Méid an Téacs

Minister Quinn sanctions major re-organisation of higher education

Bealtaine 30, 2013

The Minister for Education and Skills, Ruairí Quinn T.D., has today announced a major re-organisation of the country’s higher education sector that includes provision for the creation of new Technological Universities.
This announcement follows recommendations made by the Higher Education Authority (HEA) to Minister Quinn. The HEA’s report called for consolidation of the Institute of Technology (IT) sector; the creation of a small number of technological universities; the formation of regional clusters between universities and stronger ITs; implementation of recommendations to rationalise teacher education; as well as increased sustainability and capacity in the higher education system.
Minister Quinn said; “A new relationship between the state and the 39 publicly funded higher education institutes will be implemented. This will allow the system to respond in a more coherent way to national priorities set down by the government and provide graduates with the skills and qualifications that are essential for Ireland’s social and economic well-being.
“A new performance framework will be put in place to increase the transparency and accountability of institutions for delivery of agreed performance outcomes. Integral to this will be a process of strategic dialogue between the HEA and each higher education institution”.
The Minister continued: “Following discussion with Government colleagues this week, my response to the HEA report formally sets out the Government’s national priorities and its key objectives for the higher education system. I will be asking the HEA to report to me on an annual basis on the collective performance of the higher education system against these national priorities and objectives and a set of high level system indicators which will be finalised in the coming weeks. A legislative framework will be brought forward to enable the implementation of these very important processes.”
Minister Quinn said this new focus on system and institutional performance will bring the funding and governance of Irish higher education into line with best practice internationally. “It marks a new era for students and other stakeholders of the system”.
The Minister is also instructing the HEA to begin to implement the report’s recommendations that will result in the consolidation of three groups of institutes of technology to progress towards attaining Technological University status. The three are:
The Dublin Institute of Technology, the Institute of Technology Tallaght and the Institute of Technology, Blanchardstown
The Cork Institute of Technology and the Institute of Technology, Tralee
The Waterford Institute of Technology and Carlow Institute of Technology.
The next stage for each of the applications will be the preparation of a plan to meet the criteria for Technological University status. The plan must be based on a legally binding memorandum of understanding between each consortium of institutions describing their consolidation into a new single institution.
The plans will be evaluated by an independent expert international panel that will decide if the applicant can meet the agreed criteria in the proposed timetable and can proceed to the final stage.
Minister Quinn added that: “It is clear some institutes are not seeking to amalgamate with others and become Technological Universities. However, all institutions must concentrate on the core mission of developing close links with the local and regional business community and giving the best possible quality of education to their students, both from home and abroad.“
In addition, the Minister is asking the HEA to establish regional clusters of institutions in three identified regions, Dublin/Leinster, the South/South East and West/Mid/West. All seven universities and 14 ITs will be grouped as follows:
South/South East – University College Cork, Cork IT, IT Tralee, Waterford IT and IT Carlow;
West/Mid/North West – University of Limerick, Mary Immaculate College, Limerick IT, Galway-Mayo IT, IT Sligo, Letterkenny IT and NUI Galway (St Angela’s and Shannon College incorporated into NUI Galway);
Dublin/Leinster Pillar I – University College Dublin, Trinity College Dublin, National College of Art and Design, Marino Institute of Education, Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology;
Dublin/Leinster Pillar II – Dublin Institute of Technology, IT Tallaght, IT Blanchardstown, Dublin City University (and incorporating linked colleges, National College of Ireland, Dundalk IT, NUI Maynooth, Athlone IT and Royal College of Surgeons in Ireland
Heads of institutions in these clusters will now develop regional plans, eliminating unnecessary duplication of provision and establishing clear pathways of transfer and progression for students in the region. Emerging alliances between universities and institutes of technology will be strengthened and promoted – developing critical mass and centres of excellence in undergraduate, postgraduate and research provision.
The re-configuration of higher education follows on from the National Strategy for Higher Education to 2030 (the Hunt report) that set out a series of objectives for a reformed system. The re-configuration also incorporates the rationalisation of initial teacher education recommended in a report published last year by the HEA and the recommendations of the review of creative arts provision in the Dublin area also published in 2012.

www.education.ie

Maoiniú do Scoileanna Lán-Ghaeilge i gCorcaigh

Bealtaine 29, 2013

Cuir iarratas isteach ar Chiste Dhúnlaoi. Tá ciste áirithe airgid ag Dúnlaoi Teo atá i gceist a dháileadh chun an Ghaeilge a chur chun cinn. The Community Foundation for Ireland, thar ceann Bhord Dhúnlaoi Teoranta, a riarfaidh Ciste Dhúnlaoi.

