le […]

Brú anseo don alt iomlán

Art Ó Súilleabháin i nGaelscoil na Mí

Meitheamh 24, 2014

Tháinig an scríbhneoir Art Ó Súilleabháin ar cuairt chuig na páistí i nGaelscoil na Mí i gCill Dhéagláin agus Gaelscoil an Bhradáin Feasa i nDroichead Átha i rith Sheachtain na Gaeilge. Is scríbhneoir é Art Ó Súilleabháin as Corr na Móna i nGaillimh a bhfuil roinnt scéalta agus dánta Gaeilge do pháistí scríofa aige. Bhí […]

Brú anseo don alt iomlán

Bliots iománaíochta iontach eagraithe (agus buaite!) ag Gaelscoil Ghleann Darach

Meitheamh 5, 2014

Ar an 16ú de mhí Aibreáin, bhí bliots iománaíochta againn ar Pháirc Aldergrove i gCromlinn i gContae Aontroma. Bhí 4 Ghaelscoil páirteach sa bhliots. Bliots 12-an-taobh a bhí ann do dhaltaí, idir chailíní agus buachaillí i ranganna 4-7. D’imir gach scoil a chéile ar a laghad uair amháin. Bhain na páistí an-sult as an lá […]

Brú anseo don alt iomlán

Gaelscoil Bhaile Munna sa Ghaeltacht!

Meitheamh 3, 2014

Brú anseo don alt iomlán

Blitz Tras-Tíre na nGaelscoileanna 2014

Márta 10, 2014

Agus an ghrian ag lonradh Déardaoin seo chaite – Feabhra 27ú 2014, bhailigh na foirne le chéile i nDroichead na hInse ar son Gaelscoil Inse Chór, Gaelscoil Cholmchille, Scoil Mológa, Gaelscoil Lios na n-Óg, Gaelscoil Naomh Pádraig agus Gaelscoil na Camóige. Bhí ceithre rás againn le cailíní shóisireacha (400m), cailíní shinsireacha (600m), buachaillí Shóisireacha (500m) […]

Brú anseo don alt iomlán

Beofast i mBéal Feirste

Feabhra 4, 2014

Dé hAoine seo caite, 17 Eanáir 2014, tháinig 7 scoil le chéile i mBéal Feirste ag an ‘Oh Yeah’ centre fá choinne ‘Beo-Fast’. As an seachtar scoil sin, bhí cúigear acu as Dún na nGall agus bhí dhá scoil eile as Béal Feirste. Séard a bhí I ‘Beo-Fast’ go bunúsach nó ceolchoirm de chuid Beo. […]

Brú anseo don alt iomlán

Corn an Earagail

Samhain 5, 2013

Ar an 11 Deireadh Fómhair d’eagraigh Scoil Fhionáin, An Fál Carrach lá mór spóirt do na scoileanna sa cheantar. Bhí ceithre scoil i láthair: Scoil Fhionáin An Fálcarrach, Scoil Dhoire Beaga, Scoil An Luinnigh agus Scoil an Chlochan Liath – bhí seacht fhoireann san iomlán trí fhoireann cailíní agus ceithre fhoireann buachaillí. Bhí sé ar […]

Brú anseo don alt iomlán

Gairmscoil Chú Uladh – Bliots Cispheile idirscoile

Samhain 5, 2013

Ag tús mí Dheireadh Fomhair socraíodh bliots Cispheile idirscoile don chéad bhliain (Girseachaí + Gasúraí) a eagrú. Ghlac trí Scoil ghaelach ar fad páirt sa chomórtas cispheile seo, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Colaiste Chineal Eoghain agus muid féin, Gairmscoil Chú Uladh. B’ iad na príomh spriocanna den chomótas seo ná deis a thabhairt do na daltaí […]

Brú anseo don alt iomlán

Corn an Earagail

Deireadh Fómhair 18, 2013

Shocraimid an comórtas peile ar an Aoine seo caite 11ú D. Fómhair. Bhí ceithre scoil i láthair : Scoil Fhionáin An Fálcarrach, Acoil Dhoire Beaga, Scoil An Luinnigh agus Scoil an Chlochan Liath – bhí seacht fhoireann san iomlán trí fhoireann cailíní agus ceithre fhoireann buachaillí. Bhí sé ar siúl i bpáirc GAA Chloich Cheann […]

Brú anseo don alt iomlán