Méid an Téacs

Rural primary schools hit as 73 posts to go

Márta 26, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Albam Sheachtain na Gaeilge 2012 ar fáil saor in aisce le Foinse

Márta 26, 2012

Is cúis áthais do Foinse go mbeidh RÍ-RÁ LE HECTOR, albam oifigiúil Sheachtain na Gaeilge 2012, ar fáil saor in aisce le Foinse agus an Irish Independent ar an gCéadaoin seo (28 Márta). Tá amhráin Ghaeilge ó chuid de na ceoltóirí is fearr sa tír le cloisteáil ar an albam speisialta seo; BellX1, The Coronas, The Kanyu Tree, Delorentos, The Walls agus The Riptide Movement, gan ach cúpla ceann a lua. Sheol Hector Ó hEochagáin, colúnaí Foinse, an t-albam ar a chlár raidió ar 2fm, Breakfast with Hector.
“Geallaim daoibh go bhfuil RÍ-RÁ LE HECTOR ar cheann de na halbaim is fearr i mbliana,” arsa Hector. “Faigh é, seinn é agus bíodh sé in aice leis an steirió don bhliain. Is í Éire ar dtír agus is í an Ghaeilge ár dteanga. Bíodh bród orainn!!”

Beidh an dlúthdhiosca ar fáil saor in aisce le cóipeanna de Foinse agus an Irish Independent, ó shiopaí SuperValu agus Centra ar fud na tíre. Dóibh siúd a bhfuil suim acu focail na n-amhrán ar RÍ-RÁ LE HECTOR a fhoghlaim, crochfar na liricí ar shuíomh Foinse, www.foinse.ie.

Bíonn Foinse ar fáil saor in aisce leis an Irish Independent ar an gCéadaoin. Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig nuacht@foinse.ie nó glaoch a chur ar 091-593775.

D’éirigh Thar Barr le Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta 2012

Márta 26, 2012

Comhdháil iontach a bhí ann i mbliana arís – tharla sé i gColáiste Feirste i Béal Feirste – an t-aon Iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i mBéal Feirste ina bhfuil breis is 500 dalta ag freastal uirthi.

Comhoibriú Coláisteacht téama na Comhdhála i mbliana agus comhoibriú iontach a bhí le mothú i measc na múinteoirí a d’fhreastal ar an chomhdháil.  Bhí 10 gceardlann ann le linn an lae agus ábhair éagsúla, suimúla pléite acu ar fad.

Bhí sé deas feiceáil chomh maith an dul chun cinn atá déanta ag cuid do na scoileanna agus eagraíochtaí ar nós CCEA agus An tAisaonad a chuidíonn le forbairtí in earnáil na Gaelscolaíochta. Bhí sé an spreagúil feiceáil an obair iontach atá ag dul ar aghaidh agus an dul chun cinn atá déanta i nGaelscoil Phádraig Naofa Crois Mhig  Lionnain ag Bláithín Ní Dheornáin. Tá an dul chun cinn déanta aici maidir leis an ábhar – Scéalaíocht Digiteach.  Bhí sé chomh spreagúil céanna foghlaim faoin obair agus an dul chun cinn atá déanta i nGaelscoil Éadáin Mhóir ag Mary Nic Ailin an obair a bhaineann le Féinmheasúnú agus pleanáil Forbartha Scoile.

Gan dearmad a dhéanamh ar na ceardlanna uile bhí gach ceann acu chomh spreagúil spéisiúil agus fiúntach sin – ach, ar an droch uair agus an t-aon treascairt faoi ná nach dthiocfadh le gach duine freastal ar gach ceann acu.