Tugtar cuireadh do scoileanna Gaeilge, Gaelscoileanna ach go háirithe, i gCathair agus i gContae Chorcaí, agus iad sin amháin, iarratas a dhéanamh ar thacaíocht airgeadais aonuaire chun leasa na Gaeilge, agus ar mhaithe leis an nGaeilge a chur chun cinn sna scoileanna sin. Beidh deontais de luachanna éagsúla ar fáil idir €4,000 agus €7,500.

Ní ghlacfar le hiarratais ach ó scoileanna lán-aimseartha atá aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna mar bhunscoil nó mar mheánscoil, agus uathu sin amháin.

Cliceáil thíos le haghaidh critéir agus foirm iarratais:

http://www.foundation.ie/our-grants/apply-for-a-dun-laoi-fund-grant

Ní mór do gach iarratasóir a bheith toilteanach tuarascáil mheastóireachta ghearr a chur ar aghaidh (cuirfidh The Community Foundation for Ireland teimpléad ar fáil) ag tabhairt tuairisce ar ghníomhaíochtaí, aschuir agus torthaí laistigh de 6 mhí ó chur i gcrích an tionscadail.

Sé an sprioc-dháta ná an 7 Meitheamh 2013.

Scoláireacht sa Rannóg Pleanála & Polasaí – ÚnaG

Bealtaine 29, 2013

Tá scoláireacht suas go dhá bhliain á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta do dhuine le líofacht Ghaeilge chun oiliúint fhoirmiúil agus taithí phraiticiúil a fháil i réimse oibre na pleanála.
Duine cumasach le cáilíocht 3ú leibhéal i bPleanáil, agus/nó in Eacnamaíocht atá á lorg. Ní mór cruinneas maith scríofa agus labhartha na Gaeilge agus Béarla chomh maith le scileanna anailíseacha ríomhaireachta d’ardchaighdeán a bheith ag iarratasóirí.
Beidh an duine seo ag tacú le foireann na Rannóige Pleanála agus Polasaí lena bplean oibre ina bhfuil gníomhaíochtaí dírithe ar ullmhú taighde agus plé cháipéisí, ag réiteach aighneachtaí ar son na heagraíochta agus ag obair ar phleananna gnímh agus ag coinneáil eolas ábhartha cothrom le dáta.
Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Ardoifig an Údaráis sna Forbacha.

Cuirtear iarratais, mar aon le CV, roimh an Aoine 7 Meitheamh 2013 chuig:
An Rannóg Acmhainní Daonna & Forbartha Foirne
Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe

T: 091 503100 F: 091 503101 Rphost: p.oconghaile@udaras.ie

Foilsithe ar Gaelport.com

Leabhair nua scríofa ag páistí

Bealtaine 29, 2013

TÁ SEARMANAIS ghradaim an tionscadail ‘Scríobh Leabhar’ á reáchtáil i gceantair ar fud na tíre as seo go deireadh na scoilbhliana.

Spreagann an tionscadal seo de chuid Fhoras na Gaeilge, daltaí bunscoile le leas a bhaint as a gcuid cruthaitheachta chun leabhar Gaeilge a cheapadh, a leagan amach agus a fhoilsiú.

www.foinse.ie

Foilsithe ar 29 Bealtaine 2013

Grease as Gaeilge

Bealtaine 29, 2013

In a totally unique take on the classic musical, Gaelscoil Chluainín is performing “Grease as Gaeilge” in Manorhamilton’s Glens Centre.

This is a very ambitious production and the first of its kind in this part of the country. The cast includes 61 children from all areas of North Leitrim aged from 6 to 12 years.