Ba mhaith le Comhairle na Gaelscolaíochta, agus, Tarlach Mac Giolla Bhríde ach go háirithe, buíoch a thabhairt d’ achan duine a d’fhreastal ar an Chomhdháil i mbliana agus buíochas mór ag gabháil do lucht ceardlainne as an sár-oibre a chuireadh isteach acu.

www.comhairle.org

 

Nolan arranges talks on need for much-needed Knocknacarra school

Márta 22, 2012

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Foirgnimh nua do Ghaelscoileanna

Márta 22, 2012

Cé go bhfuil fáilte curtha ag an bhForas Pátrúnachta agus Gaelscoileanna Teo. roimh an scéal go bhfuil 40 scoil lán-Ghaeilge san áireamh sa phlean tógála atá fógartha ag an Aire Oideachais, tá méadú ar an olc atá ar phobal scoile Ghaelscoil Mhic Amhlaigh de bharr nach bhfuil an scoil sin ar an liosta beag nó mór.

Go deimhin ní hiad pobal na scoile amháin atá ag ceistiú maoiniú a chur ar fáil chun scoil úr nua a thógáil sa cheantar gan freastal ceart a dhéanamh i dtús ar scoil sheanbhunaithe, agus scoil a bhfuil ard-cháil bainte amach aici.

Ar na gaelscoileanna i gContae na Gaillimhe atá san áireamh sa liosta cúig bliana tá: 2013: Coláiste na Coiribe. 2014: Gaelscoil nua, Cnoc na Cathrach; Gaelscoil Riada, Baile Átha an Rí. 2015: Gaelscoil Iarfhlatha, Tuaim; Gaelscoil Riabhach, Baile Locha Riach; Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí agus Gaelscoil de hÍde, Órán Mór.

Tá 27% de bhunscoileanna agus 38% de na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge sa tír gan cóiríocht bhuan nach bhfuil ar aon liosta cóiríochta ag an Roinn agus tá 60% de na bunscoileanna lán-Ghaeilge a bunaíodh le 25 bliain anuas i gcóiríocht shealadach faoi láthair – sin gan trácht a dhéanamh ar scoileanna eile atá tar éis fás ón am a bhfuaireadar foirgneamh buan agus a bhfuil ag úsáid cóiríocht shealadach do chuid den scoil.

Beidh fiche a dó bhunscoil faoin bhForas Pátrúnachta ag fáil scoil iomlán nua agus beidh síneadh á chur le dhá bhunscoil eile faoin bpátrún agus chuir Ard-Rúnaí an Fhorais Pátrúnachta fáilte roimh an ráiteas.

GALWAY ADVERTISER

An Seó tallainne náisiúnta ‘Scléip’ ag dul ar aghaidh i mBaile Munna

Márta 21, 2012

Beidh  an craoltóir agus an ceoltóir Fiachna Ó Braonáin ag tuairisciú ón seó talainne náisiúnta, Scléip, atá á reáchtáil ag Gaelscoileanna Teoranta.

Beidh craobh cheannais an chomórtais ar siúl in Amharclann an Axis i mBaile Munna ar 24 Márta.

Tiocfaidh daltaí ó ghaelscoileanna  as na ceithre hairde chun páirt a ghlacadh sa chomórtas atá mar bhuaicphointe na bliana d’aos óg na ngaelscoileanna.

“Tá 15 scoil le bheith rannpháirteach sa chraobh i mbliana agus muid ag súil le cur leis sin gach bliain”, a duirt Clár Spáinneach, Oifigeach Forbartha Gaelscoileanna Teo .

Craolfar an tsraith ar Raidió na Gaeltachta sna seachtainí atá amach romhainn.

www.foinse.ie

Craobh Ceannais Scléip 2012, 24 Márta

Márta 21, 2012

Is cúis áthais do GAELSCOILEANNA TEO. go mbeidh an comórtas tallainne náisiúnta Scléip ar ais ar stáitse arís i mbliana. Tá Scléip dírithe go sonrach ar na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, agus tugann an comórtas deis do na daltaí ceol, rince agus drámaíocht a chur ar stáitse trí mheán na Gaeilge. Ghlac 21 scoil páirt sna babhtaí réigiúnacha i mBaile Átha Cliath, Corcaigh, Doire agus Gaillimh i mí Feabhra agus Márta agus beidh daltaí ó 15 de na scoileanna sin ag dul in iomaíocht sa chraobh ceannais a bheas ar siúl ar an Satharn, 24 Márta in Amharclann an Axis i mBaile Átha Cliath. Beidh an comórtas roinnte i 6 rannóg éagsúla, le duais sóisir agus sinsir le bronnadh i ngach rannóg agus Gradam Scléip don duine nó don ghrúpa is fearr san iomlán.