It is a culmination of the eclectic mix of talents amidst parents and staff, graphic designers, artists, musicians, sculptors and stylists which, combined with the wonderful acting ability of the children, guarantees a great nights entertainment.
The evening performances are on Friday, May 31 and Saturday, June 1 at 7.30pm in The Glens Centre, Manorhamilton.
Bookings are available by phoning (071) 98 55833. Seating is limited so early booking is advised to avoid disappointment.

www.leitrimobserver.ie

Foilsithe ar 28 Bealtaine 2013 / Foilsithe ar Gaelport.com 29 Bealtaine 2013

‘Ceart sibhialta is ea é do dhaoine comhfhreagras a éileamh ina dteanga dhúchais ón státchóras Eorpach’ – Geoghegan-quinn

Bealtaine 29, 2013

Ceart sibhialta is ea é do dhaoine comhfhreagras a éileamh ina dteanga dhúchais ón státchóras Eorpach.

Sin a dúirt an Coimisinéir Éireannach san Aontas Eorpach, Máire Geoghegan-Quinn, tar éis di leagan Gaeilge de láithreán gréasáin Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn a sheoladh i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo, a scríobhann Éanna Ó Caollaí.

“Seirbhís é atá daoine i dteideal a fháil. Seirbhís é nach raibh ar fáil go dtí seo againn,” a dúirt sí. “Is ceart sibhialta atá ann do chuile dhuine. Má tá tú i do chónaí sa tSlóvaic nó i do chónaí sa nGearmáin nó i do chónaí sa bhFrainc, tá tú in ann an t-eolas seo a fháil i do theanga féin.

“Cén fáth go mbeadh daoine á rá nár cheart dúinn é a fháil inár dteanga féin? Mo chéad theangasa ná Gaeilge agus ba cheart go mbeinn in ann an t-eolas sin a fháil i mo theanga féin.”

Aithnítear cearta teanga i mBunreacht na hÉireann agus in Acht na dTeangacha Oifigiúla agus tá stádas ag an nGaeilge mar theanga oifigiúil oibre san Aontas Eorpach ó 2007 ar aghaidh.
Iarradh ar an gcoimisinéir cén fáth gur thóg sé an oiread sin ama don aontas an láithreán Gaeilge a chruthú.

D’admhaigh sí go raibh éileamh ann dá leithéid: “Chonaic Barbara Nolan, ceann na hoifige anseo, go raibh gá leis. Bhí siad i gcónaí ag fáil ceisteanna ó phobal na Gaeilge agus ó phobal na Gaeltachta cén áit go bhfaighidís an t-eolas agus thuigeadar go raibh an t-eolas sin ar fáil i mBéarla agus nach raibh sé ar fáil as Gaeilge.”

Dúirt sí nach raibh fáth ar leith ag baint leis an mhoill ach “gur thóg sé duine éigin le rá gur cheart dúinn é seo a dhéanamh agus tá an pobal i dteideal é seo a fháil agus tá deis acu ón dtús ó chuaigh muid isteach san Aontas Eorpach freagraí a fháil ar a gcuid ceisteanna agus a gcuid litreacha i nGaeilge.

“Cén fáth anois, ó tharla go bhfuil an obair ar fad ag tarlú ar an idirlíon, nach mbeadh gréasán ann i nGaeilge?
“Nuair a tógadh an cinneadh sin i mí Lúnasa seo caite – taobh istigh de bhliain tá sé ag obair. Agus tá súil againn anois go n-úsáideoidh daoine é.” Léargas Tá léargas cuimsitheach ar na hinstitiúidí chomh maith leis an nuacht is déanaí ón aontas ar fáil ar an láithreán, mar atá eolas maidir le cearta na saoránach faoi dhlí an aontais.

Tá béim freisin ar ábhar do scoileanna agus do mhic léinn agus eolas ar an dóigh le cur isteach ar phoist sa Bhruiséil.
Agus í ag seoladh an láithreáin, mhol an coimisinéir an t-iriseoir agus léachtóir Nollaig Ó Gadhra go hard: “Ní fhéadfainn an lá inniu a ligean tharam gan duine amháin seachas aon duine eile a lua agus sin é Nollaig Ó Gadhra, go ndéana Dia grásta air.