Thosaigh Scléip sa bhliain 2005 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin i leith. Cé go raibh na healaíona traidisiúnta mar chuid den chomórtas roimhe seo, cuireadh béim ar leith i gcomórtas 2012 ar na healaíona comhaimseartha. “Ba mhaith linn dúshlán a chur roimh na daltaí agus deis a thabhairt dóibh ceol, amhráin, cóiréagrafaíocht agus drámaíocht nuachumtha a chur ar stáitse os comhair lucht féachana, agus moltóirí proifisiúnta” a dúirt Clare Spáinneach, Oifigeach Forbartha GAELSCOILEANNA TEO. agus bainisteoir ar Scléip. “Bhí na scoileanna an-spreagtha agus ghlac níos mó ná 500 daltaí páirt sna reamhbabhtaí – ba mhór an dúshlán a bhí ann do na moltóirí!” a dúirt sí. Tá ceoltóirí, drámadóirí, damhsóirí agus craoltóirí proifisiúnta i mbun moltóireacht ar an gcomórtas i mbliana, agus thugadar ardmholadh do na daltaí ag na babhtaí réigiúnacha as an muinín agus an tallann a léirigh siad ar stáitse. Bhí an ceoltóir John Spillane i measc na moltóirí i mbliana, agus d’inis sé do na daltaí gur thug comórtais dá leithéid spreagadh dó féin agus é ar scoil. Beimis ag súil leis go mbeidh clú agus cáil i ndán do rannpháirtithe Scléip amach anseo!

Ceoltóir eile a bhfuair spreagadh ón gcomórtas i mbliana ná Fiachna Ó Braonáin, giotáraí leis na Hothouse Flowers agus craoltóir le RTÉ. Tá sraith clár raidió á thaifead ag Fiachna bunaithe ar an gcomórtas agus beidh tallann na rannpháirtithe á gcraoladh ar Raidió na Gaeltachta i mí Aibreán. Tá súil ag GAELSCOILEANNA TEO. go mheallfaidh seo rannpháirtíocht níos airde sa chomórtas amach anseo agus go dtapóidh scoileanna eile an deis dá daltaí le páirt a ghlacadh in imeacht spreagúil, spraíúil agus spleodrach trí mheán na Gaeilge.

Seo thíos na scoileanna atá le bheith páirteach sa chraobh ceannais san Axis ar an 24 Márta:

 • Coláiste an Eachréidh, Gaillimh
 • Colaiste an Phiarsaigh, Corcaigh
 • Coláiste Chilliain, Baile Átha Cliath
 • Coláiste Chineál Eoghain, Dún na nGall
 • Coláiste Cois Life, Baile Átha Cliath
 • Coláiste de hÍde, Baile Átha Cliath
 • Gael Choláiste Chill Dara
 • Gaelcholáiste Cheatharlach
 • Gaelcholaiste Chiarraí
 • Gaelcholáiste Luimnigh
 • Gaelcholáiste Mhuire A.G, Corcaigh
 • Gaelcholaiste Reachrann, Baile Átha Cliath
 • Meánscoil Gharman, Loch Garman
 • Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Ciarraí
 • Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Dún na nGall

Scéim GLEO: Do scoil ar scáileán

Márta 21, 2012

Tugann Foras na Gaeilge cuireadh do scoileanna físeán gairid a léiriú a thaispeánfaidh sárchleachtas na scoile i leith na Gaeilge labhartha.