“Ba é Nollaig an fear a bhíodh ar an nguthán agamsa chuile oíche Dhomhnaigh agus liosta fada aige agus é ag tabhairt amach faoin roinn seo nó an roinn siúd, nó an comhphobal, nó an pharlaimint nach raibh in ann freagra a chur chuige ina theanga féin.
“Tá mé ag ceapadh go bhfuil sé tábhachtach go smaoineodh muid air agus dá mbeadh sé anseo inniu tá a fhios agam go mbeadh sé chomh bródúil is atá mise.”
Is féidir teacht ar an leagan Gaeilge den láithreán ag euireland.ie.

www.irishtimes.com

Foilsithe ar 29 Bealtaine 2013

Pobalscoil Náisiúnta Dhátheangach do Chnoc na Cathrach

Bealtaine 28, 2013

Tá Coiste Gairmoideachais Chathair na Gaillimhe ag iarraidh ar thuismitheoirí ar spéis leo a bpáistí a chuir chuig Pobalscoil Náisiúnta Dhátheangach i gCnoc na Cathrach, an spéis sin a chlárú.

Chuirfeadh an Phobalscoil Náisiúnta Dhátheangach bunoideachas trí mheán na Gaeilge nó an Bhéarla ar fáil do pháistí ag tosú amach ar an mbunscoil in 2014.

Pobalscoil chomhoideachais a bheadh i gceist a chuirfeadh fáilte roimh pháistí as an gceantar áitiúil chun tabhairt faoi oideachas trí Ghaeilge nó trí Bhéarla, ar bhealach leanbhlárnach agus ilchreidmheach.

Tá sé mar aidhm ag Coiste Gairmoideachais Chathair na Gaillimhe múnla oideachais a chur ar fáil sa phobalscoil dhátheangach a chinnteodh go mbeidh scoláirí in ann dul ar aghaidh chuig Coláiste na Coiribe, Coláiste lán-Ghaeilge i gCnoc na Cathrach, más mian leo.

Tá sé aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna go bhfuil gá le bunscoil nua i gceantar Chnoc na Cathrach, agus tá súil ag an gCoiste Gairmoideachais iarratas a dhéanamh ar phatrúnacht ar bhunscoil dhátheangach chun freastal ar éileamh an cheantair sin.

Tá fáilte roimh thuismitheoirí agus roimh chaomhnóirí a suim a léiriú ar www.cgvec.ie/cns, agus beidh oíche eolais ar siúl anocht, Dé Máirt, 28 Bealtaine 2013 ag 8.30i.n. in Óstán an Chlaí Bháin, Cnoc na Cathrach, Gaillimh. Tá go dtí Dé Luain, 10 Meitheamh 2013 ag tuismitheoirí chun a spéis a léiriú.

Foilsithe ar Gaelport.com

Corn Peile Ghlór na nGael 2013

Bealtaine 28, 2013

Reachtáilfear Corn Peile Ghlór na nGael 2013 ar an 4ú agus 5ú Meitheamh.
’Séard atá i gceist leis an gcomórtas áirithe seo ná bliotzanna peile do pháistí bunscoile idir bhuachaillí agus cailíní. Coiste Ghlór Cheatharlach a eagraíonn an comórtas le tacaíocht ó na múinteoirí a chuireann peil Ghaelach chun cinn ina scoileanna féin.

Rud suimiúil faoi Chorn Peile Ghlór na nGael ná go bhfuil an comórtas teoranta do pheileadóirí atá i rang a cúig nó níos óige. Ní cheadaítear daltaí sinsearacha ar an bpainéal. Tá na comórtais ag dul ó neart go neart le níos mó agus níos mó scoileanna ag glacadh páirte bliain i ndiaidh bliana. Imrítear na cluichí ag deireadh na scoilbhliana agus tugtar cuireadh do bhunscoileanna uile an cheantair a bheith páirteach. Le roinnt foirne láidir go leor agus roinnt eile le himreoirí ar an bpáirc imeartha don chéad uair riamh baineann an-éagsúlacht leis na cluichí. Cuireann Corn Ghlór na nGael béim ar rannpháirtíocht, taitneamh agus spraoi seachas ar iomaíocht agus torthaí. Agus cuirtear fáilte roimh labhairt na Gaeilge chomh fada agus is féidir.