Bíodh spraoi agaibh le GLEO agus tú ag cruthú físeán nuálach trí Ghaeilge. Tabharfar aitheantas do scoileanna ag trí leibhéal éagsúla.

Tá gach eolas ar fáil ag: www.gaeilge.ie/gleo

Spriocdháta le haghaidh iarratas: Déardaoin 31 Bealtaine 2012

Craobh Scléip! ag druidim linn

Márta 20, 2012

Baileoidh daltaí scoile ildánacha fud fad na tíre le chéile ar 24 Márta le páirt a ghlacadh i gcraobh cheannais Scléip! san amharclann Axis i mBaile Munna.

Dúirt Clare Spáinneach, Oifigeach Forbartha Gaelscoileanna Teo go mbeidh 15 scoil rannpháirteach sa chraobh i mbliana.

“Táimid ag súil le cur leis sin gach bliain. Molaim do na daltaí taitneamh a bhaint as an lá agus as an deis casadh le daltaí eile ó Gaelscoileanna éagsúla”, a dúirt sí.

Tá an comórtas seo, atá dírithe go hiomlán ar na healaíona cruthaitheacha, á reáchtáil ag Gaelscoileanna Teo ó 2006 ag é ag méadú gach bliain ó shin. Tá eagraithe an chomórtais tar éis an tír a thaisteal ar thóir na ndaltaí Gaelscoile is ildánaí agus is nuálaí.

Tá ceithre rannóg i gceist sa chomórtas: Ceol Nua-aimseartha – Aonair/Grúpa, Damhsa Cruthaitheach – Aonair/Grúpa, Drámaíocht – Aonair/Grúpa, Ilchineálach – Aonair / Grúpa. Bíonn gach cineál ealaíon i gceist sa rannóg ‘ilchineálach’ idir scéalaíocht agus dhraíocht agus neart féidearthachtaí sna rannóga eile do dhaltaí sinsir agus sóisir iad féin a chur in iúl ar bhonn cruthaitheach.

Beidh sraith de chláir á gcraoladh ar Raidió na Gaeltachta, iad léirithe ag Fiachna Ó Braonáin, maidir le haistear iomlán Scléip! ar chamchuairt ar fud na tíre.

Seimineár gairmeacha do dhaltaí scoile le reáchtáil san Uaimh

Márta 20, 2012

Ar an Máirt 27 Márta beifear ag díriú ar dhaltaí scoile i gContae Na Mí, Contae Lú, tuaisceart Átha Cliath agus An Cabhán nuair a bheidh an seimineár Buntáiste Breise na Gaeilge ag tabhairt cuairte ar bhaile na hUaimhe i gContae  na Mí.

Ag labhairt ag an seimineár san Uaimh beidh Irene Ní Nualláin atá ag obair mar Iriseoir le TG4/RTÉ, Traic Ó Braonáin atá ina Bhainisteoir Iar-Aire le Cumann na bhFiann, Bláthnaid Ní Chofaigh, Láithreoir le RTÉ (ar chlé), Marcus Ó Buachalla Ó Pembroke Communications agus Siobhan Seoighe atá ina Feidhmeannach leis an bhForas Pátrúnachta.

Tá na seimineáir seo dírithe ar dhaltaí iar-bhunscoile sna ranganna sinsearacha i scoileanna ar fud na tíre.  Le linn na seimineár pléitear na buntáistí breise a thugann an Ghaeilge d’fhostaithe sa saol oibre.

Le déanaí bhí seimineáir dá shaghas i mBéal Átha na Sluaighe i gCo. na Gaillimhe agus in Inis i gCo. an Chláir, áit ar bhailigh suas le 500 dalta scoile le chéile.

Is féidir tuilleadh eolais faoin seimineár seo a fháil ach glaoch a chur ar Bhígíd Ní Ghríofa ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag 01 679 4780 nó r-phost a chur chuig eolas@gaelport.com.

« Previous PageNext Page »