Chun cothrom na féinne a chinntiú eagrófar dhá chomórtas do na buachaillí i mbliana leis na scoileanna is láidre i Roinn 1 agus na scoileanna eile i Roinn 2. Déanann na páistí go léir a seacht ndícheall agus baineann siad taitneamh agus spraoi as na cluichí. Imreofar na cluichí uile tar éis scoile ar pháirceanna peile Éire Óg.

Tugann Glór Cheatharlach cuireadh do scoileanna a bheith páirteach aris i mbliana. Tá gach eolas agus foirmeacha iontrála ar fáil ach teagmháil a dhéanamh leis an oifig ar 059 9158105, 085 1340047 nó ríomhphost a sheoladh chuig emma@glorcheatharlach.ie

www.carlow-nationalist.ie

Aimsigh agus labhair le Gaeilgeoirí ar fud na cruinne ar do ghuthán cliste

Bealtaine 28, 2013

‘Tá an réabhlóid anseo’ is ea an mana atá in úsáid san fheachtas don aip d’fhóin cliste ‘Anseo’ a chuireann ar chumas chainteoirí Gaeilge teagmháil a dhéanamh lena chéile ar bhealach cuimsitheach, láithreach.

Is í an aidhm atá ag an aip seo atá forbartha ag Diaga Teo ná pobal na Gaeilge a mhéadú agus nasc a chruthú idir Ghaeilgeoirí i ceantair éagsúla. Táthar ag súil go n-athrófar an chaoi ina n-úsáidtear an teanga ar bhonn sóisialta.

Ar dtús is gá próifíl a shocrú, a chuireann eolas ar fáil maidir leis an suíomh ina bhfuil tú. Ansin, lorgóidh an aip an Gaeilgeoir is cóngaraí a bhfuil próifíl socraithe aige chomh maith. Is féidir breathnú ar phróifíl an duine nó teachtaireacht a sheoladh chuige le coinne a dhéanamh le casadh le chéile ar bhealach fíor-áisiúil.

Cuidíonn an aip le húsáideoirí á ngnóthaí laethúla a dhéanamh trí mheán na Gaeilge agus sa tslí gur féidir teacht ar ghnólachtaí a chuireann seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge chomh maith. Tá gné shóisialta eile ag baint leis an aip sa chaoi ar féidir teacht ar imeachtaí Gaeilge ar nós ranganna Gaeilge, ceolchoirmeacha, clubanna cultúrtha agus neart eile ar an léarscáil idirghníomhach.

Is í seo an uirlis theagmhála is mó forbartha dá bhfuil ann faoi láthair le pobal na Gaeilge a nascadh le chéile agus is cinnte go méadófar ciorcail shóisialta ar fud an domhain amach anseo le cuidiú na haipe.

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil agus le próifíl a shocrú, téigh chuig http://anseoapp.com/ie.

Foilsithe ar Gaelport.com

Ard-taitneamh bainte ag daltaí Ghaelscoil na nDéise as cuairt go Gaeltacht na Rinne

Bealtaine 27, 2013

Chuaigh daltaí Rang 6 ó Ghaelscoil na nDéise ar cuairt 3 lá go Gaeltacht na Rinne idir an 15ú Bealtaine 2013 agus an 17ú Bealtaine 2013. Bhuaileamar le daltaí Rang 6 ó Scoil na Leanaí ann ‘s ghlacadar páirt sna himeachtaí éagsúla linn. Bhí deis iontach againne ár gceantar Gaeltachta áitiúil a fheiscint ‘s canúint na háite a chloisint ‘s a fhoghlaim. Ghlacamar páirt i gcluichí, caithimh aimsire, rince gaelach, turasanna ‘s go leor imeachtaí eile ‘s bhí deis iontach ag na páistí bualadh le daltaí ó Ghaelscoil eile ‘s cumarsáid a dhéanamh leo trí mheán na Gaeilge i modh taitneamhach. D’fhan na páistí i gColáiste na Rinne (ionad Gaeilge sa Rinn) ‘s bhí a gcuid béilte acu ann chomh maith. Chuamar ar turasanna timpeall an cheantair agus bhí na páistí an-thógtha lena nGaeltacht áitiúil!! Bhí an-spórt ‘s spraoi againn le daltaí Scoil na Leanaí chomh le muintir an Choláiste ‘s táimid ag súil go mór leis an turas ann an bhliain seo chugainn cheana féin!!

« Previous PageNext Page »